Sprawnie wykonuj powtarzalne wewnętrzne czynności e-discovery umożliwiające wczesną ocenę spraw i potrzebne w przypadku prawnego obowiązku przechowywania.

Połączenie rozwiązań EnCase eDiscovery i Dropbox stanowi innowacyjny krok w procesie integracji mechanizmów e-discovery i chmury. Umożliwia ono organizacjom zbieranie danych na wszystkich popularnych platformach w sposób spełniający wymogi postępowań sądowych oraz zapewnia funkcje zachowywania metadanych, deduplikacji i wspólnego przeglądu dokumentów.

Guidance – logo

Integracja interfejsu API Dropbox Business z EnCase eDiscovery rozszerza możliwość dającego się uzasadnić wyszukiwania, zbierania i zachowywania informacji przechowywanych w formie elektronicznej (ESI) na kontach Dropbox Business. Dzięki EnCase eDiscovery firmy korzystające z Dropbox Business mogą bez problemu odpowiadać na zapytania w ramach postępowań sądowych, arbitrażowych i regulacyjnych.

  • Zbieranie danych bez wpływu na użytkowników. Zbieraj i zachowuj materiały z Dropbox w sposób spełniający wymogi postępowań sądowych, nie powodując przerw w funkcjonowaniu firmy.
  • Kompleksowe przechowywanie gwarantuje rygorystyczny łańcuch dowodowy. Obszerne zbiory danych przechowywane w Dropbox oraz opatentowane, zoptymalizowane, rozproszone mechanizmy wyszukiwania pozwalają uzyskiwać wyczerpujące wyniki.
  • Prowadzenie ciągłej oceny spraw. EnCase eDiscovery zapewnia wyjątkową możliwość wykonywania oceny plików Dropbox „przed” i „po” na dowolnym etapie procesu e-discovery.