Transparantierapporten

Sinds 2012 publiceren we in ons halfjaarlijkse rapport het aantal verzoeken dat we ontvangen en hoe we daarop hebben gereageerd.

Transparantierapporten

Aantal informatieverzoeken van de overheid

In deze grafiek zie je het aantal verzoeken dat we in de loop van de tijd hebben ontvangen, uitgesplitst per type verzoek.

{"firstRow":["$AREAS","","%_jan 2012 - dec 2012","%_jan 2013 - dec 2013","jan 2014 - jun 2014","jul 2014 - dec 2014","jan 2015 - jun 2015","jul 2015 - dec 2015","jan 2016 - jun 2016","jul 2016 - dec 2016","jan 2017 - jun 2017"],"columns":[["$AREAS","Huiszoekingsbevelen","Dagvaardingen","Gerechtelijke bevelen","Aanvragen van buiten de VS","Verwijderingsverzoeken door overheden"],["","0","0","0","0","0"],["%_jan 2012 - dec 2012","29","54","4","0","0"],["%_jan 2013 - dec 2013","118","159","0","90","0"],["jan 2014 - jun 2014","120","109","0","37","0"],["jul 2014 - dec 2014","137","116","2","20","0"],["jan 2015 - jun 2015","227","179","10","7","3"],["jul 2015 - dec 2015","348","206","11","4","31"],["jan 2016 - jun 2016","328","248","6","6","112"],["jul 2016 - dec 2016","386","417","14","29","195"],["jan 2017 - jun 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

Verzoeken aan Dropbox

Voor huiszoekingsbevelen moet er sprake zijn van een redelijke grond en moet worden voldaan aan specifieke eisen ten aanzien van de plaats waar moet worden gezocht en de voorwerpen die in beslag moeten worden genomen. Een huiszoekingsbevel moet zijn gecontroleerd en ondertekend door een rechter of magistraat. Huiszoekingsbevelen kunnen worden uitgevaardigd door lokale, staats- en federale overheden en mogen alleen worden gebruikt voor strafzaken. Als reactie op geldige huiszoekingsbevelen verstrekken wij inhoudelijke en niet-inhoudelijke informatie.

Huiszoekingsbevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

In bevelschriften vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

Kennisgeving aan de gebruiker

Wanneer Dropbox voldoet aan een bevel tot huiszoeking, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. 

Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 45,4% van de huiszoekingsbevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 45,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een huiszoekingsbevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

Verzoeken aan Dropbox

In tegenstelling tot een huiszoekingsbevel geeft een dagvaarding uitsluitend het recht op toegang tot de basisgegevens van een abonnee. Dagvaardingen vereisen geen rechterlijke toetsing en worden vooral uitgevaardigd door procureurs of grand jury's. Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een dagvaarding.

Dagvaardingen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

In dagvaardingen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

Kennisgeving aan de gebruiker

Wanneer Dropbox voldoet aan een dagvaarding voor niet-inhoudelijke informatie, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. 

Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 19,4% van de dagvaardingen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen 16,7% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een dagvaarding, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

Verzoeken aan Dropbox

Gerechtelijke bevelen worden uitgevaardigd door rechters en kunnen verschillende vormen hebben, zoals een bevel 2703 (d) volgens de 'Electronic Communications Privacy Act'. We verstrekken geen inhoudelijke informatie op grond van een gerechtelijk bevel.

Gerechtelijke bevelen

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

In gerechtelijke bevelen vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

Kennisgeving aan de gebruiker

Wanneer Dropbox voldoet aan een gerechtelijk bevel, informeren we de gebruikers genoemd in het verzoek, tenzij dit bij wet verboden is. Het gearceerde gedeelte van het bovenstaande cirkeldiagram geeft de gebruikers aan die we in kennis hebben gesteld en van wie we niet-inhoudelijke informatie hebben geleverd aan justitie. 

Van januari tot en met juni 2017 hebben we gerechtelijke bevelen tot geheimhouding zonder beperking in de tijd ontvangen voor 45% van de gerechtelijke bevelen die we hebben gekregen. Deze gerechtelijke bevelen kunnen ons verhinderen om 39,1% van de Dropbox-gebruikers die worden genoemd in een gerechtelijk bevel, ooit te informeren over het verzoek om hun gegevens.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2013 - dec 2013","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Australië","Oostenrijk","België","Costa Rica","Finland","Frankrijk","Duitsland","Nederland","Rusland","Zwitserland","Verenigd Koninkrijk","Oekraïne","","Brazilië","Duitsland","India","Letland","Rusland","Zweden","Zwitserland","Turkije","Verenigd Koninkrijk","","","Rusland","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Rusland","","Rusland","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Verwijderingsverzoeken door overheden

Verzoeken aan Dropbox

Verwijderingsverzoeken door overheden zijn gerechtelijke bevelen en verzoekschriften van politiediensten en overheden waarin wordt verzocht materiaal te verwijderen op grond van lokale wetgeving.

Onze reactie

 • Materiaal geblokkeerd naar aanleiding van een verzoek
 • Materiaal geblokkeerd op grond van ons beleid voor acceptabel gebruik
 • Geen actie ondernomen
 • Kennisgeving verstrekt
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Verzoeken om informatie in verband met de nationale veiligheid

Verzoeken aan Dropbox

Procedures in verband met de nationale veiligheid omvatten National Security Letters en bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act. We zouden graag duidelijker zijn, maar Dropbox heeft van de Amerikaanse overheid geen toestemming gekregen om het exact ontvangen aantal te rapporteren.

Verzoeken om informatie in verband met de nationale veiligheid

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

In verzoeken vermelde accounts

Onze reactie

 • Account bestaat niet
 • Geen informatie verstrekt
 • Niet-inhoudelijke informatie verstrekt
 • Inhoudelijke informatie verstrekt
 • Kennisgeving verstrekt

Opmerking over procedures in verband met de nationale veiligheid

National Security Letters (NSL's) zijn verzoeken van de FBI om informatie in verband met een onderzoek naar nationale veiligheid. Voor een NSL is geen gerechtelijk bevel vereist, maar hoeven mogelijk alleen de naam, het adres, de duur van de service en informatie over lokale en nationale facturering van een gebruiker te worden verstrekt.

Bevelen die zijn uitgevaardigd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA-bevelen) zijn bevelen die zijn uitgevaardigd door de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) voor informatie die relevant is voor een onderzoek naar nationale veiligheid. In een FISA-bevel kan om niet-inhoudelijke en inhoudelijke informatie van een gebruiker worden gevraagd.



Opmerking over verzoeken op staatsniveau

Dropbox ontvangt verzoeken van zowel de rechtshandhavingsinstanties van de afzonderlijke staten als de federale rechtshandhavingsdiensten met vestigingen in de staten. We beoordelen elk verzoek op basis van federale en lokale wetgeving en onze grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid.

Verzoeken per 1 miljoen inwoners

  Totaal aantal verzoeken per staat

   Kennisgeving aan de gebruiker

   Tussen januari en juni 2017 heeft Dropbox één dagvaarding ontvangen van een buitenlandse ambassade van de VS. In reactie hierop hebben we niet-inhoudelijke informatie verstrekt.

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","jan 2017 - jun 2017","","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","jul 2016 - dec 2016","","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","jan 2016 - jun 2016","","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","jul 2015 - dec 2015","","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","jan 2015 - jun 2015","","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","jul 2014 - dec 2014","","jan 2014 - jun 2014","","jan 2013 - dec 2013","","jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentinië","Australië","Canada","Costa Rica","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","Italië","Malta","Portugal","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Australië","België","Brazilië","Denemarken","Frankrijk","Duitsland","India","Italië","Mexico","Noorwegen","Singapore","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Duitsland","Ierland","Italië","","Australië","Duitsland","Italië","","Frankrijk","Duitsland","Italië","Israël","Portugal","Mexico","","Australië","Brazilië","Duitsland","Finland","Frankrijk","India","Italië","Malta","Spanje","Verenigd Koninkrijk","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   Lokaal en internationaal

   Opmerking over verzoeken buiten de VS

   Verzoeken van landen buiten de VS betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.

   • Verzoeken ontvangen door Dropbox
   • Verstrekte informatie

   Achtergrond van de cijfers

   january 2017 - juni 2017

   • Het enige bevel dat Dropbox heeft ontvangen krachtens de 'All Writs Act' van 1789, vereiste de fysieke levering van inhoudelijke informatie. Dropbox heeft deze geleverd in reactie op een rechtsgeldig bevel. We hebben geen bevelen ontvangen krachtens de 'All Writs Act' waarin Dropbox werd gevraagd beveiligingsmaatregelen te omzeilen of op andere wijze de integriteit van onze services in gevaar te brengen.
   • We hebben drie verzoeken om informatie ontvangen die aan het verkeerde bedrijf waren gericht. We hebben de autoriteiten verzocht deze fouten te herstellen.
   • We hebben één gerechtelijk bevel ontvangen voor een verslag- en aftapverzoek (PRTT, pen register/trap and trace order) waarvoor Dropbox nog informatie moest verschaffen gedurende een specifieke periode na uitvoering van het bevel. Dropbox heeft geen informatie gevonden die betrekking had op het bevel. De rechtbank heeft een gerechtelijk bevel tot geheimhouding zonder beperking in de tijd uitgevaardigd waardoor we de gebruiker niet op de hoogte konden brengen.
    
   Kennisgeving aan de gebruiker: Wanneer we van een rechtshandhavingsinstantie een verzoek ontvangen om informatie over een gebruiker te verstrekken, brengen we de gebruiker hiervan op de hoogte, tenzij dit wettelijk verboden is. In een beperkt aantal gevallen informeren we de gebruiker pas nadat we aan het verzoek hebben voldaan en in die gevallen noteren we de datum waarop we de gebruikersgegevens hebben verstrekt.
    
   Niet-inhoudelijke informatie: Niet-inhoudelijke informatie omvat gegevens zoals de naam en het e-mailadres die bij een account horen, de datum waarop een account is gemaakt, evenals andere transactiegegevens, zoals IP-adressen. Niet-inhoudelijke informatie omvat niet de bestanden die mensen hebben opgeslagen in hun Dropbox-account.
    
   Inhoudelijke informatie: Inhoudelijke informatie omvat de bestanden die zijn opgeslagen in het Dropbox-account van een gebruiker. We verstrekken bij inhoudelijke informatie vaak ook de basisgegevens van een abonnee.
    
   'Geen informatie verstrekt': Dit houdt in dat we als reactie op het verzoek geen informatie hebben verstrekt om een of meer van de volgende redenen: (1) het ging om een duplicaat van een verzoek, (2) Dropbox heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek, (3) justitie heeft het verzoek ingetrokken of (4) in het verzoek werd geen account gespecificeerd.
    
   Account bestaat niet: Het account dat wordt vermeld in het verzoek, komt niet voor in de records van Dropbox.
    
   Bevelen krachtens de 'All Writs Act' Deze bevelen worden uitgevaardigd door rechters in de Verenigde Staten onder gezag van de 'All Writs Act' van 1789. De wet geeft rechtbanken de bevoegdheid om 'alle bevelschriften uit te vaardigen benodigd of toepasselijk ter ondersteuning van hun respectievelijke jurisdicties en in overeenstemming met het gebruik en de principes van wetgeving'.
    
   Verzoeken van buiten de VS: Deze verzoeken betreffen alle formele juridische procedures van een niet-Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens te achterhalen. Op dit moment eisen we van niet-Amerikaanse overheden dat deze de procedures uit het verdrag voor wederzijdse rechtshulp of de procedures voor rechtshulpverzoeken volgen, zodat een Amerikaanse rechtbank de vereiste juridische procedure voor de VS kan opleggen aan Dropbox.
    
   Verwijderingsverzoeken door overheden: Dit zijn gerechtelijke bevelen en verzoekschriften van politiediensten en overheden waarin wordt verzocht materiaal te verwijderen op grond van lokale wetgeving.
    
   Bevel tot geheimhouding: Rechters kunnen naar eigen inzicht via een gerechtelijk bevel geheimhouding afdwingen, zodat Dropbox gebruikers niet op de hoogte kan brengen van een overheidsverzoek om hun gegevens. Deze bevelen halen vaak subsectie 2705(b) van de Electronic Communications Privacy Act aan en kunnen voor langere tijd van kracht zijn.
    
   We streven er voortdurend naar om de nauwkeurigheid en duidelijkheid van onze rapporten te verbeteren en als gevolg hiervan kunnen onze methoden voor het traceren en rapporteren van informatie veranderen.