Dzięki Dropbox Education wchodząca w skład Zuyd Hogeschool szkoła projektowania Maastricht Academy of Media Design and Technology dysponuje nowoczesnymi technologiami, których potrzebuje do poszerzania możliwości wykładowców, oceniania studentów i rozwijania działalności.

Maastricht Academy of Media Design and Technology – najważniejsze rezultaty

Łatwiejsze udostępnianie plików między wykładowcami, studentami i pracownikami administracyjnymi

Szybki, niezawodny zdalny dostęp do plików

Bezpieczne archiwizowanie projektów na potrzeby audytów

Wyzwanie

Ograniczenia i zawodne połączenia

Jako jedna z najlepszych w Holandii instytucji edukacyjnych w obszarze komunikacji i projektowania multimediów, funkcjonująca w ramach uczelni Zuyd Hogeschool szkoła Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) stara się być na bieżąco z najnowszymi innowacjami. Dlatego na zajęcia współkreacji zapraszani są eksperci branżowi i wizjonerscy wykładowcy. Jednak mimo nowoczesnego programu nauczania technologia używana w wewnętrznej działalności szkoły nie spełniała pokładanych w niej oczekiwań. Wykładowcy, pracownicy administracyjni i studenci wymieniali informacje przy użyciu e-maili, ale ze względu na ograniczenia rozmiaru nie mogli udostępniać dużych plików. Ponadto wykładowcy mieli trudności ze zdalnym dostępem do plików. Jak mówi Manon Thiemann, koordynator zarządzania jakością w MAMDT, „gdy pracowałam z domu, dziesięć minut czekałam na nawiązanie połączenia VPN, które później i tak często się zrywało. Wcale nie działało to jak należy. Aby rozwiązać coraz wyraźniejsze problemy, wielu wykładowców zaczęło korzystać z osobistych kont Dropbox, co skłoniło władze szkoły do kompleksowego wdrożenia Dropbox Education.

„Uwielbiamy pracę w Dropbox. Zawsze mamy dostęp do plików i nie musimy nikogo prosić o przysłanie materiałów, gdy nad czymś współpracujemy. Uzyskiwanie potrzebnych informacji jest teraz znacznie łatwiejsze”.

Rozwiązanie

Szybkie studia

Obecnie w Dropbox Education przechowywane są dane kadrowe MAMDT, dokumenty działu finansów uczelni, materiały wykładowców oraz projekty studentów, w tym duże pliki z projektami wizualnymi i graficznymi, filmy oraz ilustracje. Thiemann mówi: „Uwielbiamy pracę w Dropbox. Zawsze mamy dostęp do plików i nie musimy nikogo prosić o przysłanie materiałów, gdy nad czymś współpracujemy. Uzyskiwanie potrzebnych informacji jest teraz znacznie łatwiejsze”. Dropbox Education nie tylko umożliwia udostępnianie plików w ramach szkoły, ale także usprawnia współpracę między wydziałami Zuyd Hogeschool. Przykładowo cztery wydziały wchodzące w skład uczelni używają Dropbox do udostępniania plików związanych z Projektem Zuyd Quality, którego celem jest wprowadzenie spójnych standardów egzaminowania i oceniania studentów w całej uczelni.

„Wkrótce będziemy tu mieli nowe powiedzenie: »nie prześlesz pliku, nie będzie oceny«. Obecnie, aby ukończyć studia, studenci muszą przekazać swoją pracę końcową do oceny za pośrednictwem konta Dropbox. Kompleksowa cyfryzacja okazała się lepszym rozwiązaniem dla wykładowców i znacznie pomaga podczas audytów. Z tych wszystkich powodów coraz bardziej cenimy Dropbox i cieszymy się, że go mamy”.

Rezultaty

Łatwiejsze prezentowanie prac i talentów

Usprawniając korzystanie z plików i ich udostępnianie, MAMDT lepiej dostosowała swoje procesy do ducha innowacyjności, którego tak bardzo stara się ucieleśniać. Wraz z pojawieniem się funkcji próśb o pliki w Dropbox szkoła chce jeszcze bardziej usprawnić proces przekazywania prac przez studentów, co z kolei powinno ułatwić bezpieczne archiwizowanie i pobieranie materiałów potrzebnych podczas audytów. Co 6 lat prace końcowe studentów są oceniane w ramach audytu, od którego wyników zależy decyzja o przedłużeniu akredytacji uczelni. „Wkrótce będziemy tu mieli nowe powiedzenie: »nie prześlesz pliku, nie będzie oceny«. Obecnie, aby ukończyć studia, studenci muszą przekazać swoją pracę końcową do oceny za pośrednictwem konta Dropbox. Kompleksowa cyfryzacja okazała się lepszym rozwiązaniem dla wykładowców i znacznie pomaga podczas audytów. Z tych wszystkich powodów coraz bardziej cenimy Dropbox i cieszymy się, że go mamy”.