Ta instytucja zajmująca się badaniami biomedycznymi wykorzystuje Dropbox Business, aby udostępniać duże obrazy i zbiory danych, co przyspiesza współpracę podczas szukania nowych terapii złożonych schorzeń.

Najlepsze dla Twojej firmy rozwiązanie z zakresu udostępniania i przechowywania

lub kup teraz