Jak efektywnie wyznaczać cele

Dowiedz się, jak dużą wagę ma odpowiednie wyznaczanie celów – zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zawodowego, oraz odkryj narzędzia i wskazówki niezbędne do skutecznej realizacji wspólnych celów w zespole.

Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne?

Przede wszystkim nie powinno ograniczać się ono jedynie do postanowień noworocznych. Wyznaczanie osobistych celów – bez względu na to, czy są one duże czy małe – jest niezwykle efektywnym narzędziem, które znacznie pomaga zwiększyć produktywność.

Wyznaczanie celów jest niczym mapa prowadząca do sukcesu.

Wyznaczanie celów pomaga Ci ustalić zadania i obowiązki, dzięki czemu wiesz, co dokładnie chcesz osiągnąć i w jaki sposób. Innymi słowy, cel jest metą, do której chcesz dotrzeć. Jednak znaczenie ma dopiero trasa, którą wybierzesz. Wyznaczanie celów jest niczym mapa prowadząca do sukcesu.

W tym przewodniku powiemy Ci o tym, jak skutecznie wyznaczać cele, aby zrealizować wszystkie zamierzenia – zarówno osobiste, jak i zespołowe.

Wyznaczanie celów jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala Ci określić, zorganizować i zrealizować własną wizję. Większość z nas ma pewną wizję swojej ścieżki życiowej i ścieżki kariery. Ale nawet jeśli tak nie jest, wyznaczanie celów pomoże Ci zrozumieć, w jakim kierunku chcesz zmierzać.

Wyznaczanie celów może pomóc Ci wyznaczyć poszczególne etapy drogi do Twojego punktu docelowego a także wyodrębnić pomniejsze cele, które musisz osiągnąć, zanim dotrzesz do tego właściwego. Wyznaczanie celów, zarówno osobistych, jak i zawodowych, pomoże Ci zrozumieć, jakie wyzwania mogą na Ciebie czekać na drodze do sukcesu.

Przeprowadzono wiele badań, które wykazały, jak skutecznym narzędziem pracy jednostki jest wyznaczanie celów. Może ono również wpłynąć na zwiększenie motywacji i produktywności zespołu, co z kolei może okazać się korzystne dla całej organizacji.

Na przykład badania Harvard Business School z 1979 roku wykazały, że 13% absolwentów kierunku Master of Business Administration, które wyznaczyło sobie cele, zarabiało później średnio dwukrotnie więcej niż 84% ich kolegów i koleżanek, którzy nie wyznaczyli sobie żadnych celów.

Poza korzyściami związanymi z rozwojem zawodowym, wyznaczanie celów wpływa również na poprawę samopoczucia.

Jakie konkretne cele muszę sobie wyznaczyć?

Cele, które sobie wyznaczasz, mogą być związane z każdym aspektem Twojego życia: karierą, życiem towarzyskim, ogólnym samopoczuciem, zdrowym trybem życia, pobudzaniem kreatywności lub jakąkolwiek inną dziedziną, która jest dla Ciebie ważna. Jeśli zamienisz swoje marzenia na konkretne, możliwe do wykonania cele, będziesz o krok bliżej od ich realizacji.

Twoje cele mogą być bardzo duże, na przykład zakup domu w ciągu najbliższych pięciu lat, jak i mniejsze, na przykład przebiegnięcie kilku kilometrów przed 8:00 rano. Tak jak różne są te cele, tak samo różne mogą być sposoby ich realizacji. I choć Twoje marzenia mogą być ogromne, należy wyznaczać sobie tylko cele możliwe do zrealizowania. Z psychologicznego punktu widzenia, niezdolność do ich realizacji może negatywnie wpłynąć na Twoją pewność siebie i zniechęcić Cię do dalszej pracy.

Czym jest teoria wyznaczania celów SMART?

Termin ten po raz pierwszy został użyty w 1981 roku, więc może być Ci już znany. SMART to specjalny system lub zestaw kryteriów, który pomaga w efektywnym wyznaczaniu i osiąganiu celów. Odnosi się on w szczególności do środowiska pracy, ale jest także skuteczny przy realizacji celów osobistych. SMART to akronim od angielskich słów Specific (Skonkretyzowany), Measurable (Mierzalny), Achievable/Attainable (Osiągalny), Relevant (Istotny) oraz Time-bound (Określony w czasie). Istnieje wiele metod wyznaczania celów, jednak najbardziej powszechną i najbardziej niezawodną z nich jest technika celów SMART.

Kilka wskazówek dotyczących wyznaczania osobistych celów w pracy:

Cele SMART pomogą Ci określić kryteria, według których wyznaczysz swoje cele. Ale co dalej?

Spisz je.

Cele wydają się bardziej prawdziwe, kiedy z Twojej głowy zostają przeniesione na kartkę lub ekran komputera. Wspomniane wcześniej badanie Harvard Business Study wykazało, że 3% absolwentów, którzy spisali swoje cele, dziesięć lat po zakończeniu studiów zarabiało dziesięciokrotnie więcej niż pozostałe 97% absolwentów.

Spisanie celów sprawia, że stają się one bardziej konkretne. Z psychologicznego punktu widzenia, jeśli zawsze będziesz spisywać swoje cele, pomoże Ci to zrozumieć ich wagę. Spisanie celów pomoże Ci je zwizualizować. Poza tym znacznie łatwiej jest o nich pamiętać, kiedy masz je cały czas przed sobą.

Należy także skupić się na tym, jak formułujesz swoje cele. Zamiast „Może skończę przygotowywać tę ofertę w przyszłym tygodniu”, zapisz „Oferta będzie gotowa w czwartek do końca dnia”. Użycie odpowiednich sformułowań pomaga zwiększyć motywację. Unikaj słów i wyrażeń takich jak „chciałbym/chciałabym”, „może”, „spróbuję”. Zamiast tego używaj form takich jak „zrobię” czy „zamierzam” – pozwoli Ci to pozostać przy Twoich celach i zachować pewność siebie.

Poinformuj innych o Twoich celach

Zapisanie celów sprawia, że stają się one konkretne. Natomiast kiedy podzielisz się nimi z innymi, zyskasz dodatkową motywację, żeby je zrealizować. Podziel się nimi z wybraną osobą: Twoim menedżerem, przełożonym, kolegą z pracy, znajomym lub kimś z rodziny. W ten sposób poczujesz odpowiedzialność za Twoje cele, a osoba, z którą się nimi podzieliłeś(aś) może pomóc Ci przy nich pozostać.

Dzielenie się celami zawodowymi z innymi członkami zespołu pozwala na stworzenie prawdziwej atmosfery współpracy. Jeśli poznacie swoje wzajemne cele i wizje, będziecie mogli wspólnie dążyć do ich osiągnięcia, co przyczyni się do rozwoju Waszego zespołu.

Korzystając z inteligentnego obszaru roboczego, jakim jest Dropbox Business, wraz z zespołem możecie zjednoczyć Wasze cele i stworzyć spersonalizowane systemy współpracy, które pomogą Wam nimi zarządzać.

Stwórz plan działania

Stworzenie planu działania również ułatwia osiągnięcie wyznaczonych celów. Jeśli masz jasno określone kroki, które musisz podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele, znacznie łatwiej będzie Ci się na nich skupić. Spisz poszczególne etapy dążenia do celu, które będziesz wykreślać po ich zrealizowaniu. Pomoże Ci to śledzić postępy i zachować motywację.

Nauczenie się gry na pianinie do końca roku jest przykładem jasno określonego celu. Jeśli jednak nie określisz, w jaki sposób chcesz ten cel osiągnąć, postępy mogą przychodzić z trudnością. Wyznacz sobie datę pierwszej lekcji, znajdź odpowiedni kurs i zaplanuj, ile czasu poświęcisz na naukę każdego tygodnia. Wyznaczając sobie cele, decydujesz o tym, jaki jest Twój punkt docelowy. Jednak dopiero stworzenie konkretnego planu działania pozwoli Ci wyznaczyć trasę do niego. Próba realizacji celów bez planu działania jest trochę jak poszukiwanie ukrytego skarbu bez mapy.

Nieustannie analizuj swoje cele, a jeśli zajdzie taka potrzeba, modyfikuj plan działania.

Klasyfikuj swoje cele

Aby skutecznie wyznaczać cele, należy również właściwie wyznaczać priorytety. Nie zapominaj, że chociaż warto wyznaczać cele związane z każdym aspektem życia, nie możesz się też nimi za bardzo przytłoczyć. Pamiętaj, aby wyznaczane przez Ciebie cele były możliwe do wykonania i konkretne. Podziel większy cel na kilka mniejszych – ułatwi Ci to jego osiągnięcie. Wyobraź sobie, że każdy z Twoich celów to element układanki lub narzędzie i opracuj plan, który pomoże je ze sobą połączyć.

Znajdź czas na realizację swoich celów

Jak już wspomnieliśmy, wyznaczanie celów nie powinno być zajęciem sporadycznym, a już na pewno nie powinno ograniczać się do postanowień noworocznych. Wręcz przeciwnie: jest to coś, co powinno stać się Twoim regularnym zajęciem, a może nawet elementem każdego poranka. Zaplanuj czas na analizę swoich celów i nie zapominaj śledzić postępów w ich realizacji. Wykreślanie mniejszych celów zapewni Ci dodatkową motywację, aby zacząć realizować duże cele, co pozytywnie wpłynie na Twoją produktywność.

Nie musisz skupiać się na wyznaczaniu sobie wielkich życiowych osiągnięć. Lepszą metodą jest wyznaczanie celów krótkoterminowych: na kolejny rok, miesiąc, tydzień, dzień, a nawet na kolejną godzinę. Innymi słowy, wyznaczanie celów jest sposobem na dobrą organizację i realizację swoich zamierzeń, bez względu na to, czy są one duże czy małe. Wyznaczanie celów pomoże Ci zrozumieć i zagłębić się w Twoje obowiązki, co z kolei pozytywnie wpłynie na Twoją produktywność, motywację i organizację pracy.