Uprość proces zbierania danych na potrzeby ujawniania dokumentów prawnych

Nuix łączy się bezpośrednio z Dropbox, umożliwiając zbieranie danych na potrzeby wyszukiwania eDiscovery, prawnego obowiązku przechowywania, weryfikacji i przeprowadzania cyfrowych dochodzeń kryminalistycznych.

Nuix – logo

Nuix umożliwia łączenie się bezpośrednio z kontami Dropbox. Następnie wystarczy uzyskać i przetworzyć dane odpowiednio do potrzeb z zakresu ujawniania dokumentów, bezpieczeństwa i prowadzonych dochodzeń.

  • Łatwy dostęp do danych w Dropbox. Łącz się bezpośrednio z usługami Dropbox w celu łatwego zbierania danych.
  • Super szybkie przetwarzanie. Przetwarzaj i indeksuj duże ilości danych przechowywanych w Dropbox szybciej niż w jakimkolwiek innym rozwiązaniu.
  • Wydajne, skalowalne funkcje eDiscovery. Wdrażaj właściwą ilość zasobów do wykonywania zadań dowolnej wielkości.
  • Rozwiązanie równie wszechstronne jak Twoja organizacja. Nuix potrafi rozpoznać i przetworzyć praktycznie dowolny typ plików przechowywanych w Dropbox. 

Kontakt – Nuix

sales@nuix.com
+1 (877) 470-6849
www.nuix.com