Synchronizuj lub migruj pliki do Dropbox i Dropbox Business

Bez problemu migruj lub synchronizuj pliki do Dropbox z dowolnego lokalnego rozwiązania przechowywania danych, np. SharePoint, Network File Sysems i większości znanych platform ECM. Za pomocą kilku kliknięć automatycznie łącz konta użytkowników, zachowuj prawa własności plików, mapuj istniejące uprawnienia i korzystaj z wielu innych funkcji.

SkySync – logo

SkySync integruje się z ponad 30 rozwiązaniami przechowywania danych lokalnie i w chmurze, pozwalając na migrację lub synchronizację plików do Dropbox Business w ciągu kilku minut. Oprogramowanie jest instalowane i konfigurowane za zaporą, więc możesz synchronizować Dropbox z istniejącymi systemami przechowywania danych, nie wpływając na istniejącą infrastrukturę zabezpieczeń lub informatyczną.

  • Automatyzuj synchronizację lub migrację plików do Dropbox, obejmującą pliki, foldery, właściwości plików i uprawnienia.
  • Łącz konta użytkowników i napędy sieciowe z indywidualnymi kontami Dropbox.
  • Automatyzuj filtrowanie plików według nazwy, typu, daty i zakresu dat.
  • Do kontroli wykorzystuj szerokie możliwości analizy i raportowania, przed procedurą i po jej zakończeniu.
  • Wdrażaj SkySync za zaporą, pod Twoją pełną kontrolą – pliki przesyłane są bezpośrednio do Dropbox, a nie poprzez oddzielną chmurę.