Servcorp prowadzi najwyższej klasy międzynarodową działalność biurową, stosując Dropbox Business do usprawniania współpracy w ramach firmy i na zewnątrz.

Servcorp – najważniejsze rezultaty

Łatwe udostępnianie materiałów podmiotom zewnętrznym

Eliminacja problemów z kontrolą wersji

Bezpieczne procesy logowania i dostępu do plików

WYZWANIE

Synchronizacja międzynarodowych biur

Chcąc być wiodącym dostawcą gabinetów menedżerskich i wirtualnych biur, zlokalizowana w Sydney firma Servcorp udostępnia klientom najwyższej klasy obiekty biurowe, asystentów i technologie. W tym celu również Servcorp musi dysponować najlepszą technologią. Dlatego, gdy międzynarodowi pracownicy firmy zaczęli mieć poważne kłopoty z przechowywaniem i udostępnianiem plików, jej szefowie natychmiast zajęli się problemem. Jak mówi dyrektor techniczny Daniel Kukucka, „kiedyś udostępnialiśmy dokumenty przy użyciu e-maili, ale coraz częściej pojawiały się problemy z duplikatami i przechowywaniem plików. Początkowo próbowaliśmy innego rozwiązania do przechowywania danych w chmurze, ale napotkaliśmy duży opór wśród pracowników, więc problemy z dużymi plikami pozostały”.

„Chodziło nam o system, który umożliwiłby zarządzanie uwierzytelnianiem, kontrolę nad logowaniem, określanie praw dostępu do poszczególnych plików, a także otwieranie plików na różnych urządzeniach. Dropbox Business zapewnia to wszystko”.

ROZWIĄZANIE

Zadowolenie użytkowników, ochrona danych

W Servcorp stwierdzono, że należy zapytać samych pracowników o preferowane rozwiązanie do przechowywania plików w chmurze i ich udostępniania. Ogromna większość odpowiedziała: Dropbox Business. „Większość naszych pracowników już miała konta Dropbox i dobrze znała interfejs użytkownika” – mówi Kukucka. „Tak więc dla nas wybór był oczywisty. Dropbox Business był najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mogliśmy go szybko wdrożyć we wszystkich naszych biurach i nie musieliśmy martwić się o szkolenie użytkowników”. Oprócz łatwego dodawania użytkowników Dropbox Business spełniał także kilka innych ważnych kryteriów stawianych przez Servcorp. Kukucka wyjaśnia: „Chodziło nam o system, który umożliwiłby zarządzanie uwierzytelnianiem, kontrolę nad logowaniem, określanie praw dostępu do poszczególnych plików, a także otwieranie plików na różnych urządzeniach. Dropbox Business zapewnia to wszystko”.

„Większość naszych pracowników już miała konta Dropbox i dobrze znała interfejs użytkownika. Tak więc dla nas wybór był oczywisty. Dropbox Business był najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mogliśmy go szybko wdrożyć we wszystkich naszych biurach i nie musieliśmy martwić się o szkolenie użytkowników”.

WYNIKI

Mobilność, szybkość i obsługa klientów

Po wdrożeniu Dropbox Business rozrzuceni po świecie pracownicy Servcorp mogą być bardziej wydajni, wykonując swoje zadania w dowolnym czasie i miejscu bez konieczności śledzenia najnowszych wersji plików. Kukucka dodaje: „Problemy z wersjami plików, logotypami, kolorami itp. mogą negatywnie wpłynąć na spójność wizerunku marki Servcorp prezentowanego podmiotom zewnętrznym. Dropbox Business ułatwił nam dbanie o spójność komunikacji i współpracy”. Servcorp współpracuje z różnymi podwykonawcami, agencjami i klientami, którym musi często udostępniać pliki. Dropbox Business umożliwia szybką i skuteczną dystrybucję materiałów. Jak mówi Kukucka, „dzięki Dropbox Business obserwujemy znaczną poprawę wydajności, a także jakości współpracy z klientami i partnerami. Jeszcze nigdy współpraca nie wyglądała u nas tak dobrze”.