Podstawa bezpiecznego połączenia pomiędzy ludźmi a rozwiązaniami technicznymi

Okta zwiększa możliwości Dropbox dzięki nowoczesnemu zarządzaniu tożsamością, uproszczeniu wdrażania i funkcjom zarządzania strategicznego przez dział informatyczny, dając pracownikom łatwy dostęp do narzędzia, które bardzo lubią.

Okta – logo

W miarę jak pracownicy coraz częściej wykorzystują aplikacje chmurowe do zwiększania produktywności i współpracy, wymagania informatyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem zmieniają się. Platforma tożsamościowa Okta spełnia te potrzeby, zapewniając administratorom Dropbox rozbudowany zestaw narzędzi, które pozwalają uprościć działania strategiczne i szybko wdrożyć Dropbox w całej firmie. Wspólnie Okta i Dropbox umożliwiają bezpieczną współpracę z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak jednokrotne logowanie, wielostopniowe uwierzytelnianie oraz pełny zestaw narzędzi zarządzania mobilnością obsługujących Dropbox EMM.

  • Uprość zarządzanie strategiczne użytkownikami. Automatyzuj proces tworzenia, aktualizacji i usuwania użytkowników z jednej konsoli z integracją AD/LDAP i SSO.
  • Integracja z AD/LDAP. Łatwo rozszerz swoją istniejącą infrastrukturę katalogów, aby obsługiwała wdrożenie Dropbox, włącznie ze scenariuszami z wieloma domenami i modelem Multiple Master.
  • Zabezpiecz dostęp do aplikacji jednokrotnym logowaniem. Zapewnij użytkownikom jedną platformę dostępu do Dropbox i wszystkich innych aplikacji chmurowych, eliminując potrzebę dodatkowych haseł lub uwierzytelnień.
  • Wykorzystuj wszechstronne zarządzanie grupami. Przekazuj i synchronizuj dane członkostwa użytkowników w grupach z AD do Dropbox, pozwalając na współpracę wewnątrz i pomiędzy zespołami.
  • Korzystaj z zarządzania mobilnością, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w dowolnym miejscu.. Bezpiecznie zapewniaj użytkownikom dostęp do Dropbox na tabletach i smartfonach poprzez aplikację Dropbox EMM.