Lezersinfo voor gedeelde bestanden

In dit artikel beschrijven we een functie die alleen voor bepaalde gebruikers en via vroege toegang beschikbaar is voor Dropbox Business-teams.

Als je de functie wilt gebruiken voor je Business-team, kun je deze inschakelen en er gelijk mee aan de slag gaan. Basic- en Plus-gebruikers kunnen zich niet aanmelden voor deze functie.

Wat betekent het als een Dropbox-product beschikbaar is als alfa- of bètaversie?

Met lezersinfo kun je zien of iemand op dit moment een bestand bekijkt. Als je lid bent van een Dropbox Business-team met een Advanced-, Enterprise- of Education-abonnement, kun je ook zien wanneer iemand voor het laatst een bestand heeft bekeken.

Controleren of een teamlid je bestand bekijkt

Wanneer een teamlid een gedeeld bestand bekijkt, wordt het pictogram van die persoon in kleur weergegeven. Als je dit pictogram aanwijst, zie je de tekst Bekijkt dit nu. Nadat een teamlid het bestand heeft bekeken, wordt zijn of haar pictogram grijs weergegeven. 

Als je een teamlid de machtiging Kan weergeven of Kan bewerken geeft voor een bestand, wordt het pictogram van deze persoon grijs weergegeven naast de knop Delen. Als je een bestand met een teamlid deelt via een gedeelde link, wordt het pictogram van dit teamlid pas weergegeven wanneer hij of zij het bestand bekijkt.

Controleren wanneer een teamlid je bestand voor het laatst heeft bekeken

Leden van Dropbox Business-teams met een Advanced-, Enterprise- of Education-abonnement kunnen zien wanneer iemand een bestand voor het laatst heeft bekeken. Wil je dit weten, wijs dan de avatar van deze persoon aan en je ziet wanneer hij of zij het bestand heeft bekeken.

Je kunt ook de volledige geschiedenis zien van wanneer mensen bestanden hebben bekeken.

Een volledige lijst weergeven van mensen die het bestand hebben bekeken:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek het bestand waarover je meer wilt weten en klik erop om het te openen.
 3. Klik op de lijst met lezersinfo (de pictogrammen van teamleden die toegang hebben tot het bestand).
 4. Het dialoogvenster bevat een lijst met mensen die via een gedeeld bestand of een gedeelde map toegang hebben tot het bestand.
Lezersinfo
Zien wanneer een teamlid een bestand voor het laatst heeft bekeken

Lezersinfo gebruiken

Lezersinfo is meestal standaard ingeschakeld voor je account. Als dat niet het geval is, kun je het zelf inschakelen.

Als lezersinfo is ingeschakeld, geldt dit automatisch voor alle bestanden waarvan jij de eigenaar bent. Wil je geen lezersinfo zien voor een bepaald bestand of een bepaalde map, dan kun je het als volgt uitschakelen:

Gedeelde bestanden

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek het gewenste bestand.
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Bestandsinstellingen.
 5. Kies Niet weergeven naast Weergeven wie dit bestand heeft geopend?
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Gedeelde mappen

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek de gewenste map.
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Mapinstellingen.
 5. Kies Niet weergeven naast Weergeven wie dit bestand heeft geopend?.
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Opmerking: Alleen de eigenaar van een gedeelde map kan de lezersinfo uitschakelen. De lezersinfo voor een gedeeld bestand kan door elke redacteur worden uitgeschakeld.

Als je een bestand bekijkt, kun je je eigen lezersinfo niet verbergen voor de eigenaar van het bestand. En omgekeerd kunnen mensen die jouw materiaal bekijken de lezersinfo voor het gedeelde bestand of de gedeelde map niet uitschakelen.

Stel dat een team de lezersinfo heeft uitgeschakeld en dat een van de teamleden wordt uitgenodigd voor een gedeelde map waarvoor de lezersinfo is ingeschakeld. Het teamlid wordt dan wel weergegeven in de lezersinfo van die gedeelde map.

Privacy

Teamleden en mensen met de machtiging 'Kan bewerken' of 'Kan weergeven'

Je kunt de lezersinfo zien van leden van je team of van mensen met de machtiging Kan bewerken of Kan weergeven. Teamleden en mensen met de machtiging Kan bewerken kunnen de namen en e-mailadressen zien van teamleden, mensen met de machtiging Kan bewerken en mensen met de machtiging Kan weergeven.

Mensen met de machtiging Kan weergeven kunnen de lezersinfo niet zien.

Mensen die een bestand openen via een gedeelde link

Een bestand kan ook via een gedeelde link worden geopend door iemand die geen teamlid is of die niet is uitgenodigd. Deze persoon wordt weergegeven als Gast die het bestand bekijkt. De naam of het e-mailadres van een Gast is niet zichtbaar.

Gasten kunnen de lezersinfo niet zien.

Klik op een vraag voor meer informatie:

Hoe schakel ik lezersinfo in?

Lezersinfo is meestal standaard ingeschakeld voor je account. Als er geen lezersinfo wordt weergegeven voor materiaal waarvan jij eigenaar bent, kun je deze functie als volgt inschakelen voor alle bestanden waarvan jij eigenaar bent:

Beheerders van Dropbox Business

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Lezersinfo.
 5. Kies Standaard ingeschakeld in het vervolgkeuzemenu.
 6. Sla de wijzigingen op.

Opmerking: Als je lid bent van een Dropbox Business-team waarvoor lezersinfo is uitgeschakeld, vraag dan je beheerder om deze functie in te schakelen.

Plus- en Basic-gebruikers

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Zet  Lezersinfo voor alle bestanden die van mij zijn op Aan.

Als de lezersinfo is uitgeschakeld voor je account, kun je het als volgt inschakelen voor individuele bestanden of mappen:

Gedeelde bestanden

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek het gewenste bestand.
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Bestandsinstellingen.
 5. Kies Weergeven naast Weergeven wie dit bestand heeft geopend?
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Gedeelde mappen

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek de gewenste map.
 3. Klik op Delen.
 4. Klik op Mapinstellingen.
 5. Kies Weergeven naast Weergeven wie deze map heeft geopend?
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Hoe schakel ik lezersinfo uit voor mijn hele account?

Als je geen lezersinfo wilt weergeven voor al het materiaal in je account, kun je het als volgt uitschakelen:

Beheerders van Dropbox Business

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Lezersinfo.
 5. Kies Standaard uitgeschakeld of Volledig uitgeschakeld in het vervolgkeuzemenu. Als je  Standaard uitgeschakeld kiest, kunnen teamleden nog wel de lezersinfo inschakelen voor bestanden of mappen waarvan zij de eigenaar zijn.
 6. Sla de wijzigingen op.

Opmerking: als je lid bent van een Dropbox Business-team, kiest de beheerder de standaardinstelling voor je team. Als de lezersinfo is ingesteld op  Standaard ingeschakeld of Standaard uitgeschakeld, kun je deze instelling wijzigen voor bepaalde bestanden of mappen waarvan jij de eigenaar bent.

Plus- en Basic-gebruikers

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Zet  Lezersinfo voor alle bestanden die van mij zijn op Uit.

Opmerking: als je  Uit kiest, kun je de lezersinfo nog steeds inschakelen voor bepaalde bestanden of mappen waarvan jij de eigenaar bent.

Welke platformen worden ondersteund voor lezersinfo?

Je kunt zien of een teamlid op dit moment een gedeeld bestand bekijkt op dropbox.com of in de mobiele Dropbox-app. Als een teamlid de Dropbox-badge gebruikt voor een Microsoft Office-bestand, kun je zien of hij of zij op dit moment het bestand bekijkt. 

Leden van Dropbox Business-teams met een Advanced-, Enterprise- of Education-abonnement kunnen zien wanneer een teamlid een bestand heeft bekeken op dropbox.com, in de mobiele Dropbox-apps en de Dropbox-desktopapp.

Je kunt zien wanneer mensen die Windows gebruiken een bestand hebben bekeken in (de meeste) apps van derden.

Je kunt zien wanneer mensen die Mac OS OS 10.9+ gebruiken een bestand hebben bekeken in:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Photoshop CC 2015 en 2016
 • Microsoft PowerPoint 2011 en 2016
 • Microsoft Word 2011 en 2016
 • iWork Keynote, Numbers, Pages
 • Voorbeeld
 • TextEdit

Hoe heeft iemand toegang gekregen tot een bestand?

Leden van een gedeelde map met de machtiging Kan bewerken, kunnen mensen uitnodigen voor die map. Klik op Delen om te zien welke machtigingen ('Kan bewerken' of 'Kan weergeven') iemand heeft. 

Als je de eigenaar van een gedeelde map bent, kun je beperken wie mensen voor de map kan uitnodigen.

Een Gast kan het bestand alleen openen via de link. Een Gast kan ook iemand zijn die gewoon toegang heeft tot het bestand, maar het bestand opent via een gedeelde link omdat hij of zij niet is aangemeld.

Waarom zie ik een persoon die ik toegang heb gegeven niet?

Als meer dan vier mensen een bestand hebben bekeken, zie je een pictogram met een nummer erop. Dit pictogram geeft aan hoeveel mensen het bestand hebben bekeken. Klik op het pictogram om alle mensen te zien die toegang tot het bestand hebben.

Als je iemand niet ziet, heeft deze persoon het materiaal mogelijk niet bekeken, of het materiaal bekeken terwijl hij of zij niet was aangemeld. Een persoon die niet is aangemeld, wordt weergegeven als Gast wanneer hij of zij het materiaal bekijkt. 

Als je lid bent van een Dropbox Business-team met een Advanced-, Enterprise- of Education-abonnement, kun je de volledige geschiedenis nalopen van wanneer mensen bestanden hebben bekeken.

Dropbox Business-beheerders: kan ik lezersinfo bekijken?

Ja, beheerders van Dropbox Business-teams kunnen de lezersinfo bekijken in de activiteitenlogboeken.

Meer informatie

Instellingen voor lezersinfo 

Als lezersinfo is uitgeschakeld voor een gedeelde map, is het ook uitgeschakeld voor al het materiaal in die map. Alleen de eigenaar kan de lezersinfo inschakelen voor individuele bestanden in de gedeelde map. 

Als lezersinfo is ingeschakeld voor een gedeelde map, is het alleen ingeschakeld voor bestanden waarvoor lezersinfo niet specifiek is uitgeschakeld.

Als lezersinfo is ingeschakeld voor een gedeelde map, kunnen leden met de machtiging Kan bewerken de lezersinfo uitschakelen voor bestanden in de gedeelde map.

Materiaal verplaatsen

Wanneer je een bestand verplaatst naar een gedeelde map, neemt het bestand de instelling voor lezersinfo over die voor de gedeelde map is ingesteld. Als je een bestand verplaatst naar een gedeelde map waarvan je niet de eigenaar bent, kan het dus zijn dat de eigenaar andere instellingen voor lezersinfo gebruikt.

Opmerking: als je vóór het verplaatsen de instelling voor lezersinfo van een bestand wijzigt, blijft deze instelling van kracht.

Lid worden van een team

Als je lid wordt van een Dropbox Business-team, is de instelling voor lezersinfo van het team ook van toepassing op jouw account.

Is je vraag beantwoord in dit artikel?

Het spijt ons dat te horen. Laat ons weten hoe wij het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community
  Antwoorden uit de community

   Other ways to get help

   Community

   Ondersteuning via Twitter

   Hulp via vragen