{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Compatibiliteit tussen Dropbox en macOS

Als je onlangs een upgrade naar de nieuwste versie van macOS hebt uitgevoerd en de Dropbox-desktopapp is geïnstalleerd op je computer, moet je Dropbox bijwerken naar de nieuwste versie. Maar ook nadat je Dropbox hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie, kan er onverwacht gedrag optreden. Bijvoorbeeld:

 • Er verschijnen foutmeldingen van Apple of andere dialoogvensters wanneer je bestanden verplaatst naar Dropbox.
 • Er verschijnen verwarrende synchronisatiepictogrammen op de Dropbox-map of op bestanden in de map.

Als Dropbox op de standaardlocatie staat, zie je foutmeldingen wanneer je bestanden verplaatst uit mappen die door iCloud worden gesynchroniseerd (zoals Bureaublad of Documenten) en wanneer je bestanden verplaatst naar Dropbox.

Als Dropbox is verplaatst naar de map Desktop of Documenten en deze mappen door iCloud worden gesynchroniseerd, verschijnen er mogelijk verwarrende synchronisatiepictogrammen in Dropbox.

Deze meldingen en pictogrammen zijn het gevolg van de wijze waarop iCloud door Apple is geïmplementeerd (iCloud is de opslag- en back-upoplossing van Apple). Dit artikel bevat aanvullende informatie over hoe je Dropbox het beste kunt gebruiken in de nieuwste versie van macOS.

Wat moet ik doen als ik deze pictogrammen en meldingen zie?

 1. Werk Dropbox bij naar de nieuwste versie.
  • Als je Dropbox bijwerkt naar deze versie, profiteer je van de nieuwste verbeteringen en werkt Dropbox beter en effectiever samen met de nieuwste versie van macOS.
 2. Zet Dropbox terug op de standaardlocatie.
  • Als Dropbox op de standaardlocatie staat, kun je synchronisatieconflicten tussen iCloud en Dropbox voorkomen.
 3. Schakel meldingen over het verwijderen van bestanden vanaf iCloud Drive uit:
  1. Open Finder.
  2. Open de Finder-voorkeuren.
  3. Klik op Geavanceerd.
  4. Schakel het selectievakje uit naast Toon waarschuwing vóór verwijderen vanaf iCloud Drive.
 • Opmerking: als je iCloud-meldingen uitschakelt, worden de conflicterende synchronisatiepictogrammen nog wel weergegeven.

Wanneer worden mijn bestanden gesynchroniseerd met Dropbox?

Mogelijk worden op je bestanden afwisselend de synchronisatiepictogrammen weergegeven voor de iCloud- en Dropbox-meldingen. Dit kan gebeuren in de volgende gevallen:

 • Je hebt iCloud ingeschakeld op je computer.
 • De map Desktop of Documenten wordt gesynchroniseerd met iCloud.
 • Je hebt de Dropbox-map verplaatst naar de map Desktop of Documenten.

In dit geval wordt het synchronisatiepictogram van Dropbox (groene cirkel met vinkje) pas weergegeven nadat een bestand volledig is gesynchroniseerd met zowel Dropbox als iCloud.

Meer informatie over de Dropbox-synchronisatiepictogrammen

Waarom zie ik deze meldingen of pictogrammen?

Er worden foutmeldingen weergegeven in de nieuwste versie van macOS wanneer wordt voldaan aan de volgende twee criteria:

 • Je hebt iCloud ingeschakeld op je computer.
 • De map Desktop of Documenten wordt gesynchroniseerd met iCloud.

De conflicterende synchronisatiepictogrammen verschijnen wanneer wordt voldaan aan de volgende drie criteria:

 • Je hebt iCloud ingeschakeld op je computer.
 • De map Desktop of Documenten wordt gesynchroniseerd met iCloud.
 • Je hebt de Dropbox-map verplaatst naar de map Desktop of Documenten.

Opmerking: tijdens de installatie van de nieuwste versie van macOS wordt iCloud-synchronisatie standaard ingeschakeld voor deze mappen.

Werkt Dropbox nog steeds als ik deze meldingen of pictogrammen zie?

Ja. Ook als je deze pictogrammen of meldingen ziet, worden je bestanden nog steeds opgeslagen in Dropbox. Maar tijdens het opslaan van bestanden kunnen de synchronisatiepictogrammen van Dropbox en iCloud afwisselend worden weergegeven.

Welke foutmeldingen worden er weergegeven en wat betekenen ze?

Als je de map Desktop of Documenten synchroniseert met iCloud, zie je mogelijk een van de volgende dialoogvensters wanneer je bestanden verplaatst naar Dropbox:

Verwijderen uit iCloud
Verwijderen uit iCloud

Deze meldingen verschijnen wanneer je probeert bestanden te verplaatsen uit de map Bureaublad of Documenten. iCloud synchroniseert standaard de mappen Bureaublad en Documenten. Wanneer je een bestand uit deze mappen verplaatst naar je Dropbox-map, interpreteert iCloud het verplaatsen uit Bureaublad of Documenten als een poging om het bestand te verwijderen uit iCloud.

Kan ik zowel Dropbox als iCloud gebruiken?

Ja. Maar als je zowel Dropbox als iCloud gebruikt, kan dit leiden tot sommige van de problemen die worden beschreven in dit artikel. We bieden momenteel geen ondersteuning voor een configuratie waarin iCloud en Dropbox dezelfde bestanden synchroniseren.

Potentiële problemen met Dropbox en tijdelijke .icloud-bestanden

iCloud synchroniseert of verwijdert geen Dropbox-bestanden als je de standaardconfiguratie voor Dropbox gebruikt. Maar als je configuratie voldoet aan alle volgende criteria, kun je gegevens in Dropbox kwijtraken:

 • Je hebt je Dropbox-map een andere naam gegeven dan 'Dropbox' (bijvoorbeeld 'Dropbox 1').
 • Je Dropbox-map is opgeslagen op een niet-standaardlocatie (de map Desktop of Documenten).
 • iCloud-synchronisatie is ingeschakeld.
 • De iCloud-functie Optimaliseer opslag is ingeschakeld.

Als jouw configuratie voldoet aan al deze criteria, kan iCloud lokale kopieën van bestanden verwijderen en deze vervangen door tijdelijke bestanden (.icloud). Dit gebeurt als de schijfruimte bijna vol is en de functie Optimaliseer opslag is ingeschakeld. Als Dropbox dezelfde bestanden synchroniseert als iCloud, wordt dus ook de verwijdering van het oorspronkelijke bestand en de vervanging door het tijdelijke .icloud-bestand gesynchroniseerd.

Deze situatie kan in zeldzame gevallen leiden tot het verlies van gegevens. Dit probleem doet zich namelijk alleen voor als Dropbox naar de standaardlocatie wordt verplaatst nadat de functie Optimaliseer opslag al echte bestanden heeft vervangen door tijdelijke bestanden. Dropbox gaat dan de tijdelijke bestanden synchroniseren in plaats van de echte bestanden.

Als er geen actie wordt ondernomen, kan dit er dus toe leiden dat er gegevens verloren gaan. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat al je bestanden veilig zijn:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Typ .icloud in de zoekbalk om te zien of (en zo ja welke) bestanden door dit probleem getroffen zijn.
 3. Kijk of de zoekresultaten .icloud-bestanden bevatten. Is dat inderdaad het geval, dan moet je de echte versies van de bestanden terugzetten vanaf iCloud.

Volg, nadat je bestanden hebt teruggezet vanaf iCloud, de stappen die eerder in dit artikel zijn besproken om te voorkomen dat er opnieuw gegevens verloren gaan.

Andere problemen met tijdelijke .icloud-bestanden:

Naast de hierboven beschreven problemen kan zich ook een probleem met schermafdrukken voordoen. In zeldzame gevallen kunnen schermafdrukken die zijn gemaakt terwijl Dropbox niet actief was, worden vervangen door tijdelijke .icloud-bestanden, waarna het tijdelijke bestand wordt gesynchroniseerd met Dropbox.

Volg de eerder beschreven stappen om eventuele getroffen schermafdrukken terug te zetten en te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

Symbolische links, iCloud en de Dropbox-desktopapp gebruiken

Opmerking: als je symbolische links gebruikt, kan er ongebruikelijk gedrag optreden of kunnen er zelfs gegevens verloren gaan.

Dropbox werkt hard aan het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen als je Dropbox gebruikt in combinatie met bepaalde versies van macOS (versie 10.12+). We raden je aan de aanbevelingen in dit artikel te volgen om ervoor te zorgen dat Dropbox en macOS probleemloos samenwerken.

Als je in je Dropbox symbolische links gebruikt die wijzen naar de map Documenten of naar de desktop, kunnen er conflicterende synchronisatiepictogrammen worden weergegeven of mogelijk gegevens verloren gaan, zelfs als je de aanbevelingen in dit artikel opvolgt.

We raden je aan symbolische links te verwijderen uit je Dropbox om eventuele problemen te voorkomen.

Wat moet ik doen als ik word gevraagd mijn Dropbox-map te verplaatsen?

Als je Dropbox-configuratie overeenkomt met het scenario dat in het vorige gedeelte is beschreven, vragen we je je Dropbox-map terug te zetten naar de standaardlocatie. Als je de optie Verplaatsen selecteert, wordt deze actie automatisch uitgevoerd. Als je Annuleren selecteert, wordt het synchroniseren van bestanden gestopt totdat je het synchroniseren hervat en je Dropbox-map terugzet op de standaardlocatie.

Je kunt je Dropbox-map ook handmatig terugzetten naar de standaardlocatie:

 1. Klik op het Dropbox-pictogram in het systeemvak of de menubalk.
 2. Klik op het tandwielpictogram.
 3. Klik op Voorkeuren…
 4. Open het tabblad Account.
 5. Klik op het vervolgkeuzemenu naast de Dropbox-locatie.
 6. Selecteer Andere...
 7. Open de lijst Programma's.
 8. Klik op het vervolgkeuzemenu van Programma's en selecteer je harde schijf.
 9. Open de map Gebruikers.
 10. Selecteer de gebruikersnaam van je computer (meestal staat er een huispictogram naast).
 11. Klik op Selecteer.
 12. Bevestig je keuze door te klikken op Verplaats.

Hoe kan ik de Dropbox-badge inschakelen in macOS versie 10.12+?

Wanneer je Dropbox installeert, zie je een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om machtigingen voor Toegankelijkheid:

Dropbox-map verplaatsen op een Mac
 1. Klik op Dropbox toegang verlenen. Je wordt omgeleid naar het gedeelte Beveiliging en privacy van Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op het pictogram van een slot. Je wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer in te voeren.
 3. Wanneer de systeemvoorkeuren zijn ontgrendeld, schakel je het selectievakje in naast het Dropbox-pictogram om Toegankelijkheid in te schakelen.
 4. Klik nogmaals op het slot om de systeemvoorkeuren weer te vergrendelen.

Waarom heeft Dropbox Toegankelijkheid nodig op mijn Mac?

Dropbox maakt gebruik van de toegankelijkheidsmachtigingen in macOS, in het bijzonder de toegankelijkheids-API's voor de Dropbox-badge (onderdeel van de Microsoft Office-integraties).

Kan ik Toegankelijkheid uitschakelen?

U kunt toegang tot Toegankelijkheid niet uitschakelen voor de Dropbox-desktopapp voor macOS. We weten dat dit geen prettige manier van werken is en zijn op zoek naar een oplossing.

Meer informatie over Dropbox en Toegankelijkheid in macOS

We vinden het jammer dat te horen. Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback. Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden in community

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Contact opnemen met Support