Firma ta wykorzystuje Dropbox Business do udostępniania w czasie rzeczywistym wskazówek biznesowych przedstawicielstwom i placówkom w całej Brazylii, co pomaga firmie utrzymać jej czołową pozycję w branży.

RaiaDrogasil – najważniejsze rezultaty

 Usprawniona procedura wyboru miejsca nowej placówki 

 Ulepszona metoda oceny działania istniejącej placówki  

 Pozwala kierownictwu szybciej podejmować odpowiednie decyzje   

WYZWANIE

Poszukiwanie lepszego sposobu udostępniania danych

RaiaDrogasil intensywnie wykorzystuje rozwiązania techniczne, aby rozwijać i obsługiwać swoją sieć handlową. Ta recepta rozwoju sprawiła, że jest to największa sieć aptek w Ameryce Łacińskiej z ponad 1200 placówkami. Ale sukces stawia nowe wyzwania: im więcej placówek, tym trudniej centrali w São Paulo szybko przekazywać kluczowe dane biznesowe ich kierownikom. RaiaDrogasil wykorzystywała dyski USB i załączniki do e-maili, co uniemożliwiało przekazywanie istotnych informacji w czasie rzeczywistym. „Naszym wyzwaniem zawsze było przekazywanie informacji w szybki i dokładny sposób kierownikom naszych aptek, aby mogli oni podejmować właściwe decyzje w danej sytuacji biznesowej” – mówi dyrektor ds. planowania handlu detalicznego Bruno Pipponzi. „Informacje nie przepływały tak szybko, jak wymagał tego rynek”. Aby utrzymać pozycję w bardzo konkurencyjnej branży, RaiaDrogasil musiała znaleźć sprawniejszą platformę udostępniania plików. Firma przyglądała się kilku rozwiązaniom w chmurze, ale zdecydowała się na Dropbox Business, gdy zdała sobie sprawę, że jej pracownicy już korzystali w pracy z kont Dropbox. „Dropbox to było najbardziej przyjazne z narzędzi – proste i łatwe do opanowania” – mówi Pipponzi.

„Podejmowanie decyzji odbywa się w terenie, szybciej i w reakcji na aktualne informacje. To dla nas ogromna zaleta”.

ROZWIĄZANIE

Szukanie zdrowszego sposobu współpracy

Dzięki Dropbox Business zespół planowania handlu detalicznego RaiaDrogasil, który działa w siedzibie głównej, może natychmiast udostępniać mapy, arkusze danych, raporty i zestawienia zawierające informacje biznesowe wszystkim kierownikom placówek w całej Brazylii. Ponieważ rozwiązanie to działa na wszystkich platformach, kierownicy pobierają teraz arkusze danych i inne dokumenty na swoje urządzenia mobilne. Pozbyli się komputerów stacjonarnych, ponieważ nie muszą już siedzieć w biurze, aby pracować. „Podejmowanie decyzji odbywa się bezpośrednio w terenie, szybciej i w reakcji na aktualne dane” – mówi Pipponzi. „To dla nas ogromna zaleta”. Teraz, gdy dane firmy są gromadzone centralnie w folderach udostępnionych Dropbox, członkowie zespołu planowania mogą odwiedzić dowolną placówkę i natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich danych finansowych i operacyjnych. „Dzięki temu dużo łatwiej nam rozmawiać potem z kierownikiem danej apteki i przekazać mu wskazówki biznesowe” – mówi Pipponzi. Zespół zakładający nowe placówki RaiaDrogasil również polega na Dropbox Business. Pracownicy wykorzystują tę usługę, aby udostępniać duże pliki z mapami geomarketingowymi osobom, które szukają dobrego miejsca dla nowej placówki. „Udostępnianie tych plików jest możliwe tylko dzięki Dropbox” – mówi Pipponzi. „Wykorzystanie platformy Dropbox istotnie przyczyniło się do znaczącego przyspieszenia naszej ekspansji”. Pipponzi mówi, że firma kontroluje, kto ma dostęp do danych, wykorzystując uprawnienia udostępniania w konsoli administratora. Dyrektor ds. działań operacyjnych w São Paulo ma dostęp do folderów wszystkich sklepów w jego sektorze, a dyrektor regionu może widzieć tylko pojedynczy folder zawierający informacje dla sklepów w danym regionie. „Dlatego cała procedura charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa” – mówi Pipponzi.

„Musimy być przygotowani, aby stawiać czoło ciągłym zmianom w dynamice konkurencji i w naszym środowisku biznesowym. Trudno sobie wyobrazić, jak byśmy zarządzali obecną działalnością i ją rozszerzali bez platformy współpracy takiej jak Dropbox Business”.

WYNIKI

Zachowanie czołowej pozycji na konkurencyjnym rynku

Dropbox Business zapewnia pracownikom RaiaDrogasil dostęp do danych, których potrzebują do podejmowania decyzji biznesowych pozwalających na utrzymanie czołowej pozycji na rynku, twierdzą przedstawiciele firmy. „Musimy być przygotowani, aby stawiać czoło ciągłym zmianom w dynamice konkurencji i w naszym środowisku biznesowym” – mówi Pipponzi. „Trudno sobie wyobrazić, jak byśmy zarządzali obecną działalnością i ją rozszerzali bez platformy współpracy takiej jak Dropbox Business”. Wymiana sprawdzonych procedur jest teraz bardziej naturalna, gdy kierownicy mogą łatwo udostępniać swoje przemyślenia swoim odpowiednikom w innych regionach. „To jest to, co stanowi o korzyści z Dropbox” – mówi Pipponzi. Dodaje też, że korzystanie z Dropbox Business do udostępniania najbardziej aktualnej analizy o potencjalnych nieruchomościach zauważalnie usprawniło wybór lokalizacji nowych placówek. Dzięki ulepszeniu procedury wyboru wyniki sprzedaży nowych placówek znacząco polepszyły się w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Stało się to możliwe dopiero dzięki łatwiejszemu udostępnianiu informacji poprzez Dropbox, jak mówi Pipponzi. „Nie ma wątpliwości, że Dropbox to znakomite narzędzie, które ma jeszcze potencjał, aby zwiększyć wartość naszej działalności detalicznej”.