Firma produkująca garnitury męskie wykorzystuje Dropbox do uproszczenia współpracy i infrastruktury informatycznej, co pozwala jej uzyskać nawet 312% zwrot z inwestycji.

Indochino – firma odzieżowa

INDOCHINO – najważniejsze rezultaty

Indochino – firma odzieżowa

Oszczędność 90 dni roboczych rocznie

Indochino – firma odzieżowa

Zwrot z inwestycji równy 312%

Indochino – firma odzieżowa

Migracja 20 TB danych z serwera

WYZWANIE

Rozwiązania niesprzyjające współpracy

Szycie ubrań na miarę wymaga nie tylko precyzyjnych przymiarek, ale również precyzyjnej współpracy. Jednak narzędzia stosowane przez INDOCHINO przysparzały pracownikom jeszcze więcej pracy, zamiast wszystko ułatwiać. Dane były rozproszone po różnych serwerach i wątkach e-mailowych, przez co 25 przedstawicieli INDOCHINO na całym świecie miało trudności ze współpracą z centralą w Vancouver. Poza tym wszyscy pracownicy musieli tracić czas, łącząc się z zawodnym serwerem VPN, gdy podróżowali lub próbowali pracować zdalnie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, serwer dostępowy sieci INDOCHINO nie dawał rady. Zwłaszcza zespoły projektowe i kreatywne tworzyły terabajty treści, więc nie było sposobu, aby dostosować infrastrukturę do ich udostępniania. Odzyskiwanie plików było również czasochłonne dla działu IT, gdyż procedura nie była dość intuicyjna, aby użytkownicy mogli sobie z tym poradzić.

„Dzięki usłudze łatwego udostępniania plików Dropbox nasze zespoły mogą współpracować efektywniej, wydajniej i bezpieczniej”.

Clay Haeber, dyrektor operacyjny, INDOCHINO

ROZWIĄZANIE

Tworzenie nowych procedur

Obecnie INDOCHINO wykorzystuje Dropbox Business w dziale projektowym, marketingu, finansach i kadrach. Pracownicy wykorzystują foldery udostępnione do wspólnej pracy nad projektami i nowymi wzorami jak również do materiałów szkoleniowych dla nowych pracowników. Jedno centrum współpracy sprawiło, że globalne zespoły w INDOCHINO zacieśniły współpracę. Mogą również współpracować z inwestorami w kwestii kompleksowych analiz ekonomicznych, gdyż Dropbox jest intuicyjny nawet dla partnerów zewnętrznych. Pracownicy z kolei mogą korzystać z projektów i udostępniać je, gdy są w trasie, dzięki czemu mogą być bardziej produktywni w krótszym czasie. Dzięki Dropbox INDOCHINO wycofuje z eksploatacji swój serwer NAS, a konsola administratora daje działowi IT lepszy wgląd w dane niż miał on przedtem. Użytkownicy końcowi lepiej kontrolują swoje dane niż wcześniej, co tworzy bezpieczniejsze środowisko, jak również zwalnia administratorów IT z konieczności odzyskiwania plików.

WYNIKI

Pomiar korzyści

Firma INDOCHINO uzyskała wymierne korzyści z zastosowania Dropbox, zarówno dla użytkowników końcowych jak i działu IT. Pracownicy oszczędzili 90 dni roboczych dzięki łatwiejszej współpracy i bardziej wydajnym procedurom. A ponieważ dzięki Dropbox INDOCHINO może wycofać z użytku swój serwer i nie ponosi kosztów jego utrzymania, firma oszczędza ponad 15 000 USD rocznie. Jeśli to wszystko zsumować, to firma uzyskała zwrot z inwestycji w Dropbox równy 312%.

Najlepsze dla Twojej firmy rozwiązanie z zakresu udostępniania i przechowywania

lub kup teraz