Korzystając z Dropbox Business, Smartcom:tv oszczędza czas i pieniądze dzięki mądrzejszym i płynniejszym procesom produkcyjnym oraz większej elastyczności.

Smartcom:tv – najważniejsze rezultaty

Łatwa aktualizacja i przechowywanie ogromnych plików produkcyjnych

Szybsze udostępnianie plików freelancerom i klientom

Bardziej rygorystyczne zabezpieczenia poufnych plików klientów

Wyzwanie

Technologiczna ewolucja

Smartcom:tv – firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie telewizji korporacyjnej i produkcji wideo – produkuje szeroką gamę materiałów, od komunikacji marketingowej przez wywiady po programy informacyjne dla klientów z całej Norwegii. Ze względu na to, że niektóre projekty obejmują transmisje na żywo – na przykład przekazywane w czasie rzeczywistym informacje giełdowe – harmonogramy produkcji bywają bardzo napięte. Smartcom:tv musi szybko udostępniać współpracownikom-freelancerom ogromne pliki, ale niestety przestarzałe serwery firmy już sobie z tym nie radziły. Na dodatek wraz z rozwojem działalności potrzeba było coraz więcej serwerów, aby spełnić wymagania dotyczące miejsca. Kiedy firma postanowiła zmienić lokalizację, dostrzegła szansę na pozbycie się serwerów. Dyrektor techniczny Vegard Günther wyjaśnia: „Pojawił się szereg poważnych pytań operacyjnych dotyczących kosztów utrzymania i przenoszenia serwerów. Zmusiło to nas do pomyślenia o lepszym rozwiązaniu”.

„Zastąpiliśmy wszystko rozwiązaniami opartymi na chmurze, takimi jak Dropbox Business, i zredukowaliśmy koszty o 70%. W zamian dostaliśmy solidne produkty, które są niezawodne i dużo bardziej elastyczne. Dla nas to jak nowy świat”.

Rozwiązanie

Zwiększanie płynności procesów

Po krótkich testach produktu opartego na platformie Citrix, który wprowadzono w spółce-matce, firma Smartcom:tv zdecydowała się skorzystać z Dropbox Business, który zapewniał miejsce, szybkość i dostępność plików potrzebne w Smartcom:tv. Teraz wszystkie projekty zaczynają się w folderze udostępnionym Dropbox, dzięki czemu pliki są zawsze aktualne oraz dostępne dla pracowników wewnętrznych i zewnętrznych. „Pliki z ostateczną wersją mogą mieć nawet 50 GB, a ponieważ Dropbox Business pozwala nam pracować na nich lokalnie, nie musimy już czekać na ich czasochłonne przesyłanie czy pobieranie” – mówi Günther. Ponieważ Dropbox Business umożliwia pracę z dowolnego miejsca, mobilność i elastyczność personelu Smartcom: tv znacznie wzrosła. Dodatkowo zarządzanie projektami z udziałem projektantów zewnętrznych i freelancerów stało się znacznie łatwiejsze. „Kiedyś komputery musieliśmy mieć zawsze przy sobie” – stwierdza Günther. Dzięki Dropbox Business możemy czytać dokumenty na telefonie lub zalogować się na innej stacji roboczej i kontynuować pracę z projektem wideo. To dla nas ogromna zmiana”.

„Kiedyś komputery musieliśmy mieć zawsze przy sobie. Dzięki Dropbox Business możemy czytać dokumenty na telefonie lub zalogować się na innej stacji roboczej i kontynuować pracę z projektem wideo. To dla nas ogromna zmiana”.

Rezultaty

Mniejsze wydatki, większa mobilność

Dzięki rezygnacji z serwerów lokalnych firma Smartcom:tv mogła obniżyć koszty w kilku obszarach. Zamiast płacić freelancerom za czas podróży do biura i z powrotem, firma może pozwolić im na pracę w domu – zmniejszając liczbę godzin, a jednocześnie ułatwiając życie samym pracownikom. Według Günthera przejście do chmury znacznie zmniejszyło także wydatki na technologie IT. Jak mówi: „Zastąpiliśmy wszystko rozwiązaniami opartymi na chmurze, takimi jak Dropbox Business, i zredukowaliśmy koszty o 70%. W zamian dostaliśmy solidne produkty, które są niezawodne i dużo bardziej elastyczne. Dla nas to jak nowy świat”.