Broker zabezpieczeń dostępu chmurowego i chmurowa platforma cyberbezpieczeństwa, która chroni użytkowników, dane oraz aplikacje w chmurze

Połączenie aplikacji Dropbox i Cloudlock zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz wyjątkową wydajność i łatwość obsługi.

CloudLock – logo

Cloudlock zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa rozszerzony wgląd i kontrolę w środowisku chmurowym, umożliwiając szybkie wykrywanie i reagowanie na różne czynniki ryzyka, takie jak cyberzagrożenia, nadmierne udostępnianie oraz nieumyślne ujawnianie danych. Cloudlock obniża ryzyko związane z naruszeniem zabezpieczeń danych dzięki automatycznemu, opartemu na zasadach stosowaniu kwarantanny w przypadku wykrycia poufnych danych. Wykorzystując technologie chmurowe, Cloudlock wprowadza dodatkową warstwę zabezpieczeń w środowisku Dropbox Twojego zespołu przez monitorowanie aktywności na koncie za pośrednictwem interfejsów API Dropbox Business.

Cloudlock CASB

  • Identyfikacja i usuwanie zagrożeń danych. Konfigurowalny mechanizm zasad pozwala wykrywać, czy poufne informacje przechowywane w Dropbox, np. własność intelektualna i dane PCI, nie są narażone na niebezpieczeństwo. 
  • Zautomatyzowana reakcja na incydenty. Poufne dane narażone na niebezpieczeństwo mogą być automatycznie poddawane kwarantannie przy użyciu reakcji opartych na zasadach.
  • Wykrywanie podejrzanych czynności logowania. Oznaczaj odbiegające od normy operacje uwierzytelniania mogące wskazywać na naruszenie zabezpieczeń konta, w tym nietypowe logowania i sesje inicjowane z miejsc o dużym rozproszeniu geograficznym.
  • Monitorowanie aktywności na różnych platformach. Analizuj dane dotyczące zachowań użytkowników w różnych aplikacjach chmurowych, w tym w środowiskach SaaS, IaaS, PaaS i IDaaS, zyskując skorelowany wgląd w kwestie bezpieczeństwa.

Cisco Web Security Appliance

  • Interoperacyjność kontroli sieci. Umożliwiaj organizacjom ograniczenie wykorzystania nieautoryzowanych osobistych kont Dropbox, jednocześnie pozwalając na dostęp do kont zarządzanych przez firmę przy użyciu Cisco Web Security Appliance i funkcji kontroli sieci Dropbox.

Skontaktuj się z zespołem ds. sprzedaży

cloudlock@cisco.com
(781) 996-4332
www.cloudlock.com