Oprogramowanie do rysunku technicznego i projektowania dla specjalistów z branży architektonicznej, inżynieryjnej, budowlanej i produkcyjnej

Uprość pracę zespołową z Dropbox i Autodesk.

Logo Autodesk

Dropbox  umożliwia  integrację  z  Autodesk  w  celu  wyeliminowania  silosów  danych,  a także  pozwala  korzystać  z najnowszych  wersji  plików  bezpośrednio  podczas  pracy  w  AutoCAD.  Użytkownicy  mogą  otwierać  i  zapisywać  projekty  na  platformie  Dropbox  bezpośrednio  z poziomu  aplikacji  desktopowej Autodesk,  co  ułatwia  pracę  zespołową  i  wspólne  korzystanie  z  danych  na  każdym  etapie  projektu.

  • Podgląd plików AutoCAD w Dropbox. Przeglądaj i udostępniaj materiały przy użyciu funkcji podglądu plików AutoCAD w Dropbox.
  • Wygodna praca zespołowa. Zapewnij członkom zespołu bezproblemowy dostęp do najnowszej wersji projektu.
  • Sprawne wdrażanie koncepcji. Pliki są automatycznie synchronizowane, więc Twój zespół może tworzyć znakomite projekty w krótszym czasie.
  • Dostęp z dowolnego miejsca. Członkowie zespołu mogą łatwo korzystać z plików Dropbox z biura lub będąc w drodze dzięki aplikacji mobilnej Autodesk działającej w chmurze.