Gelato Messina dzięki Dropbox Business usprawnia współpracę i produktywność, co pozwala tej szybko rozwijającej się firmie wyznaczać nowe standardy w produkcji lodów włoskich w Australii i innych oddziałach na całym świecie.

Gelato Messina – najważniejsze rezultaty

Usprawniona współpraca pomiędzy działem operacyjnym i działem marketingu

Szybsze udostępnianie informacji pomiędzy placówkami

Centralne archiwum najważniejszych receptur i materiałów graficznych

WYZWANIE

Połączyć kreatywność z wydajnością

Nie pozostawia wątpliwości fakt, że kreatywność w przypadku Gelato Messina to czynnik kluczowy – tam, gdzie występuje 40 innowacyjnych smaków takich jak „Szarlotka”, „Figi ugotowane w marsali”, a specjalne dodatki w stylu „Cremino” i „Precle” są dodawane do wystaw chłodniczych niemal co tydzień. Jednak utrzymanie takiego poziomu kreatywności wśród pracowników stało się wyzwaniem, gdy spółka wyszła poza swój pierwszy sklep zlokalizowany w Darlinghurst w Australii. „W miarę naszego rozwoju coraz ciężej szła nam współpraca z kierownikami sklepów” – mówi menedżer ds. treści i marki, Sian Bishop. „Potrzebowali oni tych samych informacji, a my nie mieliśmy swoich plików w jednym miejscu. Był to więc trochę logistyczny koszmar”. Informacje przesyłano w różne miejsca e-mailem, ale firma dalej potrzebowała scentralizowanego miejsca na pliki oraz borykała się z problemami związanymi z różnymi wersjami plików. Niektórzy menedżerowie Gelato Messina zaczęli używać osobistych kont Dropbox, aby udostępniać i przechowywać pliki, ale i to stawało się problematyczne, kiedy szybko osiągnięto limity miejsca.

Udostępnianie dużych plików, na przykład zdjęć, jest dla nas bardzo ważne, a w przypadku Dropbox Business przesyłanie tego rodzaju danych przebiega znacznie szybciej niż w innych dostępnych rozwiązaniach“.

ROZWIĄZANIE

Lepiej zorganizowany dostęp do plików

Przejście na Dropbox Business dało Gelato Messina scentralizowaną, nieograniczoną przestrzeń dyskową i usprawnioną współpracę, które były potrzebne firmie – w sam raz na otwarcie pierwszego zagranicznego sklepu w Las Vegas. Jak mówi Bishop: „Z Dropbox Business życie jest o wiele łatwiejsze”. Wszyscy w Messina mają teraz natychmiastowy dostęp do wszystkich materiałów i oznaczeń – od kierowników sklepów do pracowników centrali. Wszystko jest w jednym miejscu, a pliki się nie dublują”. Obecnie menedżerowie używają Dropbox Business do wprowadzania ważnych plików firmy. Centrala zapisuje szczegóły zdarzenia i zdjęcia w Dropbox Business, a dział marketingu przechowuje tam każdy element materiałów promocyjnych. Według Declana Lee, właściciela firmy, nawet kuchnia Gelato Messina polega na Dropbox. „Kuchnia używa Dropbox Business do przechowywania przepisów i śledzenia smaków i zapasów. Zamiast wszystko zapisywać, wypełniają formularze w folderze udostępnionym” – mówi. „To naprawdę pomaga wszystkim utrzymać porządek i dbać o odpowiedzialność”.

„Posiadanie Dropbox Business uzmysłowiło nam, jak bardzo potrzebujemy u siebie takiego systemu. Uczynił on nas bardziej otwartymi na współpracę i zorganizowanymi, a to było konieczne, aby przedsiębiorstwo Gelato Messina mogło się rozwijać”.

WYNIKI

Spójność podana na talerzu

Dzięki temu, że każdy sklep ma dostęp w Dropbox Business do tych samych materiałów produkcyjnych i marketingowych, Gelato Messina może zapewnić spójność marki i jednolitą interakcję z klientem mimo rosnącej liczby sklepów. Wydajność również się poprawiła, z racji tego, że pracownicy mogli szybko pobierać potrzebne materiały.

Współpraca, jako jeden z głównych czynników stojących za innowacyjnością produktów Gelato Messina, stała się znacznie bardziej płynna – szczególnie dzięki funkcjom pozwalającym zaoszczędzić czas, takim jak komentowanie. „Dopiero, gdy mamy Dropobx Business, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo potrzebowaliśmy u siebie takiego systemu” – dodaje Lee. „Uczynił on nas bardziej otwartymi na współpracę i zorganizowanymi, a to było konieczne, aby firma Gelato Messina mogła się rozwijać”.