Wat is een exemplaar met een conflict?

Een conflicterend bestand is een bestand dat Dropbox maakt wanneer meerdere mensen gelijktijdig hetzelfde bestand bewerken. 

Er zijn drie situaties waarin een conflicterend bestand wordt gemaakt:

  • Twee gebruikers brengen op hetzelfde moment wijzigingen aan in hetzelfde bestand.
  • Iemand bewerkt een bestand offline terwijl hetzelfde bestand ook door iemand anders wordt bewerkt.
  • Een bestand is nog steeds geopend op de computer van een andere gebruiker, wat door Dropbox wordt opgeslagen als een nieuwe bewerking. Dit gebeurt vaak wanneer apps worden gebruikt die een functie voor automatisch opslaan hebben.

Opmerking: De laatst opgeslagen versie wordt altijd aangeduid als het exemplaar met het conflict. 

Een bestand met een conflict en het oorspronkelijke exemplaar
De woorden 'conflict met exemplaar', de gebruikersnaam van de redacteur en de opslagdatum worden toegevoegd aan de bestandsnaam.
“Conflicted copy”, the editor’s username, and the save date will be added to the file name. 

Wat moet ik nu doen?

Je kunt een exemplaar met een conflict het beste oplossen door beide versies te vergelijken en ze handmatig samen te voegen.

Conflicted copies can happen with all types of files. If you’re using Microsoft Word, you can check out their help article on how to compare and merge two documents. 

Hoe voorkom ik exemplaren met conflicten?

The best way to avoid a conflicted copy is to collaborate on files in real-time with a program like Dropbox Paper or Microsoft Office Online. (Dropbox Paper is free with your main subscription).

If you’re unable to collaborate in real-time, the next best way to avoid a conflicted copy is to move your file out of its Dropbox folder while you’re working so that nobody else can access it. Once you're done editing, you can move the file back into its original location.

Hier zijn nog een paar tips die mogelijk van pas komen:

  • Maak een nieuwe map voor alle bestanden waaraan wordt gewerkt en geef deze map de naam 'In gebruik'. Zo weten je collega's dat ze geen wijzigingen moeten aanbrengen.
  • Voor Dropbox Business: wanneer je aan de Dropbox-badge ziet dat iemand anders een bestand bewerkt, spreek dan met die persoon af dat jullie om de beurt bewerkingen uitvoeren.

Heb je een ander type conflict?

Je kunt ook een foutbericht krijgen over een ander type bestandsconflict. Hieronder vind je meer informatie over hoe je verschillende soorten conflicten kunt oplossen:

Wat moet ik nu doen?

Je kunt een exemplaar met een conflict het beste oplossen door beide versies te vergelijken en ze handmatig samen te voegen.

Conflicterende bestanden kunnen bij alle typen bestanden ontstaan. Als je Microsoft Word gebruikt, kun je in dit helpartikel van Microsoft lezen hoe je twee documenten vergelijkt en samenvoegt. 

Hoe voorkom ik exemplaren met conflicten?

Je kunt een exemplaar met een conflict het beste voorkomen door in real time samen te werken aan bestanden met een programma als Dropbox Paper of Microsoft Office Online (je krijgt Dropbox Paper gratis bij je hoofdabonnement).

Als het niet mogelijk is om in real time samen te werken, kun je een exemplaar met conflict ook voorkomen door het bestand tijdens het bewerken te verplaatsen uit de Dropbox-map, zodat niemand er toegang toe heeft. Zodra je klaar bent met bewerken, zet je het bestand weer terug op de oorspronkelijke locatie.

Hier zijn nog een paar tips die mogelijk van pas komen:

  • Maak een nieuwe map voor alle bestanden waaraan wordt gewerkt en geef deze map de naam 'In gebruik'. Zo weten je collega's dat ze geen wijzigingen moeten aanbrengen.
  • Voor Dropbox Business: wanneer je aan de Dropbox-badge ziet dat iemand anders een bestand bewerkt, spreek dan met die persoon af dat jullie om de beurt bewerkingen uitvoeren.
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community