Dropbox en aanvullende machtigingen voor de Mac

Als je Mac OS X gebruikt, moet je mogelijk Dropbox autoriseren met de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer.
Dialoogvenster van Apple

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om Dropbox aanvullende machtigingen te geven voor je computer. Hierdoor kunnen bepaalde Dropbox-functies worden ingeschakeld, waaronder:

 • Automatische app-updates
 • Een betere synchronisatie (met deze machtigingen kunnen we wijzigingen aan bestanden in je Dropbox-map beter detecteren en deze synchroniseren met Dropbox)
 • Andere interacties met de gebruikersinterface (met name de Dropbox-badge en integratie met de Finder in sommige versies van de Mac)

Zonder deze aanvullende machtigingen zou je geen toegang hebben tot deze functies, en tot nieuwe functies waarvoor deze machtigingen in de toekomst mogelijk nodig zijn.

Betekent dit dat Dropbox het wachtwoord van mijn computer kan zien?

Nee. Dropbox kan op geen enkele manier het wachtwoord van je computer zien, ontvangen of delen. Door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer in te voeren in dit dialoogvenster, geef je Dropbox alleen de machtigingen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze functies.

Is dit een dialoogvenster van Dropbox?

Nee. Dit is een dialoogvenster van het Apple-systeem, niet van Dropbox. In Mac OS X is wachtwoordauthenticatie vereist voor wijzigingen in bepaalde machtigingen. Dit dialoogvenster is de standaardmanier waarop een Mac OS X-app je om toestemming vraagt.

Kan ik deze machtigingen uitschakelen?

Ja. Je kunt op Annuleren klikken in plaats van toestemming te geven voor deze aanvullende machtigingen. Dit betekent echter wel dat de hierboven vermelde functies niet werken op je computer. Als je geen toestemming geeft, wordt je gevraagd om je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren de volgende keer dat je Dropbox start of opnieuw start.

Wat hebben deze machtigingen te maken met Toegankelijkheid?

Je hebt misschien een vermelding voor Dropbox gezien in de lijst met apps onder Toegankelijkheid op je computer. Toegankelijkheid in Mac OS X is vereist om te werken met bepaalde versies van Office voor Mac.

Deze aanvullende machtigingen schakelen ook toegang tot Toegankelijkheid in.

Als je de nieuwste versie van Office voor Mac 2016 hebt, hoef je Dropbox geen toegang te verlenen via Toegankelijkheid.

Waarom heeft Dropbox toegang onder Toegankelijkheid nodig op mijn Mac?

Dropbox maakt gebruik van de toegankelijkheidsmachtigingen in Apple Mac OS X om goed te werken. We gebruiken met name toegankelijkheids-API's voor de Dropbox-badge (onderdeel van de Microsoft Office-integraties).

Hoe schakel ik Toegankelijkheid in op mijn Mac?

Wanneer je Dropbox installeert, zie je een dialoogvenster waarin wordt gevraagd om machtigingen voor Toegankelijkheid:

Dialoogvenster van Dropbox voor toegang tot Toegankelijkheid
 1. Klik op Toegang verlenen. Je wordt omgeleid naar het gedeelte Beveiliging en privacy van Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op het pictogram van een slot. Je wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer in te voeren.
 3. Wanneer de systeemvoorkeuren zijn ontgrendeld, schakel je het selectievakje in naast het Dropbox-pictogram om Toegankelijkheid in te schakelen.
 4. Klik nogmaals op het slot om de systeemvoorkeuren weer te vergrendelen.

Hoe kan ik Toegankelijkheid op mijn Mac uitschakelen?

 1. Open Systeemvoorkeuren en ga naar het gedeelte Beveiliging en privacy.
 2. Klik op de tab Privacy bovenaan en selecteer vervolgens Toegankelijkheid.
 3. Klik op het pictogram van een slot. Je wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord van je computer in te voeren.
 4. Wanneer de systeemvoorkeuren zijn ontgrendeld, schakel je het selectievakje uit naast het Dropbox-pictogram om Toegankelijkheid uit te schakelen.

Opmerking: als je op het minteken (-) klikt zonder het selectievakje uit te schakelen, treden je wijzigingen pas in werking als je Dropbox opnieuw start.

Waarom is mij niet gevraagd om toegankelijkheid goed te keuren?

Net als bij de installatie van andere apps wordt je gevraagd de machtigingen goed te keuren die we actief gebruiken. Helaas zijn sommige Mac OS X-machtigingen niet zo gedetailleerd als we zouden willen. Dit betekent dat er één goedkeuringsvenster kan worden weergegeven voor meerdere machtigingen.

In Dropbox wordt wel expliciet om toestemming gevraagd voor toegang tot Toegankelijkheid in macOS Siera (10.12) en hoger. In de komende weken wordt expliciet om de toestemming van de gebruiker gevraagd in Mac OS X (10.11) en lager.

Wat gebeurt er als ik Toegankelijkheid uitschakel?

Op dit moment is het zo dat als je Toegankelijkheid voor Dropbox uitschakelt, dit wordt genegeerd de volgende keer dat je je computer opnieuw start.

We begrijpen dat dit niet ideaal is en we willen de manier waarop we toestemming vragen dan ook verbeteren. Momenteel werkt ons team aan een oplossing voor het probleem dat toestemmingen voor Toegankelijkheid voor Dropbox opnieuw worden toegevoegd wanneer je de computer opnieuw opstart.

Vanaf de nieuwe versie van de Dropbox-desktopapp wordt een duidelijkere methode gebruikt voor het vragen van toestemmingen in de nieuwste versie van macOS Sierra. Dezelfde methode wordt binnenkort geïmplementeerd voor vorige versies van Mac OS X.

We vinden het jammer dat te horen. Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback. Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden in community

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Contact opnemen met Support