Transparantie bij Dropbox Rapporten

Sinds 2012 publiceren we in ons halfjaarlijkse rapport het aantal verzoeken dat we ontvangen en hoe we daarop hebben gereageerd.

Animatie van bollen die ruimte bewegen

Aantal informatieverzoeken van de overheid

In deze grafiek zie je het aantal verzoeken dat we in de loop van de tijd hebben ontvangen, uitgesplitst per type verzoek.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan-dec | 2012 | 2012","%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan-dec | 2013 | 2013","2014 | jan 2014 - jun 2014 | jan-jun | 2014 | 2014","2014 | jul 2014 - dec 2014 | jul-dec | 2014 | 2014","2015 | jan 2015 - jun 2015 | jan-jun | 2015 | 2015","2015 | jul 2015 - dec 2015 | jul-dec | 2015 | 2015","2016 | jan 2016 - jun 2016 | jan-jun | 2016 | 2016","2016 | jul 2016 - dec 2016 | jul-dec | 2016 | 2016","2017 | jan 2017 - jun 2017 | jan-jun | 2017 | 2017","2017 | jul 2017 - dec 2017 | jul-dec | 2017 | 2018","2018 | jan 2018 - jun 2018 | jan-jun | 2018 | 2018","2018 | jul 2018 - dec 2018 | jul-dec | 2018 | 2018"],"columns":[["$AREAS","Huiszoekingsbevelen","Dagvaardingen","Gerechtelijke bevelen","Verzoeken van buiten de VS","Verwijderingsverzoeken door overheden"],["","0","0","0","0","0"],["%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan-dec | 2012 | 2012","29","54","4","0","0"],["%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan-dec | 2013 | 2013","118","159","0","90","0"],["2014 | jan 2014 - jun 2014 | jan-jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0"],["2014 | jul 2014 - dec 2014 | jul-dec | 2014 | 2014","137","116","2","20","0"],["2015 | jan 2015 - jun 2015 | jan-jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3"],["2015 | jul 2015 - dec 2015 | jul-dec | 2015 | 2015","348","206","11","4","31"],["2016 | jan 2016 - jun 2016 | jan-jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112"],["2016 | jul 2016 - dec 2016 | jul-dec | 2016 | 2016","386","417","14","29","195"],["2017 | jan 2017 - jun 2017 | jan-jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192"],["2017 | jul 2017 - dec 2017 | jul-dec | 2017 | 2018","765","533","24","19","332"],["2018 | jan 2018 - jun 2018 | jan-jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312"],["2018 | jul 2018 - dec 2018 | jul-dec | 2018 | 2018","652","601","23","13","392"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen voor 26,1% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 29,8% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen voor 30,1% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 24,2% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde tijd ontvangen voor 39,5% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 19,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. <\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 45,4% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 45,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde tijd ontvangen voor 32,4% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 25,6% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 39,9% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 46,5% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Huiszoekingsbevelen

Verzoeken aan Dropbox

Voor huiszoekingsbevelen moet er sprake zijn van een redelijke grond en moet worden voldaan aan specifieke eisen ten aanzien van de plaats waar moet worden gezocht en de voorwerpen die in beslag moeten worden genomen. Een huiszoekingsbevel moet zijn gecontroleerd en ondertekend door een rechter of magistraat. Huiszoekingsbevelen kunnen worden uitgevaardigd door lokale, staats- en federale overheden en mogen alleen worden gebruikt voor strafzaken. Als reactie op geldige huiszoekingsbevelen verstrekken wij inhoudelijke en niet-inhoudelijke informatie.

Huiszoekingsbevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In bevelschriften vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of subpoenas","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 8,2% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 13,3% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 12,7% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 5,7% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 21% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 29,8% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 19,4% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 16,7% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 16,1% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 20,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 28,6% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 39,6% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Dagvaardingen

Verzoeken aan Dropbox

In tegenstelling tot een huiszoekingsbevel geeft een dagvaarding uitsluitend het recht op toegang tot de basisgegevens van een abonnee. Dagvaardingen vereisen geen rechterlijke toetsing en worden vooral uitgevaardigd door procureurs of grand jury's. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een dagvaarding.

Dagvaardingen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In dagvaardingen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of court orders","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 39,1% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 50% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker <\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2018 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 12,5% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 2,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 25% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 29,2% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. <\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 45% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 39,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie.<\/p>\n<p>Van juli tot en met december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 42,9% van de gerechtelijke bevelen voor niet-inhoudelijke informatie die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 25,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 83,3% van de gerechtelijke bevelen voor niet-inhoudelijke informatie die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 87,5% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Gerechtelijke bevelen

Verzoeken aan Dropbox

Gerechtelijke bevelen worden uitgevaardigd door rechters en kunnen verschillende vormen hebben, zoals een bevel 2703 (d) volgens de Electronic Communications Privacy Act. We verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een gerechtelijk bevel.

Gerechtelijke bevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In gerechtelijke bevelen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Kennisgeving verstrekt","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2013 - dec 2013","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Verenigd Koninkrijk","Frankrijk","Nederland","Rusland","Kazachstan","Pakistan","","Verenigd Koninkrijk","Frankrijk","Nederland","Rusland","","België","Frankrijk","Nederland","Rusland","Verenigd Koninkrijk","","Australië","Oostenrijk","België","Costa Rica","Finland","Frankrijk","Duitsland","Nederland","Rusland","Zwitserland","Verenigd Koninkrijk","Oekraïne","","Brazilië","Duitsland","India","Letland","Rusland","Zweden","Zwitserland","Turkije","Verenigd Koninkrijk","","","Rusland","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Rusland","","Rusland","","","","",""],["Number of requests","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","66","372","169","16","19","2","","110","103","164","36","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Kennisgeving verstrekt","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","4","0","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Verwijderingsverzoeken door overheden

Verzoeken aan Dropbox

Verwijderingsverzoeken door overheden zijn gerechtelijke bevelen en verzoekschriften van politiediensten en overheden waarin wordt verzocht materiaal te verwijderen op grond van lokale wetgeving.

Onze reactie

 • Materiaal geblokkeerd naar aanleiding van een verzoek
 • Materiaal geblokkeerd op grond van ons beleid voor acceptabel gebruik
 • Geen actie ondernomen
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","--","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","","","","#737B93","","","",""]]}
{"jul 2018 - dec 2018":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n"}

Verzoeken om informatie in verband met de nationale veiligheid

Verzoeken aan Dropbox

Procedures in verband met de nationale veiligheid omvatten National Security Letters en bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act. We zouden graag duidelijker zijn, maar Dropbox heeft van de Amerikaanse overheid geen toestemming gekregen om het exact ontvangen aantal te rapporteren.

Verzoeken om informatie in verband met de nationale veiligheid

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In verzoeken vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

{"jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2017 heeft Dropbox drie dagvaardingen ontvangen van een buitenlandse ambassade of een buitenlands consulaat van de VS. In reactie op deze dagvaardingen hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen januari en juni 2017 heeft Dropbox één dagvaarding ontvangen van een buitenlandse ambassade van de VS. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2016 heeft Dropbox twee dagvaardingen ontvangen van een buitenlandse ambassade van de VS. In reactie op één dagvaarding hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt en voor de andere dagvaarding hebben we geen account kunnen vinden.<br />\n<\/p>\n"}

Verenigde Staten

Verzoeken per 1 miljoen inwoners

  Totaal aantal verzoeken per staat

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentinië","Brazli","Zwitserland","Duitsland","Frankrijk","Malta","Mexico","Portugal","Zweden","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Brazilië","Zwitserland","Duitsland","Denemarken","Spanje","Frankrijk","Hongarije","Ierland","Israël","Italië","Portugal","Zweden","Singapore","Verenigd Koninkrijk","","Australië","Argentinië","Brazilië","Frankrijk","Duitsland","Spanje","Italië","Zweden","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Canada","Costa Rica","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Italië","Malta","Portugal","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Australië","België","Brazilië","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","India","Italië","Mexico","Noorwegen","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Duitsland","Ierland","Italië","","Australië","Duitsland","Italië","","Frankrijk","Duitsland","Italië","Israël","Portugal","Mexico","","Australië","Brazilië","Duitsland","Finland","Frankrijk","India","Italië","Malta","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
   {"jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van januari tot en met juni 2018 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens, dat niet van de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2017 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens dat niet uit de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens, dat niet van de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<br />\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van juli tot en met december 2016 heeft Dropbox niet voldaan aan gerechtelijke procedures van niet-Amerikaanse overheden, tenzij deze waren uitgevaardigd door een Amerikaanse rechtbank in het kader van het verdrag voor wederzijdse rechtshulp.<br>\n<\/p>\n"}

   Lokaal en internationaal

   Opmerking over verzoeken buiten de VS

   Verzoeken van landen buiten de VS betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.

   • Verzoeken ontvangen door Dropbox
   • Verstrekte informatie

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
   {"jul 2018 - dec 2018":"<ul>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven bij 74,4% van de juridische verzoeken.<\/li>\n<li>Washington, DC had het hoogste aantal verzoeken van de autoriteiten in verhouding tot de bevolking, gevolgd door Minnesota en daarna Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2018 - jun 2018":"<ul>\n<li>Dropbox heeft zeven verzoeken gekregen om gebruikersgegevens die na de uitvoeringsdatum werden aangeboden. We hebben tevens drie verzoeken gekregen om informatie die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te herstellen. <\/li>\n<li>We hebben geen opdrachten ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal verzoeken van rechtshandhavingsdiensten, gevolgd door Virginia en vervolgens Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2017 - dec 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox heeft één verzoek van de autoriteiten ontvangen om vrijwillig gebruikersgegevens vrij te geven op grond van de uitzondering voor noodgevallen van sectie 2702 van de Electronic Communications Privacy Act. Dropbox stelde vast dat er geen sprake was van een noodgeval en gelastte de autoriteiten een huiszoekingsbevel te verkrijgen. Dit huiszoekingsbevel werd verkregen door de autoriteiten.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben een gebruiker op de hoogte gesteld dat we een dagvaarding hadden ontvangen om de gegevens van die gebruiker te overleggen. De gebruiker werd vertegenwoordigd door een bekende belangengroep voor privacy en heeft zich succesvol verzet tegen de dagvaarding.<br />\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2017 - jun 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Het enige bevel dat Dropbox heeft ontvangen krachtens de 'All Writs Act' van 1789, vereiste de fysieke levering van inhoudelijke informatie. Dropbox heeft deze geleverd in reactie op een rechtsgeldig bevel. We hebben geen bevelen ontvangen krachtens de 'All Writs Act' waarin Dropbox werd gevraagd beveiligingsmaatregelen te omzeilen of op andere wijze de integriteit van onze services in gevaar te brengen.<\/li>\n<li>We hebben drie verzoeken om informatie ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te corrigeren.<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor Dropbox nog informatie moest verschaffen gedurende een specifieke periode na uitvoering van het bevel. Dropbox heeft geen informatie gevonden die betrekking had op het bevel. De rechtbank heeft een gerechtelijk bevel tot geheimhouding zonder beperking in de tijd uitgevaardigd waardoor we de gebruiker niet op de hoogte konden brengen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2016 - dec 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Het enige bevel dat Dropbox heeft ontvangen krachtens de 'All Writs Act' van 1789, vereiste de fysieke levering van inhoudelijke informatie. Dropbox heeft deze geleverd in reactie op een rechtsgeldig bevel. We hebben geen bevelen ontvangen krachtens de 'All Writs Act' waarin Dropbox werd gevraagd beveiligingsmaatregelen te omzeilen of op andere wijze de integriteit van onze services in gevaar te brengen.<\/li>\n<li>We hebben twee verzoeken om informatie en één gerechtelijk bevel tot geheimhouding ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te corrigeren.<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor Dropbox nog informatie moest verschaffen gedurende een specifieke periode na uitvoering van het bevel. Dropbox heeft geen informatie gevonden die betrekking had op het bevel. De rechtbank heeft een gerechtelijk bevel tot geheimhouding zonder beperking in de tijd uitgevaardigd waardoor we de gebruiker niet op de hoogte konden brengen.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2016 - jun 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>We hebben geen opdrachten ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal wettelijke verzoeken, gevolgd door Alaska en Montana.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben één verzoek van autoriteiten ontvangen om vrijwillig gebruikersgegevens vrij te geven onder sectie 2702 van de Electronic Communications Privacy Act. We hebben hier geen gehoor aan gegeven.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben twee verzoeken om gegevens en vier gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te herstellen. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2015 - dec 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>We hebben geen bevelen ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.\n<\/li>\n<li>We hebben één wettelijk verzoek om Dropbox-gebruikersinformatie ontvangen dat aan het verkeerde bedrijf was gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fout te herstellen voordat we dit verzoek accepteerden.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor onze productie van IP-adressen nodig was gedurende een specifieke periode na uitvoering van het verzoek. We hebben de gebruiker hiervan niet in kennis gesteld omdat openbaarmaking op gerechtelijk bevel verboden was.\n<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal verzoeken van rechtshandhavingsdiensten, gevolgd door Rhode Island, Maryland en Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2015 - jun 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n"}

   Achtergrond van de cijfers

   {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

   Woordenlijst

   Kennisgeving aan de gebruiker: Wanneer we van een rechtshandhavingsinstantie een verzoek ontvangen om informatie over een gebruiker te verstrekken, brengen we de gebruiker hiervan op de hoogte, tenzij dit wettelijk verboden is. In een beperkt aantal gevallen informeren we de gebruiker pas nadat we aan het verzoek hebben voldaan en in die gevallen noteren we de datum waarop we de gebruikersgegevens hebben verstrekt.

   Niet-inhoudelijke informatie: Niet-inhoudelijke informatie omvat gegevens zoals de naam en het e-mailadres die bij een account horen, de datum waarop een account is gemaakt, evenals andere transactiegegevens, zoals IP-adressen. Niet-inhoudelijke informatie omvat niet de bestanden die mensen hebben opgeslagen in hun Dropbox-account.

   Inhoudelijke informatie: Inhoudelijke informatie omvat de bestanden die zijn opgeslagen in het Dropbox-account van een gebruiker. We verstrekken bij inhoudelijke informatie vaak ook de basisgegevens van een abonnee.

   'Geen informatie verstrekt': Dropbox heeft geen informatie verstrekt om een of meer van de volgende redenen: (1) het ging om een duplicaat van een verzoek, (2) Dropbox heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek, (3) justitie heeft het verzoek ingetrokken of (4) in het verzoek werd geen account gespecificeerd.

   Account bestaat niet': Het account dat wordt vermeld in het verzoek, komt niet voor in de records van Dropbox.

   Bevelen krachtens de All Writs Act: Deze bevelen worden uitgevaardigd door rechters in de Verenigde Staten onder gezag van de All Writs Act van 1789. De wet geeft rechtbanken de bevoegdheid om 'alle bevelschriften uit te vaardigen benodigd of toepasselijk ter ondersteuning van hun respectievelijke jurisdicties en in overeenstemming met het gebruik en de principes van wetgeving'.

   Verzoeken van buiten de VS: Deze verzoeken betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.

   Verwijderingsverzoeken door overheden: Dit zijn gerechtelijke bevelen en verzoekschriften van politiediensten en overheden waarin wordt verzocht materiaal te verwijderen op grond van lokale wetgeving.

   Bevel tot geheimhouding: Rechters kunnen naar eigen inzicht via een gerechtelijk bevel geheimhouding afdwingen, zodat Dropbox gebruikers niet op de hoogte kan brengen van een overheidsverzoek om hun gegevens. Deze bevelen halen vaak subsectie 2705(b) van de Electronic Communications Privacy Act aan en kunnen voor langere tijd van kracht zijn.

   We streven er voortdurend naar om de nauwkeurigheid en duidelijkheid van onze rapporten te verbeteren en als gevolg hiervan kunnen onze methoden voor het traceren en rapporteren van informatie veranderen.