Broker zabezpieczeń dostępu chmurowego oferujący funkcje monitorowania aktywności użytkowników, wykrywania nieprawidłowości, zapobiegania utracie danych i szyfrowania plików

CipherCloud dla Dropbox to usługa chmurowa, która rozszerza oferowane przez Dropbox funkcje bezpiecznego udostępniania plików o mechanizmy szczegółowego wglądu, monitorowania oraz kontroli zgodności z zasadami i przepisami, umożliwiając użytkownikom udostępnianie poufnych i regulowanych danych firmowych z myślą o sprawnym wykonywaniu zadań.

CipherCloud – logo

CipherCloud dla Dropbox oferuje płynną integrację przy użyciu interfejsu API z aplikacjami chmurowymi, zapewniając wgląd i kontrolę bez potrzeby korzystania z wbudowanego serwera proxy czy wprowadzania zmian w zachowaniu użytkowników.

  • Szyfrowanie oparte na zasadach. Określaj szczegółowe zasady w celu wybiórczego szyfrowania poufnych plików bez zakłócania ważnych procesów biznesowych. Uwaga: tylko autoryzowani użytkownicy mogą wyświetlać zaszyfrowane pliki, a w przypadku zagubienia urządzenia można anulować klucze.
  • Dostęp na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Dostęp do zaszyfrowanych plików można uzyskać zdalnie przy użyciu zaawansowanego klienta mobilnego, który obsługuje systemy Mac OS, Windows, iOS i Android.
  • Szczegółowa kontrola nad zasadami. Twórz kontekstowe zasady na podstawie kryteriów „kto”, „co”, „gdzie” i „dlaczego” umożliwiające automatyczne wykonywanie odpowiednich czynności i zapobieganie utracie danych. 
  • Skanowanie pod kątem zgodności. Wykrywaj i klasyfikuj nową oraz istniejącą zawartość. Gotowe zasady DLP obejmują PCI, GDPR, GLBA, SOX, HIPAA, numery ubezpieczenia społecznego, numery ABA, krajowe kody leków (NDC) i inne.
  • Monitorowanie aktywności i wykrywanie nieprawidłowości. Monitoruj użytkowników, zawartość i urządzenia pod kątem podejrzanej aktywności. Intuicyjny panel z funkcją przechodzenia do szczegółów ułatwia identyfikowanie nietypowej aktywności, w tym zbyt częstych operacji pobierania, naruszeń zasad dotyczących zawartości lub anomalii geograficznych.

CipherCloud – kontakt

info@ciphercloud.com
+1 (855) 524-7437
www.ciphercloud.com