Przeciwdziałanie zagrożeniom, ryzyku dla danych oraz naruszeniom zasad i przepisów w korporacyjnych aplikacjach SaaS

Aperture zapewnia pełny wgląd oraz szczegółowe mechanizmy egzekwowania w odniesieniu do aktywności użytkowników, folderów i plików w Dropbox, zapobiegając zagrożeniom danych oraz naruszeniom zasad i przepisów.

element zastępczy

Aperture rozszerza na Dropbox platformę Palo Alto Networks Next Generation Security Platform. Integracja Aperture z Dropbox zapewnia pełny wgląd w całą aktywność użytkowników, folderów i plików, udostępniając szczegółowe dane analityczne, które ułatwiają zapobieganie zagrożeniom danych oraz naruszeniom zasad i przepisów. Integracja ta umożliwia także szczegółową, uwzględniającą kontekst kontrolę zasad w Dropbox, ułatwiającą ich egzekwowanie oraz stosowanie kwarantanny w stosunku do użytkowników i danych w przypadku wystąpienia naruszeń.

  • Zyskaj pełny wgląd w aktywność w Dropbox. Dzięki szczegółowym analizom dział IT wie dokładnie, co w dowolnym momencie dzieje się na poziomie użytkownika, folderu i pliku.
  • Wstecznie kontroluj narażenie danych na zagrożenia. Aperture wykrywa naruszenia danych i zasad w Dropbox, począwszy od daty utworzenia konta. 
  • Ostrzegaj przed ryzykownymi zachowaniami, zanim do nich dojdzie. Szczegółowa analiza codziennych działań pozwala działowi IT szybko określać, czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia dla danych lub naruszenia zasad.
  • Szczegółowe egzekwowanie i efektywne zarządzanie zasadami. Kontekstowa kontrola zasad umożliwia objęcie użytkowników i danych kwarantanną natychmiast po wystąpieniu czynności niezgodnych z zasadami.
  • Ograniczaj zagrożenia. Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami blokuje znane złośliwe oprogramowanie oraz identyfikuje i blokuje nieznane programy tego typu.