Zarządzanie produktami SaaS w biznesie

BetterCloud zapewnia administratorom Dropbox nową jakość w dziedzinie widoczności i kontroli danych, konfiguracji i ustawień Dropbox. To rozwiązanie, dzięki któremu pomyślnie wdrożysz usługę Dropbox Business w swojej organizacji.

Web

Integracja Dropbox z BetterCloud

BetterCloud wykorzystuje interfejsy Dropbox API w zakresie kontroli administracyjnej oraz dzienników inspekcji, aby wdrażać zasady bezpieczeństwa i organizacji dla danych, ustawień oraz licencji Dropbox.

 • Kompleksowe alerty. Dzięki zaawansowanym funkcjom BetterCloud w zakresie monitoringu możesz nadzorować udostępnianie linków w usłudze Dropbox, wysyłać administratorom IT alerty w postaci wiadomości SMS i e-maili oraz sprawiać, by dany alert uruchamiał zautomatyzowany proces reakcji na zdarzenie niepożądane.
 • Działania na pojedynczych plikach i zbiorach danych. System zarządzania danymi w ramach platformy BetterCloud umożliwia administratorom śledzenie nazw i ścieżek wszystkich plików i folderów używanych przez wszystkie zespoły Dropbox. Administratorzy mogą wykonywać pojedyncze i zbiorcze działania na plikach i folderach, z których korzysta ich zespół.
 • Automatyczne wprowadzanie i usuwanie użytkowników. BetterCloud pozwala szybko przyznawać nowym użytkownikom dostęp do usługi Dropbox Business oraz określonych folderów i plików w zależności od zadań, działu lub lokalizacji biura użytkownika. 
 • Indywidualne role administratorów. Możesz przyporządkowywać i ograniczać administratorom zakres dostępnych operacji (tworzenie, edycja, usuwanie) oraz typów danych (użytkownicy, grupy, pliki), na których mogą pracować w Dropbox.

 

 

Dodatek: Zaawansowana kontrola zespołu i zawartości

Dropbox daje administratorom do dyspozycji szereg dodatkowych funkcji, które umożliwiają jeszcze lepszą kontrolę nad wdrożeniem usługi. Dodatek Zaawansowana kontrola zespołu i zawartości, oparty na technologii BetterCloud, zapewnia administratorom pełniejszy nadzór nad ochroną danych, lepszą widoczność i możliwości inspekcji, a także automatyzację zarządzania strategicznego użytkownikami.

Możliwości ochrony danych

 • Skanowanie plików Dropbox automatycznie i na żądanie – skanuj pliki pod kątem treści wrażliwych, aby uniknąć luk w ochronie danych przechowywanych na kontach Dropbox Business. Wyszukuj dane osobowe – również z wykorzystaniem gotowych wyrażeń regularnych – pod kątem typowych przypadków użycia niezgodnego z obowiązującymi standardami (takimi jak PCI, PII, HIPAA, HITECH, FERPA lub FISMA).
 • Zautomatyzowana reakcja na zagrożenie – w przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach dział IT może stworzyć szczegółowe zasady dotyczące konkretnych danych wrażliwych oraz zautomatyzować działania takie jak przeniesienie własności dokumentu, zmiana wszystkich edytorów na wyświetlających czy usunięcie wszystkich współpracowników. 
 • Indywidualne procedury bezpieczeństwa do zarządzania szczegółowego – zautomatyzuj procedury postępowania, a w przypadku wykrycia każdej błędnej konfiguracji otrzymasz alert z opcją rozwiązania problemu oparty na specjalnych instrukcjach warunkowych. 

Lepsza widoczność i możliwości inspekcji

 • Lepsza widoczność i analiza danych – twórz raporty i skonsolidowane widoki użytkownika Dropbox, jego aktywności w grupach i plikach, a także jego ustawień zawartości. Wprowadzaj dane efektywniej dzięki zbiorczemu zarządzaniu użytkownikami i zawartością.
 • Szczegółowa inspekcja pracy administratorów Dropbox – przeglądaj profile, aktywność i zmiany wprowadzane przez wszystkich administratorów Twojej usługi. Generuj raporty niezbędne w przypadku audytu zgodności z przepisami i twórz role o najniższym poziomie uprawnień dla administratorów zespołu. Zapewnij działowi IT kontrolę nad tym, kto może zarządzać czym w usłudze Dropbox.

Zarządzanie strategiczne użytkownikami

 • Przechwytywanie kont – podczas migracji z konta osobistego na firmowe (Enterprise) BetterCloud automatyzuje i dostosowuje mechanizmy przechwytywania kont, co pozwala zaplanować powtarzające się procesy i skrócić czas reakcji pomocy technicznej.
 • Przyspieszone dodawanie i usuwanie użytkowników – usprawnij proces dodawania i usuwania użytkowników dzięki automatyzacji przepływów pracy. W efekcie nowy użytkownik zyska dostęp do systemu już pierwszego dnia, a gdy zmieni zakres obowiązków lub rozstanie się z organizacją, od razu straci wgląd w poufne treści.