Podstawa bezpiecznego połączenia pomiędzy ludźmi a rozwiązaniami technicznymi

Okta zwiększa możliwości Dropbox dzięki nowoczesnemu zarządzaniu tożsamością, uproszczeniu wdrażania i funkcjom zarządzania strategicznego przez dział informatyczny, dając pracownikom łatwy dostęp do narzędzia, które bardzo lubią.

Okta – logo

W związku z rosnącą wśród pracowników popularnością aplikacji w chmurze, które zwiększają produktywność i ułatwiają współpracę, zmieniają się wymagania informatyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem. Platforma tożsamościowa Okta spełnia te potrzeby, zapewniając administratorom Dropbox rozbudowany zestaw narzędzi, które pozwalają uprościć działania strategiczne i szybko wdrożyć Dropbox w całej firmie. Wspólnie Okta i Dropbox umożliwiają bezpieczną współpracę z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak jednokrotne logowanie, wielostopniowe uwierzytelnianie oraz zarządzanie strategiczne użytkownikiem.

  • Integracja z AD/LDAP. Możesz z łatwością rozszerzyć swoją istniejącą infrastrukturę katalogów, tak aby obsługiwała wdrożenie Dropbox Business, włącznie ze scenariuszami z wieloma domenami i modelem Multiple Master.
  • Jednokrotne logowanie. Zapewnij użytkownikom jedną platformę dostępu do Dropbox i wszystkich innych aplikacji w chmurze, eliminując potrzebę dodatkowych haseł lub uwierzytelnień. Egzekwuj zasady dostępu warunkowego, aby mieć pewność, że użytkownicy uzyskują dostęp do Dropbox Business tylko z zaufanych urządzeń i lokalizacji.
  • Zarządzanie strategiczne użytkownikami. Automatyzuj proces tworzenia, aktualizacji, zawieszania i usuwania użytkowników z jednej konsoli, która jest zintegrowana z usługą katalogową Active Directory (AD), protokołem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i SSO.
  • Zarządzanie grupami. Przekazuj listy członków w grupach AD do Dropbox i synchronizuj je, pozwalając na współpracę wewnątrz i pomiędzy zespołami, zapewniając użytkownikom dostęp do treści ich zespołu już pierwszego dnia.
  • Zarządzanie mobilnością. Zapewniaj użytkownikom bezpieczny dostęp do Dropbox na tabletach i smartfonach poprzez aplikację Dropbox EMM.
  • Sprawniejsze usuwanie użytkowników. Odbierając prawa użytkownika w Dropbox Business, usuwaj lub zawieszaj użytkowników, kasuj dane z połączonych urządzeń użytkowników i przesyłaj pliki do innych członków zespołu.