Waarom worden bepaalde bestanden op één computer niet met elkaar gesynchroniseerd?

Als je wilt nagaan of je bestanden goed worden gesynchroniseerd, verifieer je eerst of je computers internetverbinding hebben en aan hetzelfde Dropbox-account zijn gekoppeld. Heb je geverifieerd dat je computers online zijn en synchroon lopen, maar wordt een bestand nog steeds niet op de verwachte plek weergegeven, dan is er mogelijk een probleem met het bestand zelf.

Besturingssystemen werken niet altijd even goed samen. De Dropbox-desktopapp spoort deze inconsistenties op en probeert het probleem zo goed mogelijk op te lossen. Wanneer dat niet kan, wordt het bestand nog wel gesynchroniseerd met dropbox.com, maar wordt het wellicht niet goed weergegeven of werkt het niet goed in incompatibele besturingssystemen.

Als je wilt zien welke bestanden mogelijk synchronisatieproblemen veroorzaken, meld je je aan op dropbox.com en gebruik je de tool van Dropbox voor het controleren van slechte bestanden.

Meer informatie

Als je zeker wilt weten dat je bestanden en mappen goed worden gesynchroniseerd op andere besturingssystemen, probeer je dan aan de volgende richtlijnen te houden:

Tekens die incompatibel zijn met alle besturingssystemen

Gebruik de volgende tekens niet in je bestandsnamen, want deze worden op geen enkel platform door Dropbox gesynchroniseerd:

 • / (schuine streep)
 • \ (backslash)

Opmerking: Dropbox synchroniseert bestanden met een schuine streep naar voren in de bestandsnaam alleen met dropbox.com op Mac-computers. Deze bestanden worden echter op dropbox.com gesynchroniseerd met een : (dubbele punt) in plaats van een / (schuine streep naar voren). Bestanden met een schuine streep naar voren kunnen worden gesynchroniseerd met Mac-computers, maar niet met Windows-computers.

Tekens die incompatibel zijn met Windows

Wanneer je een naam voor je bestanden opgeeft, gebruik dan geen tekens die incompatibel zijn met het Windows-bestandssysteem:

 • < (kleiner dan)
 • > (groter dan)
 • : (dubbele punt)
 • " (dubbele aanhalingstekens)
 • | (verticale streep)
 • ? (vraagteken)
 • * (sterretje)
 • . (punt) of een spatie aan het einde van de naam van een bestand of map

Gereserveerde bestandsnamen in Windows

In Windows zijn een aantal woorden gereserveerd en deze kunnen niet worden gebruikt als geldige bestandsnaam. Als je een bestand of map met een gereserveerd woord in de naam maakt op dropbox.com of een niet-Windows-apparaat, wordt dat bestand niet gesynchroniseerd met je Dropbox op Windows-computers. Zie het gedeelte Naming Conventions (naamgevingsregels) in het Windows-ontwikkelaarsnetwerk voor een volledige lijst met gereserveerde bestandsnamen.

Genegeerde bestanden

Bepaalde kleine systeembestanden worden niet via Dropbox gesynchroniseerd. Dit zijn onder meer:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maximale tekenlengte

In Windows zijn alleen bestands- en mapnamen toegestaan van 260 tekens of minder. Daarnaast gelden er voor bepaalde toepassingen (zoals Microsoft Excel) kortere limieten (218 tekens).

In Windows maakt het pad van het bestand deel uit van de naam. Het pad in het onderstaande voorbeeld telt dus niet 19 maar 158 tekens:

C:\Gebruikers\Panda\Mijn documenten\Dropbox\Creatieve non-fictie\Mijn autobiografie\Lievelingsdingen\Lievelingseten\Bamboe\Familierecepten\Groene blaadjes.doc

In versie 3.0 en hoger van de Dropbox-desktopapp kan zonder problemen worden gelezen van en geschreven naar locaties die langer zijn dan 260 tekens. Voor bepaalde toepassingen gelden mogelijk nog wel de limieten van het besturingssysteem. Hierbij kunnen problemen optreden tijdens het openen van bestanden in lange paden.

Een Excel 2010-bestand met een pad van 260 tekens wordt bijvoorbeeld door Dropbox gesynchroniseerd met je computer. Wanneer je het bestand echter probeert te openen in Excel, wordt Kan geen toegang krijgen tot het bestand of een soortgelijke melding weergegeven. Je vindt meer informatie over limieten voor paden in Office en Microsoft in het desbetreffende Helpcentrum. Als je deze bestanden wilt openen, hoef je over het algemeen alleen maar de naam te verkorten of het bestand of de map te verplaatsen naar een map op een hoger niveau.

Conflicterende hoofdletters en kleine letters

Bij de meeste Linux-installaties kunnen twee bestanden of mappen dezelfde naam hebben, maar andere hoofdletters en kleine letters gebruiken. Op de Mac en in Windows wordt in namen van bestanden of mappen echter standaard geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als er in Dropbox dus Linux-mappen staan met de namen Voorbeeldmap en voorbeeldmap (kleine v), worden beide mappen gesynchroniseerd met Mac- en Windows-computers. Wel wordt één ervan weergegeven als kopie van de oorspronkelijke map, met de melding dat er sprake is van conflicterende hoofdletters en kleine letters.

Begintekens op de Mac en in Linux

Bestanden of mappen die beginnen met een punt (bijv. .mijnbestand.doc) worden goed gesynchroniseerd met de Dropbox-map op je computer. In Mac- en Linux-besturingssystemen worden bestandsnamen die beginnen met een punt echter beschouwd als systeembestanden en automatisch verborgen. Je kunt de bestanden niet zien zonder de geavanceerde instellingen op je computer aan te passen. In plaats daarvan kun je je aanmelden op dropbox.com en de bestanden of mappen een nieuwe naam geven (bijv. _mijnmap).

Eindtekens

Bestanden en mappen die eindigen op een punt (.) worden niet goed gesynchroniseerd tussen verschillende besturingssystemen. Een bestand waarvan de naam op een punt eindigt, zoals file.txt., wordt niet gesynchroniseerd en wordt weergegeven om te controleren op slechte bestanden.

Eindspaties in bestands- of mapnamen worden verwijderd, zodat er goed kan worden gesynchroniseerd met andere besturingssystemen. Een bestand dat in je Dropbox-map wordt aangetroffen met dezelfde naam maar met als enige verschil het spatiegebruik (of een teken dat ontstaat als je op de spatiebalk drukt), wordt toegevoegd aan je Dropbox-map waarbij achter de bestandsnaam wordt vermeld dat er sprake is van een conflict met het spatiegebruik.

Tijdelijke bestanden

Wanneer in bepaalde toepassingen (zoals Microsoft Word, Excel of PowerPoint) een bestand wordt geopend, wordt er vaak een tijdelijk bestand in dezelfde map opgeslagen met een naam die op een van de volgende manieren is opgebouwd:

 • Naam begint met een ~$ (een tilde en een dollarteken) of .~ (een punt en een tilde)
 • Naam begint met een tilde en eindigt op .tmp, zoals ~mijnbestand.tmp

Dropbox synchroniseert deze tijdelijke bestanden op geen enkel besturingssysteem.

Conflicten met Unicode-codering

Soms kan een teken op verschillende manieren op je toetsenbord worden gemaakt. Hoewel de tekens er hetzelfde uitzien, zijn ze voor besturingssystemen en Dropbox niet hetzelfde. Wanneer Dropbox op zo'n coderingsconflict stuit, wordt er een exemplaar met een conflict van het bestand gemaakt dat wordt opgeslagen in dezelfde map maar met achter de naam een aanduiding dat er sprake is van een conflict met Unicode-codering.

Metagegevens en resource forks

Synchroniseer geen bestanden die gebruikmaken van metagegevens (of 'resource forks'), zoals Mac-aliassen of Windows-snelkoppelingen. Dit type bestanden werkt gewoonlijk alleen maar in de besturingssystemen waarin ze zijn gemaakt.

Koppelingspunten en aliassen

Dropbox volgt Windows-koppelingspunten (Windows Vista of later) en synchroniseert de bestanden of mappen waaraan deze zijn gekoppeld. Wijzigingen die in die bestanden of mappen zijn aangebracht via het Windows-besturingssysteem, worden pas weer gesynchroniseerd wanneer de Dropbox-desktopapp opnieuw wordt gestart. Dit kun je omzeilen door de oorspronkelijke map te verplaatsen naar je Dropbox en een koppelpunt vanuit de eerdere locatie toe te voegen om een koppeling te maken naar de nieuwe locatie in de Dropbox-map.

Een waarschuwing met betrekking tot metagegevens en FAT32-stations

Bepaalde documenten hebben bestandskenmerken (xattrs) die zijn opgenomen in gegevens die zijn gekoppeld aan het bestand. Deze gegevens noemen we metagegevens. Besturingssystemen maken op tal van manieren gebruik van metagegevens: het opslaan van het pictogram, het labelen van documenten, het bijvoegen van informatie bij het bestand, machtigingen, enzovoort. Dropbox ondersteunt xattrs in alle platforms. USB-sticks en externe stations die gebruikmaken van het FAT32-bestandssysteem ondersteunen echter geen metagegevens. Als je Dropbox-map op een FAT32-station staat, is het helaas onmogelijk om metagegevens te behouden wanneer het bestand wordt verplaatst of een andere naam krijgt.

Meer dan 10.000 mappen monitoren in Linux

De Linux-versie van de Dropbox-desktopapp kan standaard niet meer dan 10.000 mappen monitoren. Alles daarboven wordt niet bewaakt en daarom ook genegeerd bij de synchronisatie. Dit kun je echter gemakkelijk verhelpen. Open een terminalvenster en voer het volgende in:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Hiermee geef je het systeem opdracht om maar liefst 100.000 mappen te bewaken. Zodra de opdracht is ingevoerd en je je wachtwoord typt, hervat Dropbox het synchroniseren onmiddellijk.

Support voor uitgebreide kenmerken (xattr) inschakelen in Linux

Bij bepaalde Linux-distributies zijn uitgebreide kenmerken (xattrs) standaard uitgeschakeld. Als je werkt met een Linux-distributie met een ext3- of ext4-bestandssysteem, is het mogelijk om xattr-support in te schakelen, doorgaans via je /etc/fstab-instellingenbestand. Raadpleeg de documentatie bij de Linux-distributie voor instructies.

Gebruik van verwijzingsbestanden in Dropbox

We raden dringend af verwijzingsbestanden (symlinks, koppelingspunten of netwerkmappen) te gebruiken in de Dropbox-map. Het gebruik van verwijzingsbestanden kan leiden tot hoog CPU-gebruik, slechte synchronisatieprestaties, problemen met machtigingen en onjuiste meting van de gebruikte opslagruimte.

We vinden het jammer dat te horen. Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback. Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden in community

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Interactieve Help

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Interactieve Help

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Contact opnemen met Support