Zwiększ wydajność pracowników i zabezpiecz dostęp do aplikacji chmurowych, mobilnych oraz lokalnych przy użyciu kompleksowego rozwiązania do zarządzania tożsamością

Dzięki Centrify klienci korzystający z Dropbox Business mogą zwiększyć wydajność użytkowników i uprościć wdrożenie dzięki funkcjom jednokrotnego logowania, wielostopniowego uwierzytelniania i automatycznego wdrażania nowych użytkowników.

Centrify – logo

Centrify jest liderem w zabezpieczaniu tożsamości w przedsiębiorstwach przed cyberzagrożeniami wymierzonymi w obecne hybrydowe środowiska IT. Dzięki Centrify klienci korzystający z Dropbox Business mogą zapewnić bezpieczny dostęp do aplikacji w całym swoim środowisku przy użyciu jednokrotnego logowania i uwierzytelniania wielostopniowego. Centrify może automatycznie wdrażać użytkowników w Dropbox Business na podstawie ich roli i grupy w usłudze Active Directory lub katalogu LDAP, a także wdrażać aplikacje Dropbox na wszystkich urządzeniach.

  • Bezpieczny dostęp dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO). Za pomocą SSO można zapewnić użytkownikom dostęp do Dropbox i innych aplikacji z dowolnego urządzenia, korzystając z jednej nazwy użytkownika i jednego hasła zgodnego z zasadami IT.
  • Uproszczenie procesów IT. Z poziomu centralnej konsoli możesz automatycznie kierować zgłoszenia serwisowe, tworzyć konta użytkowników i cofać dostęp do Dropbox, gdy wystąpi taka potrzeba.  
  • Łatwe w użyciu uwierzytelnianie wielostopniowe (MFA). Korzystaj z adaptacyjnych funkcji MFA z indywidualnymi zasadami dla poszczególnych aplikacji. Dostępne opcje obejmują powiadomienia push, OTP, wiadomości SMS, e-maile, wiadomości głosowe i nie tylko – wszystkie zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa bez obniżania komfortu użytkowników. 
  • Funkcje zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM). Zyskaj kontrolę nad dostępem mobilnym dzięki zintegrowanym funkcjom EMM. Zarządzaj urządzeniami, zabezpieczaj natywne aplikacje mobilne i zapewniaj kontekst na potrzeby bardziej świadomych decyzji dotyczących dostępu.  
  • Centralizacja zarządzania komputerami Mac. Zarządzaj zasadami bezpieczeństwa komputerów Mac, urządzeń z systemem iOS i aplikacji przy użyciu jednej konsoli.