Prosta, szybka, bezpieczna i zautomatyzowana migracja plików i uprawnień użytkownika oraz firmowych

CloudFastpath to najszybszy sposób, aby bez problemu przeprowadzić migrację całej zawartości i uprawnień do Dropbox z Box, Egnyte, Office 365, ShareFile, Sharepoint oraz serwerów plików.

Tervela Cloud FastPath – logo

Cloud FastPath to rozwiązanie migracji z wykorzystaniem chmury, które automatycznie ładuje zawartość i uprawnienia z lokalnych plików serwerów i systemów chmury do Dropbox. Pozwala bezpiecznie przesyłać dane bezpośrednio od Twoich źródeł do Dropbox oraz łatwo symulować, konfigurować, planować i uruchamiać zadania przesyłu danych.

  • Optymalizacja WAN, równoległe ładowanie i optymalizacja wywołań Dropbox API gwarantuje, że dane są migrowane do Dropbox tak szybko, jak to możliwe. 
  • Elastyczne i skalowalne mapowanie uprawnień użytkowników i grup automatycznie zachowuje lub tworzy odpowiednią konfigurację udostępniania plików w Dropbox.
  • Badaj i analizuj zawartość i uprawnienia serwerów plików i innych systemów przechowywania w chmurze przed migracją do Dropbox. Filtruj pliki pod względem przeterminowania, typu, daty ostatniej modyfikacji, rozmiaru, właściciela i innych kryteriów. 
  • Kontroluj zadania przesyłu danych w trakcie ich realizacji, z raportowaniem w czasie rzeczywistym, wizualizacjami, a nawet rejestrami zdarzeń. 
  • Potwierdź powodzenie migracji dzięki wszechstronnym raportom przesyłu do pobrania.