Rozwiązanie uwierzytelniania wielostopniowego i zarządzania tożsamością

Organizacje mogą bez obaw przechowywać wrażliwe dane w chmurze dzięki Dropbox i chronić je przed niepowołanym dostępem dzięki rozwiązaniu RSA SecurID Access, które przy dostępie do konta wymaga od użytkowników, poza prawidłowym hasłem, dodatkowego potwierdzenia tożsamości, np. z użyciem tokena lub danych biometrycznych.

RSA – logo

RSA SecurID Access pozwala zabezpieczyć najbardziej wrażliwe aplikacje i informacje, ułatwiając prowadzenie działalności. Zarządzaj dostępem do wszystkich swoich aplikacji – w chmurze, na urządzeniach mobilnych, na WWW i tradycyjnych – przy użyciu jednego, zunifikowanego rozwiązania zarządzania tożsamością. Wykorzystaj potwierdzanie tożsamości do kontroli ryzyka i kontekstu sytuacji danego użytkownika i usuń przeszkody, które uniemożliwiają bezpieczny i wygodny dostęp do aplikacji – takich jak Dropbox – w dowolnym miejscu i momencie.

  • Zarządzaj spójnymi zasadami dostępu. Stosuj te same, bardzo bezpieczne poziomy dostępu do SaaS i aplikacji mobilnych, które już są wykorzystywane przez tradycyjne aplikacje dla firm.
  • Zachowaj kontrolę tożsamości użytkowników. Bez obaw zapewniaj dostęp do zasobów firmowych z dowolnego urządzenia będącego w sieci lub poza nią, podczas gdy wrażliwe poświadczenia użytkowników pozostają bezpieczne w siedzibie firmy.
  • Ułatw prowadzenie swojej działalności. Zapewnij pracownikom szybszy dostęp do aplikacji, takich jak Dropbox, poprzez uproszczony interfejs użytkownika.
  • Zachowaj równowagę pomiędzy bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Zapewnij pracownikom przyjazne funkcje uwierzytelniania na podwyższonym poziomie z ich własnych urządzeń albo wykorzystaj tokeny sprzętowe lub systemowe, którymi już dysponują.
  • Ustalaj dostęp według zasad bezpieczeństwa dostosowanych do działalności. Zarządzaj dostępem dzięki zasadom kontekstowym, które uwzględniają typ aplikacji, lokalizację użytkownika i inne czynniki.