Installeer Dropbox om alles uit je account te halen

Als het downloaden is voltooid, voer je het Dropbox-installatieprogramma uit.


Installeer het betreffende pakket als je Dropbox op je Linux-computer wilt gebruiken.
Als jouw distributie niet wordt vermeld, kies dan 'Compileren vanuit bron'.

Ubuntu 14.04 of hoger (.deb) 64-bit 32-bit
Fedora 21 of hoger (.rpm) 64-bit 32-bit
Compileren vanuit bron


NB: met deze pakketten wordt een opensourcehelptoepassing geïnstalleerd. De versie van deze toepassing wordt niet zo vaak gewijzigd als de hoofdtoepassing van Dropbox. Met deze pakketten wordt altijd de nieuwste versie van Dropbox voor Linux geïnstalleerd.


Dropbox installeren via de opdrachtregel

De Dropbox-daemon werkt goed op alle 32-bits en 64-bits Linux-servers. Voor de installatie voer je de volgende opdracht uit op je Linux-terminal.

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -

Voer vervolgens de Dropbox-daemon uit vanuit de nieuw gemaakte map .dropbox-dist.

~/.dropbox-dist/dropboxd

Als je Dropbox voor de eerste keer op je server uitvoert, wordt je gevraagd een link te kopiëren en in een werkende browser te plakken om een nieuw account te maken, of je server aan een bestaand account toe te voegen. Zodra je dat hebt gedaan, wordt je Dropbox-map in je homedirectory gemaakt. Download dit Python-script om Dropbox te besturen vanaf de opdrachtregel. Voor gemakkelijke toegang kun je overal in PATH een symbolische link naar het script invoegen.