Globalny standard w zakresie e-podpisów i zarządzania transakcjami cyfrowymi

Bezproblemowo podpisuj dokumenty lub proś o podpisy za pośrednictwem DocuSign bez opuszczania konta Dropbox.

DocuSign – logo

DocuSign® zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiając dowolnej osobie zawieranie transakcji w warunkach zaufania i pewności – w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu. Dropbox ułatwia organizacjom bezpieczną pracę przy użyciu dowolnego urządzenia i za pomocą narzędzia już uwielbianego przez pracowników. Połączenie DocuSign i Dropbox upraszcza proces składania e-podpisów, umożliwiając pracownikom zwiększenie wydajności i szybsze wykonywanie zadań.

  • Podpisuj dokumenty lub proś o podpisy za pośrednictwem DocuSign bezpośrednio ze swojego konta Dropbox. 
  • Wybieraj i pobieraj dokumenty do e-podpisu bezpośrednio z Dropbox. 
  • Przypisuj wielu sygnatariuszy do dokumentu przechowywanego w Dropbox.