Możliwość integracji Dropbox z setkami innych aplikacji pozwala zautomatyzować pracę

Zapier to elastyczne narzędzie do automatyzacji, które rozszerza możliwości Dropbox, łącząc go z aplikacjami używanymi na co dzień – jak Evernote, Gmail i Google Drive – i automatyzując żmudne zadania podczas pracy.

Zapier – logo

Zapier działa pomiędzy Dropbox i Twoimi ulubionymi aplikacjami, łącząc Twoje pliki, notatki oraz klientów i użytkowników. Procedury automatyzacji, zwane Zaps, można skonfigurować w ciągu kilku minut bez konieczności programowania. Po prostu wybierz aplikację i zdarzenie wyzwalające (Trigger) – np. dodanie nowego pliku na Dropbox – i określ działania (Action), które Zapier ma wykonać. Od tego momentu Zapier będzie wykonywał zadania za Ciebie, więc już nie musisz więcej kopiować i wklejać lub importować i eksportować danych.

  • Automatyzuj procedury przy użyciu zdarzeń wyzwalających (Trigger) i działań (Action).
  •  Gdy dodawane są nowe foldery lub nowe pliki w Dropbox, wszystkie istotne informacje są automatycznie wysyłane do Twoich ulubionych aplikacji.
  • Natychmiastowe aktualizacje do Dropbox z procedur w innych aplikacjach, m.in. przesyłanie plików, tworzenie folderów i tworzenie lub uzupełnianie plików tekstowych.