Wiodący broker zabezpieczeń dostępu chmurowego (CASB) zapewniający zaawansowane rozwiązanie DLP, aktywne wykrywanie zagrożeń i szczegółowe zarządzanie zasadami

Netskope pozwala pracownikom wykorzystywać Dropbox do wykonywania zadań, jednocześnie zapewniając działowi informatycznemu metody kontroli i zabezpieczeń, które są niezbędne do poznania ryzykownych działań, chronienia wrażliwych danych i zapewnienia zgodności z przepisami.

Netskope – logo

Netskope dla Dropbox powstał w oparciu o platformę zabezpieczeń pracującą w skali chmurowej, która zapewnia dostosowaną do kontekstu kontrolę użytkowania Dropbox w całym przedsiębiorstwie. Pozwala on specjalistom od zabezpieczeń wykrywać ryzykowne zachowania, chronić wrażliwe dane, zapobiegać zagrożeniom z Internetu, reagować na zdarzenia i zapewniać bezpieczne użytkowanie i zgodność z Dropbox Business.

  • Uzyskaj głęboki wgląd w wykorzystanie Dropbox i oceniaj ryzykowne zachowania. Zdobądź szczegółowe informacje dotyczące użytkowników, aktywności, urządzeń itp. Wykonuj bieżące kwerendy lub twórz raporty dotyczące dostępu i wykorzystania w celach ustawowych lub kontrolnych.
  • Bezpiecznie pozwalaj na korzystanie z Dropbox, stosując szczegółowe zasady dostępu. Twórz szczegółowe, kontekstowe zasady, takie jak „Bez pobierania informacji identyfikujących osoby na osobiste, niezarządzane urządzenia” albo instruuj użytkowników przy użyciu własnych komunikatów, aby przenieśli się z niezatwierdzonych aplikacji przechowywania w chmurze do Dropbox.
  • Chroń wrażliwe dane wchodzące do i wychodzące z Dropbox dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu DLP. Wykrywaj i chroń zawartość z wrażliwymi danymi dzięki gotowym profilom obejmującym dane prywatne, dane identyfikujące, rejestry zdrowotne, kod źródłowy i wulgaryzmy. Twórz własne profile obsługujące ponad 500 typów plików, ponad 3000 identyfikatorami, znacznikami identyfikującymi, dokładnym dopasowaniem i in. Twórz zasady, np. „szyfruj wrażliwą zawartość”, „poddaj kwarantannie” czy „ogranicz pobieranie”.
  • Zapobiegaj wypływowi danych z Dropbox do niezatwierdzonych usług chmury. Znajduj wypływy danych z zatwierdzonej instancji Dropbox do osobistej aplikacji chmury i blokuj je.
  • Chroń Dropbox dzięki ochronie przed zagrożeniami chmury. Wykrywaj i reaguj na nietypowe użytkowanie dzięki automatycznemu uczeniu się Netskope oraz wykrywaniu w oparciu o zasady. Przeglądaj logowania z innych lokalizacji, otrzymuj powiadomienia o wypływie danych i dowiaduj się na bieżąco o naruszeniu uwierzytelnień użytkowników. Funkcje zwalczania złośliwego oprogramowania rozwiązania Netskope pozwalają wykrywać i neutralizować złośliwe oprogramowanie w chmurze w czasie rzeczywistym z instancji Dropbox.