Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.
February 14, 2018

Dropbox introduceert de Dropbox Foundation

Dossiernummer: Category

Door Drew Houston en Arash Ferdowsi

In de afgelopen tien jaar hebben we gezien welke impact onze producten kunnen hebben wanneer ze tijd vrijmaken voor mensen en bedrijven om zich te focussen op wat er echt toe doet. Medisch onderzoekers wisselen gegevens uit om vaccins te ontwikkelen. Musici creëren gezamenlijk composities. Hulpverleners benutten en coördineren informatie op locatie. Een groot deel van onze missie is altijd geweest om onze gebruikers te helpen hun missie te verwezenlijken.

Naarmate Dropbox blijft groeien, willen we ook meer doen, vooral voor organisaties die vechten voor gelijke kansen, fundamentele vrijheden en basisbehoeften voor mensen overal ter wereld. We zijn dan ook heel blij dat we vandaag de Dropbox Foundation kunnen introduceren, een stichting die zich gaat richten op het bevorderen en beschermen van mensenrechten door op twee manieren samen te werken met daadkrachtige non-profitorganisaties.

Fondsen zonder beperkingen
Ten eerste ontvangt elke partner vrij te besteden fondsen. Voor 75% van de subsidies aan non-profitorganisaties gelden specifieke voorwaarden over hoe dat geld moet worden besteed. De Foundation biedt echter flexibele fondsen zonder beperkingen, die onze partners kunnen gebruiken om te voldoen aan hun belangrijkste behoeften. Deze organisaties zijn experts in het veel doen met weinig en zij weten beter dan wie ook wat ze nodig hebben.

Vrijwilligers met specifieke vaardigheden
Ten tweede ontvangen de partners van de Foundation ondersteuning van Dropbox-vrijwilligers met vaardigheden die passen bij de specifieke behoeften van elke organisatie, of het nu gaat om financiële modellering, het verbeteren van gegevensbeveiliging of het binnenhalen van de grootste talenten.

De Foundation wordt gefinancierd door ons tweeën en Dropbox, met een eerste schenking van circa $20 miljoen. Naar verwachting zal dit in de loop van de tijd toenemen. De Foundation staat onder toezicht van een raad bestaande uit Dropbox-executives Dennis Woodside (COO), Bart Volkmer (General Counsel) en Amber Cottle (VP Policy), evenals vier onafhankelijke directeuren van de Silicon Valley Community Foundation.

Na de ontvangst van aanvragen van organisaties overal ter wereld kondigen wij met trots onze eerste groep Foundation-partners voor 2018 aan:

  • GOAL, gevestigd in Dublin, reageert op humanitaire crises en ontwikkelt lokale capaciteit voor 's werelds armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen
  • Larkin Street Youth Services, gevestigd in San Francisco, ondersteunt risicojongeren met middelen die ze nodig hebben om hun leven weer op te bouwen, hun potentieel te verwezenlijken en de cyclus van dakloosheid te doorbreken
  • War Child UK, gevestigd in Londen, werkt met kinderen die getroffen zijn door conflictsituaties, biedt ze een veilig onderkomen en toegang tot onderwijs, en voorziet ze zo van de benodigde vaardigheden voor de toekomst
  • WITNESS, gevestigd in Brooklyn, gebruikt de kracht van video en technologie om activisten overal ter wereld te helpen bij het documenteren van schendingen van mensenrechten en het zo veilig, ethisch en effectief mogelijk verspreiden van hun bewijsmateriaal

Deze partners zijn geselecteerd vanwege hun toewijding, optimisme en creatieve oplossingen voor problemen. Samen hebben ze meer dan honderd jaar ervaring in het verdedigen van de mensenrechten. We hopen deze partners te kunnen helpen bij het uitbreiden van hun invloed en tegelijkertijd veel van ze te leren. Ga voor meer informatie naar dropbox.foundation.