Bezpiecznie wdrażaj usługi chmury w swojej firmie, spełniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i właściwych praktyk biznesowych

McAfee i Dropbox wspólnie zabezpieczają proces udostępniania danych firmowych, zapewniając jednocześnie wygodną kontrolę, zgodność ze standardami, ochronę przed zagrożeniami i bezpieczeństwo plików.

Skyhigh – logo

Skyhigh zapewnia Dropbox dodatkową warstwę zabezpieczeń, umożliwiając firmom wgląd w wykorzystanie technologii chmury, ochronę przed utratą danych, szczegółową kontrolę współpracy, wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i ryzyka związanego z naruszonymi kontami oraz zabezpieczanie danych w chmurze przy użyciu szyfrowania i dostępu kontekstowego.

  • Odkryj shadow IT. Przekonaj się, z jakich nieautoryzowanych usług udostępniania plików w chmurze korzystają pracownicy, i zapoznaj ich z Dropbox, najlepszym rozwiązaniem dla biznesu.
  • Analizuj wykorzystanie usługi i zachowania użytkowników. Ustal grupy i użytkowników korzystających z Dropbox i określ, którzy użytkownicy mają dostęp do wrażliwych danych.
  • Egzekwuj zapobieganie utracie danych. Stosuj zasady DLP w oparciu o identyfikatory danych, słowa kluczowe i wyrażenia regularne wobec danych przechowywanych oraz danych przesyłanych lub udostępnianych w czasie rzeczywistym.
  • Zabezpiecz współpracę zewnętrzną. Egzekwuj zasady udostępniania w oparciu o ograniczenia domen i zawartość. Zapoznaj użytkowników z dopuszczalnymi zasadami współpracy.
  • Twórz wizualizacje współpracy. Sporządzaj podsumowania udostępniania danych zewnętrznym partnerom biznesowym, e-mail osobistych i użytkowników wewnętrznych oraz raportuj wyjątki od zasad
  • Interoperacyjność kontroli sieci. Zapewnij podmiotom zewnętrznym możliwość ograniczenia wykorzystania nieautoryzowanych osobistych kont Dropbox w sieci firmowej, pozwalając na dostęp do kont zarządzanych przez firmę przy użyciu Skyhigh Networks oraz kontroli sieci Dropbox

Skontaktuj się z McAfee

sales@skyhighnetworks.com
+1 (866) 727-8383
www.skyhighnetworks.com