Transparantie bij Dropbox Rapporten

Sinds 2012 publiceren we in ons halfjaarlijkse rapport het aantal verzoeken dat we ontvangen en hoe we daarop hebben gereageerd.

Animatie van bollen die ruimte bewegen

Aantal informatieverzoeken van de overheid

In deze grafiek zie je het aantal verzoeken dat we in de loop van de tijd hebben ontvangen, uitgesplitst per type verzoek.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan-dec | 2012 | 2012","%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan-dec | 2013 | 2013","2014 | jan 2014 - jun 2014 | jan-jun | 2014 | 2014","2014 | jul 2014 - dec 2014 | jul-dec | 2014 | 2014","2015 | jan 2015 - jun 2015 | jan-jun | 2015 | 2015","2015 | jul 2015 - dec 2015 | jul-dec | 2015 | 2015","2016 | jan 2016 - jun 2016 | jan-jun | 2016 | 2016","2016 | jul 2016 - dec 2016 | jul-dec | 2016 | 2016","2017 | jan 2017 - jun 2017 | jan-jun | 2017 | 2017","2017 | jul 2017 - dec 2017 | jul-dec | 2017 | 2018","2018 | jan 2018 - jun 2018 | jan-jun | 2018 | 2018","2018 | jul 2018 - dec 2018 | jul-dec | 2018 | 2018","2019 | jan 2019 - jun 2019 | jan-jun | 2019 | 2019","2019 | jul 2019 - dec 2019 | jul-dec | 2019 | 2019","2020 | jan 2020 - jun 2020 | jan-jun | 2020 | 2020","2020 | jul 2020 - dec 2020 | jul-dec | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | jan-jun | 2021 | 2021"],"columns":[["$AREAS","Huiszoekingsbevelen","Dagvaardingen","Gerechtelijke bevelen","Internationale aanvragen","Verwijderingsverzoeken door overheden","Bewaring","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | jan 2012 - dec 2012 | jan-dec | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | jan 2013 - dec 2013 | jan-dec | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | jan 2014 - jun 2014 | jan-jun | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | jul 2014 - dec 2014 | jul-dec | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | jan 2015 - jun 2015 | jan-jun | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | jul 2015 - dec 2015 | jul-dec | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | jan 2016 - jun 2016 | jan-jun | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | jul 2016 - dec 2016 | jul-dec | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | jan 2017 - jun 2017 | jan-jun | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | jul 2017 - dec 2017 | jul-dec | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | jan 2018 - jun 2018 | jan-jun | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | jul 2018 - dec 2018 | jul-dec | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | jan 2019 - jun 2019 | jan-jun | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | jul 2019 - dec 2019 | jul-dec | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | jan 2020 - jun 2020 | jan-jun | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | jul 2020 - dec 2020 | jul-dec | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | jan-jun | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben informatie verstrekt in reactie op 89,6% van de ontvangen huiszoekingsbevelen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht. 19,7% van de door ons ontvangen huiszoekingsbevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 19,3% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een huiszoekingsbevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben informatie verstrekt in reactie op 90,9% van de ontvangen huiszoekingsbevelen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 16,4% van de door ons ontvangen huiszoekingsbevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 16,1% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een huiszoekingsbevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<br>\n<\/p>\n","jan 2020 - jun 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben wat informatie verstrekt in reactie op 89,5% van de ontvangen huiszoekingsbevelen.<br>\n<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 19,2% van de door ons ontvangen huiszoekingsbevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 21% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een huiszoekingsbevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<br>\n<\/p>\n","jul 2019 - dec 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben enige informatie verstrekt in reactie op 88,04% van de ontvangen huiszoekingsbevelen.<\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 33,7% van de door ons ontvangen huiszoekingsbevelen werden ingediend met gerechtelijke bevelen voor geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 33% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een huiszoekingsbevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jan 2019 - jun 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben wat informatie verstrekt in reactie op 84,5% van de ontvangen huiszoekingsbevelen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 26,1% van de door ons ontvangen huiszoekingsbevelen werden ingediend met gerechtelijke bevelen voor geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 29,8% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een huiszoekingsbevel worden geïdentificeerd ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen voor 26,1% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 29,8% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen voor 30,1% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 24,2% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde tijd ontvangen voor 39,5% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 19,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. <\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 45,4% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 45,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde tijd ontvangen voor 32,4% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 25,6% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 39,9% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 46,5% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Huiszoekingsbevelen

Verzoeken aan Dropbox

Voor huiszoekingsbevelen moet er sprake zijn van een redelijke grond en moet worden voldaan aan specifieke eisen ten aanzien van de plaats waar moet worden gezocht en de voorwerpen die in beslag moeten worden genomen. Een huiszoekingsbevel moet zijn gecontroleerd en ondertekend door een rechter of magistraat. Huiszoekingsbevelen kunnen worden uitgevaardigd door lokale, staats- en federale overheden en mogen alleen worden gebruikt voor strafzaken. Als reactie op geldige huiszoekingsbevelen mogen wij inhoudelijke en niet-inhoudelijke informatie verstrekken.

Huiszoekingsbevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In bevelschriften vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of subpoenas","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben informatie verstrekt als reactie op 86,4% van de ontvangen dagvaardingen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht. 12,4% van de door ons ontvangen dagvaardingen ging vergezeld van gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 21,2% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een dagvaarding worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben enige informatie verstrekt als reactie op 78,4% van de ontvangen dagvaardingen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 12,1% van de door ons ontvangen dagvaardingen ging vergezeld van gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 11,8% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een dagvaarding worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<\/p>\n","jan 2020 - jun 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben enige informatie verstrekt als reactie op 80% van de ontvangen dagvaardingen.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 14% van de door ons ontvangen dagvaardingen ging vergezeld van gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 18,6% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een dagvaarding worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<br>\n<\/p>\n","jul 2019 - dec 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben enige informatie verstrekt als reactie op 75,4% van de ontvangen dagvaardingen.<\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 10,4% van de door ons ontvangen dagvaardingen ging vergezeld van gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 17,6% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een dagvaarding worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jan 2019 - jun 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben wat informatie verstrekt als reactie op 76,1% van de ontvangen dagvaardingen.<\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 8,2% van de dagvaardingen die we ontvingen, ging vergezeld van gerechtelijke bevelen voor geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 13,3% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een dagvaarding worden geïdentificeerd ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 8,2% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 13,3% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 12,7% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 5,7% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 21% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 29,8% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 19,4% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 16,7% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 16,1% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 20,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 28,6% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 39,6% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Dagvaardingen

Verzoeken aan Dropbox

In tegenstelling tot een huiszoekingsbevel geeft een dagvaarding uitsluitend het recht op toegang tot de basisgegevens van een abonnee. Dagvaardingen vereisen geen rechterlijke toetsing en worden vooral uitgevaardigd door procureurs of grand jury's. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een dagvaarding.

Dagvaardingen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In dagvaardingen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of court orders","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben informatie verstrekt op grond van 45,6% van de gerechtelijk bevelen die we hebben ontvangen. <\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht. 35,6% van de door ons ontvangen gerechtelijke bevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 69,4% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een gerechtelijk bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben inhoudelijke informatie verstrekt op grond van 38,3% van de gerechtelijke bevelen die we hebben ontvangen. <\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 45,7% van de door ons ontvangen gerechtelijke bevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 50,3% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een gerechtelijk bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie.<\/p>\n","jan 2020 - jun 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben enige informatie verstrekt als reactie op 44,7% van de ontvangen gerechtelijke bevelen.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 25,8% van de door ons ontvangen gerechtelijke bevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 77,6% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een gerechtelijk bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<br>\n<\/p>\n","jul 2019 - dec 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben inhoudelijke informatie verstrekt op grond van 47,8% van de gerechtelijk bevelen die we hebben ontvangen. <\/p>\n<p><br>\nWanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 25,4% van de door ons ontvangen gerechtelijke bevelen werd ingediend met gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 29% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een gerechtelijk bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jan 2019 - jun 2019":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>We hebben inhoudelijke informatie verstrekt op grond van 58,3% van de gerechtelijk bevelen die we hebben ontvangen. <\/p>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding. 39,1% van de gerechtelijke bevelen die we ontvingen, werden ingediend met gerechtelijke bevelen voor geheimhouding van onbepaalde duur. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om 40,7% van de betrokken Dropbox-gebruikers die in een gerechtelijk bevel worden geïdentificeerd ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechthandhavingsinstantie.<\/p>\n","jul 2018 - dec 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>We hebben onbepaalde gerechtelijke bevelen ontvangen tot geheimhouding voor 39,1% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 50% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker <\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Van januari tot en met juni 2018 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 12,5% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 2,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen juli en december 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte duur ontvangen voor 25% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 29,2% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. <\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 45% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 39,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie.<\/p>\n<p>Van juli tot en met december 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 42,9% van de gerechtelijke bevelen voor niet-inhoudelijke informatie die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 25,9% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<br>\n<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n<p>Tussen januari en juni 2016 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding van onbeperkte tijd ontvangen voor 83,3% van de gerechtelijke bevelen voor niet-inhoudelijke informatie die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons beletten om 87,5% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram staat voor de gebruikers die we op de hoogte hebben gebracht van de dagvaarding.<\/p>\n"}

Gerechtelijke bevelen

Verzoeken aan Dropbox

Gerechtelijke bevelen worden uitgevaardigd door rechters en kunnen verschillende vormen hebben, zoals een bevel 2703 (d) volgens de Electronic Communications Privacy Act. We verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een gerechtelijk bevel.

Gerechtelijke bevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In gerechtelijke bevelen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","","","","van 0 t/m 249 verzoeken","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","","","","0-249 verzoeken","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","","","","van 0 t/m 249 accounts","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","","","","0-249 accounts","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act <\/b>(FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<br>\n<\/p>\n","jan 2020 - jun 2020":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2019 - dec 2019":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><br>\n<b>Bevelen onder de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2019 - jun 2019":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2018 - dec 2018":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2018 - jun 2018":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<br>\n<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2016 - jun 2016":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2015 - dec 2015":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2015 - jun 2015":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<h3>Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar er mag alleen worden verzocht om de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te verstrekken.<\/p>\n<p><b>Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.<\/p>\n"}

Verzoeken om informatie in verband met de nationale veiligheid

Verzoeken aan Dropbox

Procedures in verband met de nationale veiligheid omvatten National Security Letters en bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act. Wij ontvangen tussen de 0 en 249 aanvragen. We zouden graag duidelijker zijn, maar Dropbox heeft van de Amerikaanse overheid geen toestemming gekregen om het exact ontvangen aantal te rapporteren.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of preservations","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<p>We hebben van Amerikaanse wetshandhavers 1255 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 1408 accounts. We hebben van internationale wetshandhavers 133 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 119 accounts.<br><\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<p>We hebben van Amerikaanse wetshandhavers 841 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 1041 accounts. We hebben van internationale wetshandhavers 66 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 73 accounts.<br><\/p>\n","jan 2020 - jun 2020":"<p>We hebben van Amerikaanse wetshandhavers 888 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 1153 accounts. We hebben van internationale wetshandhavers 72 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 86 accounts.<br>\n<\/p>\n","jul 2019 - dec 2019":"<p>We hebben van Amerikaanse wetshandhavers 695 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 800 accounts. We hebben van internationale wetshandhavers 78 verzoeken tot bewaring ontvangen, die van invloed zijn op 104 accounts.<br>\n<\/p>\n","jan 2019 - jun 2019":"<p>Dropbox begon in de tweede helft van 2019 te rapporteren over verzoeken tot bewaring.<\/p>\n"}

Bewaringen

Verzoeken aan Dropbox

Een verzoek tot bewaring is een verzoek van de overheid om gebruikersgegevens te bewaren in afwachting van de ontvangst van een formele juridische procedure. Wanneer we deze verzoeken ontvangen, bewaren we gedurende 90 dagen een momentopname van de relevante gebruikersgegevens, maar we geven geen gebruikersgegevens vrij op basis van verzoeken tot bewaring. Voor het verkrijgen van bewaarde gegevens is een geldig juridisch proces vereist.

 

Bewaringen

Onze reactie

 • Verzoek van de VS
 • Internationaal verzoek

In bewaringen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Betrokken accounts
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","US","","Uruguay","VK","","US","VK","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Dringende verzoeken tot openbaarmaking

Verzoeken aan Dropbox

Dropbox kan vrijwillig informatie verstrekken aan wetshandhavers als we te goeder trouw geloven dat er een dreigend risico bestaat op de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon en we informatie hebben die kan helpen de dreiging te voorkomen. We vereisen dat wetshandhavers een schriftelijke samenvatting geven van de noodsituatie en uitleggen hoe de gevraagde informatie hen zal helpen de noodsituatie te voorkomen.  Elk dringend verzoek tot openbaarmaking wordt per geval zorgvuldig bestudeerd om te bepalen of aan de norm voor openbaarmaking is voldaan. Zo ja, dan wordt alle openbaar gemaakte informatie beperkt tot datgene dat de noodsituatie zou kunnen voorkomen of beperken. Dropbox ontvangt dringende verzoeken tot openbaarmaking van gebruikersgegevens van wetshandhavers over de hele wereld.

 • Verzoeken ontvangen door Dropbox
 • Verstrekte informatie

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["PRTTs","--","--","--","--","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","--","--","--","--","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker - kennisgeving<\/h3>\n<p>Het machtigingsstatuut voor PRTT's vereist dat dergelijke bevelen een bepaling bevatten die voorkomt dat dienstverleners zoals Dropbox de gebruikers voor onbepaalde tijd in kennis stellen van deze verzoeken. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om de betrokken Dropbox-gebruikers die in een PRTT-bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie. <\/p>\n","jul 2020 - dec 2020":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker - kennisgeving<\/h3>\n<p>Het machtigingsstatuut voor PRTT's vereist dat dergelijke bevelen een bepaling bevatten die voorkomt dat dienstverleners zoals Dropbox de gebruikers voor onbepaalde tijd in kennis stellen van deze verzoeken. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om de betrokken Dropbox-gebruikers die in een PRTT-bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie. <br>\n<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker - kennisgeving<\/h3>\n<p>Het machtigingsstatuut voor PRTT's vereist dat dergelijke bevelen een bepaling bevatten die voorkomt dat dienstverleners zoals Dropbox de gebruikers voor onbepaalde tijd in kennis stellen van deze verzoeken. Deze verboden tot bekendmaking kunnen ons beletten om de betrokken Dropbox-gebruikers die in een PRTT-bevel worden geïdentificeerd, ooit te informeren over het feit dat er een verzoek om hun gegevens is ingediend door een rechtshandhavingsinstantie. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Verzoeken aan Dropbox

Verslag- en aftapverzoeken ('PRTT's') zijn gerechtelijke bevelen die de overheid machtigen om bepaalde niet-inhoudelijke informatie (met name het kiezen van telefoonnummers, routes, adressen en signalen met betrekking tot communicatie) van een specifieke rekening te verkrijgen op prospectieve basis voor een periode van maximaal 60 dagen. 

PRTT's

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt

In PRTT's vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Kennisgeving verstrekt","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2013 - dec 2013","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Australië","Oostenrijk","Canada","Denemarken","Finland","Frankrijk","Duitsland","Italië","Noorwegen","Rusland","Zweden","Nederland","VK","USA","","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Rusland","Zweden","Zwitserland","Nederland","VK","Uruguay","USA","","Australië","Oostenrijk","Canada","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Noorwegen","Rusland","Schotland","Zweden","Nederland","VK","USA","","Australië","Canada","Cyprus","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Griekenland","India","Kazachstan","Mexico","Rusland","Spanje","Zweden","Nederland","VK","USA","","Australië","Canada","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Griekenland","Hongarije","Ierland","Italië","Kazachstan","Luxemburg","Mexico","Pakistan","Rusland","Schotland","Zweden","Zwitserland","Nederland","VK","","Verenigd Koninkrijk","Frankrijk","Nederland","Rusland","Kazachstan","Pakistan","","Verenigd Koninkrijk","Frankrijk","Nederland","Rusland","","België","Frankrijk","Nederland","Rusland","Verenigd Koninkrijk","","Australië","Oostenrijk","België","Costa Rica","Finland","Frankrijk","Duitsland","Nederland","Rusland","Zwitserland","Verenigd Koninkrijk","Oekraïne","","Brazilië","Duitsland","India","Letland","Rusland","Zweden","Zwitserland","Turkije","Verenigd Koninkrijk","","","Rusland","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Rusland","","Rusland","","","","",""],["Number of requests","3","2","3","4","1","5","20","1","2","10","2","2","9","20","","1","8","29","16","2","1","5","17","1","12","","2","1","2","2","13","24","2","32","2","1","5","10","21","","2","4","1","1","27","36","1","1","2","1","11","1","2","10","64","15","","1","2","1","128","38","1","1","2","3","2","1","1","1","17","2","2","2","29","24","","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","5","2","3","12","1","6","57","1","2","6","2","4","13","20","","1","11","60","4","2","1","5","18","2","13","","7","1","3","7","13","38","4","9","2","1","11","16","32","","2","16","1","45","36","55","1","3","22","1","5","1","3","20","86","18","","1","6","8","205","62","1","1","2","2","9","1","1","1","10","2","3","4","87","34","","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","3","2","1","2","1","6","49","0","2","2","0","4","8","15","","1","11","59","1","2","1","4","15","2","11","","7","1","3","7","13","35","4","6","2","1","10","16","32","","2","16","1","45","35","53","1","3","22","1","2","1","3","20","74","17","","0","6","8","201","53","1","0","2","2","9","1","1","1","8","2","3","4","82","33","","66","372","169","16","19","2","","115","109","167","55","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Kennisgeving verstrekt","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","2","0","2","10","0","0","8","1","0","4","2","0","5","5","","0","0","1","3","0","0","1","3","0","2","","0","0","0","0","0","3","0","3","0","0","1","0","0","","0","0","0","0","1","2","0","0","0","0","3","0","0","0","12","1","","1","0","0","4","9","0","1","0","0","0","0","0","0","2","0","0","0","5","1","","2","8","3","7","5","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Verwijderingsverzoek door de overheid

Verzoeken aan Dropbox

Verwijderingsverzoeken door overheden zijn gerechtelijke bevelen en verzoekschriften van politiediensten en overheden waarin wordt verzocht materiaal uit accounts te verwijderen op grond van lokale wetgeving.

Onze reactie

 • Materiaal geblokkeerd naar aanleiding van een verzoek
 • Materiaal geblokkeerd op grond van ons beleid voor acceptabel gebruik
 • Geen actie ondernomen

Een opmerking over verwijderingsverzoeken door overheden

"Geen actie ondernomen" kan te wijten zijn aan omstandigheden waarin we de inhoud niet konden beoordelen omdat de aan ons verstrekte link ongeldig was of de inhoud niet langer bestond, of waarbij bij beoordeling werd vastgesteld dat de inhoud ons beleid voor acceptabel gebruik niet schendt. 


{"jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2017 heeft Dropbox drie dagvaardingen ontvangen van een buitenlandse ambassade of een buitenlands consulaat van de VS. In reactie op deze dagvaardingen hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen januari en juni 2017 heeft Dropbox één dagvaarding ontvangen van een buitenlandse ambassade van de VS. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2016 heeft Dropbox twee dagvaardingen ontvangen van een buitenlandse ambassade van de VS. In reactie op één dagvaarding hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt en voor de andere dagvaarding hebben we geen account kunnen vinden.<br />\n<\/p>\n"}

Verenigde Staten

Totaal aantal verzoeken per staat

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentinië","Oostenrijk","Australië","Brazilië","Canada","Duitsland","Denemarken","Spanje","India","Ierland","Italië","Noorwegen","Zweden","Singapore","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Brazilië","Duitsland","Spanje","Italië","Mexico","Polen","Zweden","Singapore","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Brazilië","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Hongarije","Mexico","Noorwegen","Portugal","Spanje","United Kingdom ","","Argentinië","Brazilië","Colombia","Duitsland","Griekenland","Hongarije","Ierland","Italië","Mexico","Noorwegen","Spanje","Zweden","Verenigd Koninkrijk","","Canada","Chili","Denemarken","Spanje","Frankrijk","Italië","Mexico","Zweden","Taiwan","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Brazilië","Zwitserland","Duitsland","Frankrijk","Malta","Mexico","Portugal","Zweden","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Brazilië","Zwitserland","Duitsland","Denemarken","Spanje","Frankrijk","Hongarije","Ierland","Israël","Italië","Portugal","Zweden","Singapore","Verenigd Koninkrijk","","Australië","Argentinië","Brazilië","Frankrijk","Duitsland","Spanje","Italië","Zweden","Verenigd Koninkrijk","","Argentinië","Australië","Canada","Costa Rica","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Italië","Malta","Portugal","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Australië","België","Brazilië","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","India","Italië","Mexico","Noorwegen","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Duitsland","Ierland","Italië","","Australië","Duitsland","Italië","","Frankrijk","Duitsland","Italië","Israël","Portugal","Mexico","","Australië","Brazilië","Duitsland","Finland","Frankrijk","India","Italië","Malta","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Niet-VS","","Niet-VS","","Niet-VS"],["Number of requests","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"jan 2018 - jun 2018":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van januari tot en met juni 2018 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens, dat niet van de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jul 2017 - dec 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Tussen juli en december 2017 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens dat niet uit de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<\/p>\n","jan 2017 - jun 2017":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van januari tot en met juni 2017 heeft Dropbox gehoor gegeven aan één verzoek om gebruikersgegevens, dat niet van de VS afkomstig was. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.<br />\n<\/p>\n","jul 2016 - dec 2016":"<h3>Kennisgeving aan de gebruiker<\/h3>\n<p>Van juli tot en met december 2016 heeft Dropbox niet voldaan aan gerechtelijke procedures van niet-Amerikaanse overheden, tenzij deze waren uitgevaardigd door een Amerikaanse rechtbank in het kader van het verdrag voor wederzijdse rechtshulp.<br>\n<\/p>\n"}

  Internationaal

  Een opmerking over internationale aanvragen

  Internationale verzoeken betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.

  • Verzoeken ontvangen door Dropbox
  • Verstrekte informatie

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<p><br>\n Seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen hoort niet thuis in Dropbox. Dit soort materiaal is in strijd met onze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Servicevoorwaarden<\/a> en <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">Beleid voor acceptabel gebruik<\/a>, en we zullen snel alle accounts met deze inhoud uitschakelen. Dropbox gebruikt verschillende tools, waaronder geautomatiseerde detectietechnologie volgens industriestandaarden, en menselijke beoordeling om potentieel inbreukmakende inhoud te vinden en waar nodig actie te ondernemen. We moedigen onze gebruikers ook aan om ongepaste inhoud die ze tegenkomen te melden via onze rapportagetool of door <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">dit formulier in te vullen<\/a>. Wanneer we ons bewust worden van gevallen van duidelijk seksueel misbruik van kinderen, schakelen we het account uit en rapporteren we aan het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.<br> \n<br> \nVan januari tot juni 2021 hebben we 24.131 CyberTip-rapporten ingediend bij NCMEC en actie ondernomen tegen 23.000 verschillende accounts en 438.175 afzonderlijke stukken inhoud wegens schending van ons beleid tegen seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. <br>\n<br> \n <b>Een opmerking om context te bieden<\/b><br> \nActief betekent dat we ons beleid hebben gehandhaafd door de toegang tot het account en/of het stuk inhoud uit te schakelen.<\/p>\n"}

  Materiaal voor seksueel misbruik van kinderen

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>Vergeleken met de vorige rapportagecyclus ontving Dropbox 46,2% meer juridische verzoeken van Amerikaanse wetshandhavers, en 116% meer juridische verzoeken van internationale wetshandhavers. Hieronder vallen verzoeken om gebruikersinformatie en verzoeken tot bewaring. <br>\n<\/li>\n<li>Terwijl Dropbox hogere aantallen ontving van elk type juridische procedure, steeg het aantal dagvaardingen het sterkst (90,5%), gevolgd door huiszoekingsbevelen (31,3%). Gerechtelijke bevelen stegen licht (11,1%).<br>\n<\/li>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox informatie vrijgegeven als reactie op 86,8% van de juridische verzoeken voor vrijgave van gegevens. Het hoogste aantal binnenlandse verzoeken om openbaarmaking werd ontvangen van wetshandhavers in Californië, Florida en Virginia. Internationaal werden de meeste openbaarmakingsverzoeken ontvangen uit Duitsland en Spanje.<br>\n<\/li>\n<li>Dropbox heeft twaalf verzoeken voor gebruikersinformatie ontvangen die lijken te vallen onder verdragen voor wederzijdse rechtshulp tussen de Verenigde Staten en het buitenland. Het ontvangen juridische proces vertegenwoordigde verzoeken uit Australië, Canada, Costa Rica, Ierland, Korea, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Deze verzoeken zijn opgenomen in onze rapportage over binnenlandse verzoeken. <br>\n<\/li>\n<li>In vergelijking met de laatste rapportagecyclus zijn de internationale verzoeken tot bewaring met 101,5% gestegen. Het grootste aantal van deze verzoeken kwam uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Binnenlandse verzoeken tot bewaring stegen ook met 49,2%, met de hoogste volumes uit Californië en New York.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2020 - dec 2020":"<ul>\n<li>Vergeleken met de vorige rapportagecyclus ontving Dropbox 4,7% meer juridische verzoeken van Amerikaanse wetshandhavers, en 11,4% minder juridische verzoeken van internationale wetshandhavers. Hieronder vallen verzoeken om gebruikersinformatie en verzoeken tot bewaring.<\/li>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven als reactie op 85,1% van de juridische verzoeken. De meeste verzoeken kwamen van lokale, staats- en federale rechtshandhavingsdiensten in Californië, Texas en Pennsylvania.<\/li>\n<li>We hebben negen verzoeken voor gebruikersinformatie ontvangen die lijken te vallen onder verdragen voor wederzijdse rechtshulp tussen de Verenigde Staten en het buitenland. In het kader van de gerechtelijke procedures zijn verzoeken ontvangen uit Luxemburg, Ierland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. Deze verzoeken zijn opgenomen in onze rapportage over binnenlandse verzoeken. Deze verzoeken omvatten geen verzoeken tot bewaring.<\/li>\n<li>We hebben 66 aanvragen ontvangen van internationale rechtshandhavingsdiensten om gebruikersgegevens te bewaren. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2020 - jun 2020":"<ul>\n<li>Vergeleken met de laatste rapportagecyclus ontving Dropbox 30,3% meer gerechtelijke bevelen van Amerikaanse wetshandhavers en 1% meer juridische procedures van internationale wetshandhavers. Deze stijgingen omvatten zowel verzoeken om gebruikersinformatie als verzoeken tot bewaring. <\/li>\n<li>Vergeleken met de laatste rapportagecyclus ontving Dropbox 54,3% minder verwijderingsverzoeken door overheden. <br>\n<\/li>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven als reactie op 84,2% van de juridische verzoeken. <br>\n<\/li>\n<li>De meeste aanvragen werden ontvangen van rechtshandhavingsinstanties van de afzonderlijke staten en lokale en federale rechtshandhavingsdiensten in Californië, Florida en Texas. <br>\n<\/li>\n<li>We hebben tien verzoeken voor gebruikersinformatie ontvangen die lijken te vallen onder verdragen voor wederzijdse rechtshulp tussen de Verenigde Staten en het buitenland. Het ontvangen juridische proces vertegenwoordigde verzoeken door Duitsland, Ierland, Nederland, Brazilië, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Deze verzoeken zijn opgenomen in onze rapportage over binnenlandse verzoeken.<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2019 - dec 2019":"<ul>\n<li>In vergelijking met de laatste rapportagecyclus ontving Dropbox 24,6% minder gerechtelijke bevelen.<\/li>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven als reactie op 81,3% van de juridische verzoeken. <\/li>\n<li>De meeste aanvragen werden ontvangen van rechtshandhavingsinstanties van de afzonderlijke staten en federale rechtshandhavingsdiensten in Florida, Californië en Washington, DC.<\/li>\n<li>We hebben elf verzoeken voor gebruikersinformatie ontvangen die lijken te vallen onder verdragen voor wederzijdse rechtshulp tussen de Verenigde Staten en het buitenland. Het ontvangen juridische proces vertegenwoordigde verzoeken door Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze verzoeken zijn opgenomen in onze rapportage over binnenlandse verzoeken.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2019 - jun 2019":"<ul>\n<li>In vergelijking met de laatste rapportagecyclus ontving Dropbox 15% meer huiszoekingsbevelen, 13% minder dagvaardingen en 4,3% meer gerechtelijke bevelen.<\/li>\n<li>Bovendien was er een daling van 58% van het aantal gebruikers dat in dagvaarding werd geïdentificeerd, een daling van 47% van het aantal gebruikers dat in gerechtelijke bevelen werd geïdentificeerd en een toename van 14% van het aantal gebruikers dat werd geïdentificeerd in huiszoekingsbevelen.<\/li>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven als reactie op 80,6% van de juridische verzoeken. <\/li>\n<li>De meeste aanvragen werden ontvangen van rechtshandhavingsinstanties van de afzonderlijke staten en federale rechtshandhavingsdiensten in Virginia, Californië en Texas.<\/li>\n<li>We hebben vijf verzoeken ontvangen op basis van verdragen voor wederzijdse rechtshulp tussen de Verenigde Staten en het buitenland. Het ontvangen juridische proces vertegenwoordigde verzoeken door Duitsland, Zweden, Canada, Nederland en Australië. Deze verzoeken zijn opgenomen in onze rapportage over binnenlandse verzoeken.<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2018 - dec 2018":"<ul>\n<li>In overeenstemming met onze richtlijnen heeft Dropbox enige informatie vrijgegeven bij 74,4% van de juridische verzoeken.<\/li>\n<li>Washington, DC had het hoogste aantal verzoeken van de autoriteiten in verhouding tot de bevolking, gevolgd door Minnesota en daarna Virginia.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2018 - jun 2018":"<ul>\n<li>Dropbox heeft zeven verzoeken gekregen om gebruikersgegevens die na de uitvoeringsdatum werden aangeboden. We hebben tevens drie verzoeken gekregen om informatie die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te herstellen. <\/li>\n<li>We hebben geen opdrachten ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal verzoeken van rechtshandhavingsdiensten, gevolgd door Virginia en vervolgens Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2017 - dec 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Dropbox heeft één verzoek van de autoriteiten ontvangen om vrijwillig gebruikersgegevens vrij te geven op grond van de uitzondering voor noodgevallen van sectie 2702 van de Electronic Communications Privacy Act. Dropbox stelde vast dat er geen sprake was van een noodgeval en gelastte de autoriteiten een huiszoekingsbevel te verkrijgen. Dit huiszoekingsbevel werd verkregen door de autoriteiten.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben een gebruiker op de hoogte gesteld dat we een dagvaarding hadden ontvangen om de gegevens van die gebruiker te overleggen. De gebruiker werd vertegenwoordigd door een bekende belangengroep voor privacy en heeft zich succesvol verzet tegen de dagvaarding.<br />\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2017 - jun 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Het enige bevel dat Dropbox heeft ontvangen krachtens de 'All Writs Act' van 1789, vereiste de fysieke levering van inhoudelijke informatie. Dropbox heeft deze geleverd in reactie op een rechtsgeldig bevel. We hebben geen bevelen ontvangen krachtens de 'All Writs Act' waarin Dropbox werd gevraagd beveiligingsmaatregelen te omzeilen of op andere wijze de integriteit van onze services in gevaar te brengen.<\/li>\n<li>We hebben drie verzoeken om informatie ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te corrigeren.<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor Dropbox nog informatie moest verschaffen gedurende een specifieke periode na uitvoering van het bevel. Dropbox heeft geen informatie gevonden die betrekking had op het bevel. De rechtbank heeft een gerechtelijk bevel tot geheimhouding zonder beperking in de tijd uitgevaardigd waardoor we de gebruiker niet op de hoogte konden brengen.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2016 - dec 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Het enige bevel dat Dropbox heeft ontvangen krachtens de 'All Writs Act' van 1789, vereiste de fysieke levering van inhoudelijke informatie. Dropbox heeft deze geleverd in reactie op een rechtsgeldig bevel. We hebben geen bevelen ontvangen krachtens de 'All Writs Act' waarin Dropbox werd gevraagd beveiligingsmaatregelen te omzeilen of op andere wijze de integriteit van onze services in gevaar te brengen.<\/li>\n<li>We hebben twee verzoeken om informatie en één gerechtelijk bevel tot geheimhouding ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te corrigeren.<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor Dropbox nog informatie moest verschaffen gedurende een specifieke periode na uitvoering van het bevel. Dropbox heeft geen informatie gevonden die betrekking had op het bevel. De rechtbank heeft een gerechtelijk bevel tot geheimhouding zonder beperking in de tijd uitgevaardigd waardoor we de gebruiker niet op de hoogte konden brengen.<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2016 - jun 2016":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>We hebben geen opdrachten ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal wettelijke verzoeken, gevolgd door Alaska en Montana.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben één verzoek van autoriteiten ontvangen om vrijwillig gebruikersgegevens vrij te geven onder sectie 2702 van de Electronic Communications Privacy Act. We hebben hier geen gehoor aan gegeven.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben twee verzoeken om gegevens en vier gerechtelijke bevelen tot geheimhouding ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te herstellen. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jul 2015 - dec 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>We hebben geen bevelen ontvangen die zijn uitgevaardigd onder het gezag van de 'United States All Writs Act' van 1789.\n<\/li>\n<li>We hebben één wettelijk verzoek om Dropbox-gebruikersinformatie ontvangen dat aan het verkeerde bedrijf was gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fout te herstellen voordat we dit verzoek accepteerden.<br>\n<\/li>\n<li>We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor onze productie van IP-adressen nodig was gedurende een specifieke periode na uitvoering van het verzoek. We hebben de gebruiker hiervan niet in kennis gesteld omdat openbaarmaking op gerechtelijk bevel verboden was.\n<\/li>\n<li>In verhouding tot het aantal inwoners had Washington DC het grootste aantal verzoeken van rechtshandhavingsdiensten, gevolgd door Rhode Island, Maryland en Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","jan 2015 - jun 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<\/p>\n","jul 2014 - dec 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2014 - jun 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2013 - dec 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n","jan 2012 - dec 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Er is geen aanvullende informatie beschikbaar voor deze rapportageperiode.<br>\n<\/p>\n"}

  Achtergrond van de cijfers

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","jul 2020 - dec 2020","","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","jan 2020 - jun 2020","","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","jul 2019 - dec 2019","","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","jan 2019 - jun 2019","","","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","jul 2018 - dec 2018","","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","jan 2018 - jun 2018","","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","jul 2017 - dec 2017","","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Woordenlijst

  'Account bestaat niet': De ID's die zijn opgegeven in het verzoek, zijn niet gekoppeld aan geldige Dropbox-accounts.

  Bevelen krachtens de All Writs Act: Deze bevelen worden uitgevaardigd door rechters in de Verenigde Staten onder gezag van de All Writs Act van 1789. De wet geeft rechtbanken de bevoegdheid om 'alle bevelschriften uit te vaardigen benodigd of toepasselijk ter ondersteuning van hun respectievelijke jurisdicties en in overeenstemming met het gebruik en de principes van wetgeving'.

  Inhoud: Inhoud verwijst naar de inhoud van communicatie, waaronder alle informatie over de inhoud, strekking of betekenis van de communicatie. Het omvat de bestanden die zijn opgeslagen in het Dropbox-account van een persoon en de bestandsnamen die aan de betreffende bestanden zijn gekoppeld. Een huiszoekingsbevel is vereist om het overhandigen van inhoud te forceren. Vaak zoeken huiszoekingsbevelen ook naar basisgegevens van een abonnee of andere niet-inhoudrecords, naast de inhoud van communicatie.

  Dringende verzoeken tot openbaarmaking: Dropbox kan vrijwillig informatie verstrekken aan wetshandhavers als we te goeder trouw geloven dat er een dreigend risico bestaat op de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon en we informatie hebben die kan helpen de dreiging te voorkomen. We vereisen dat wetshandhavers een schriftelijke samenvatting geven van de noodsituatie en uitleggen hoe de gevraagde informatie hen zal helpen de noodsituatie te voorkomen. 

  'Geen informatie verstrekt': Veelvoorkomende redenen waardoor informatie niet wordt verstrekt als reactie op juridische procedures: (1) Dropbox heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek, (2) justitie heeft het verzoek ingetrokken, (3) in het verzoek werd geen juist account geïdentificeerd of (4) het ging om een duplicaat van een verzoek.

  Niet-inhoud: Niet-inhoudrecords beschrijven over het algemeen alle beschikbare informatie anders dan de inhoud van communicatie. Het bevat basisgegevens van abonnees, gedefinieerd in artikel 2703 van de Electronic Communications Privacy Act, en andere informatie over het gebruik van een account. Niet-inhoudelijke informatie omvat niet de bestanden die mensen hebben opgeslagen in hun Dropbox-account.

  Bevel tot geheimhouding: Rechters kunnen naar eigen inzicht een gerechtelijk bevel afdwingen zodat Dropbox gebruikers niet op de hoogte kan brengen van een overheidsverzoek om hun gegevens of dit kan vertragen. Deze bevelen halen vaak subsectie 2705(b) van de Electronic Communications Privacy Act aan en kunnen voor langere tijd van kracht zijn.

  Internationale verzoeken: Internationale verzoeken betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheidsinstantie om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment vereisen we van niet-Amerikaanse rechtshandhavingsinstanties dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, waarmee een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.

  Bewaring: Een verzoek tot bewaring is een verzoek van de overheid om gebruikersgegevens te bewaren in afwachting van de ontvangst van een formele juridische procedure. Wanneer we deze verzoeken ontvangen, bewaren we gedurende 90 dagen een momentopname van de relevante gebruikersgegevens, maar we geven geen gebruikersgegevens vrij op basis van verzoeken tot bewaring. Voor het verkrijgen van bewaarde gegevens is een geldig juridisch proces vereist en latere verzoeken worden (en zijn altijd) in het rapport opgenomen.

  Kennisgeving aan de gebruiker: Ons beleid is om gebruikers op de hoogte te stellen van verzoeken om hun informatie, tenzij dit wettelijk verboden is. In een beperkt aantal gevallen mogen we de gebruiker pas informeren nadat we aan het verzoek hebben voldaan en in die gevallen noteren we de datum waarop we de gebruikersgegevens hebben verstrekt.

  We streven er voortdurend naar om de nauwkeurigheid en duidelijkheid van onze rapporten te verbeteren en als gevolg hiervan kunnen onze methoden voor het traceren en rapporteren van informatie veranderen.