Cechy przywódcze w nowoczesnym miejscu pracy

Poznaj najważniejsze cechy przywódcze i dowiedz się, jak z nich korzystać w nowoczesnym, cyfrowym miejscu pracy.

Szukanie liderów

Idea miejsca pracy może się wciąż zmieniać, jednak silne przywództwo zawsze będzie priorytetem dla każdej firmy. Istotne cechy, które definiują prawdziwego lidera, nie są pożądane wyłącznie u osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Każdy może i powinien dążyć do rozwijania w sobie cech przywódczych – bez względu na zajmowane stanowisko.

Cechy przywódcze nie są zarezerwowane ani wyłącznie dla osób na stanowiskach kierowniczych, ani tylko dla konkretnego miejsca pracy. Ponieważ firmy cały czas masowo przenoszą się do świata cyfrowego, warto wiedzieć, jak wykorzystać duże zdolności przywódcze w środowisku wirtualnym.

Kluczowe zdolności przywódcze

Lista zdolności, które składają się na dobrego lidera, jest co prawda nieskończona, ale tutaj przedstawiliśmy najważniejsze cechy, które powinien posiadać dobry przywódca w nowoczesnym miejscu pracy.

  • Umiejętności komunikacyjne
  • Zorganizowanie
  • Pewność
  • Odpowiedzialność
  • Otwarty umysł
  • Motywacja
  • Inteligencja emocjonalna
  • Możliwość adaptacji
  • Samoświadomość

Prawdziwy lider ma otwarty umysł i nie kontroluje nadmiernie pracowników, ponieważ ufa swojemu zespołowi i wie, jak przydzielać zadania, by wykorzystać potencjał każdej osoby i pomóc jej realizować zarówno własne cele, jak i szersze założenia całego zespołu. Silny lider jest również otwarty na każdy nowy pomysł i spojrzenie, a także z chęcią stawia czoła wyzwaniom. Bierze on odpowiedzialność za własną pracę oraz emanuje pewnością siebie i motywacją.

Nie istnieje jedna definicja dobrego lidera w biznesie, ale możemy podzielić ten obraz na dwa style przywództwa, które są kluczowe w nowoczesnym miejscu pracy:

Przywództwo organizacyjne

Przywództwo organizacyjne jest typem przywództwa, które skupia się na zachowaniu równowagi między ogólnymi celami strategicznymi firmy a osobistymi zamierzeniami każdego członka zespołu. Skuteczny lider będzie w stanie zrozumieć mocne i słabe strony oraz ambicje pracownika. Będzie on także umiał opracować takie procesy, które pomogą zarówno jak najlepiej wykorzystać mocne strony i ambicje danej osoby w kontekście szerszych celów firmy, jak i przezwyciężyć jej słabości.

Najlepszy lider potrafi spojrzeć na coś z perspektywy innych osób i wziąć pod uwagę ich obawy oraz wie, jak zaspokoić potrzeby klientów i firmy, nigdy nie zapominając o pracownikach.

Liderzy organizacyjni koncentrują się na wynikach i morale. Zależy im także na tym, by każdy członek zespołu był wystarczająco zmotywowany, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Wiedzą, jak zrestrukturyzować i przedefiniować procesy organizacyjne, by prowadziły one do dobrych wyników i służyły wyjątkowym potrzebom i ambicjom każdego członka zespołu.

Przywództwo organizacyjne wymaga dużych umiejętności miękkich i inteligencji emocjonalnej. Musisz być w stanie rozumieć i wczuwać się w emocje tych, z którymi i dla których pracujesz, zachowując przy tym umiejętność podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji. Skuteczni liderzy podchodzą do wyzwań z pozytywnym nastawieniem oraz otwartym umysłem, ale pozostają przy tym rozsądni i rozważni. Są zdecydowani, ale jednocześnie podkreślają, że każdy członek zespołu jest ceniony i rozumiany.

Silne poczucie etyki i wartości oraz wykorzystywanie go do rozwiązywania problemów bez ryzyka pogorszenia wyników firmy to umiejętność, która tworzy dobrego lidera; podobnie jak zdolność do traktowania z prawdziwym szacunkiem osób, z którymi się pracuje oraz pracy, którą się wykonuje.

Duże umiejętności komunikacyjne i zachęcanie innych do otwartości są kluczem do dobrego przywództwa. Wiedza, jak skutecznie komunikować się z różnymi osobami oraz jak pokonywać trudności w celu przekazywania jasnych komunikatów jest jedną z najważniejszych zdolności przywódczych.

Przywództwo organizacyjne jest tak ważne w każdym nowoczesnym miejscu pracy, ponieważ w czasach, gdy tradycyjne biura tracą na popularności, a firmy stają sie coraz bardziej cyfrowe i globalne, uniwersalne umiejętności komunikacyjne są kluczem to utrzymywania jedności i skupienia zespołu.

Przywództwo strategiczne

Przywództwo strategiczne jest w znacznie większym stopniu oparte na umiejętnościach technicznych. Strategiczne myślenie i zarządzanie to podejmowanie logicznych decyzji i wyraźne wspieranie wspólnego celu całego zespołu – bez wpływu emocji i intuicji na rozwiązywanie problemów i decydowanie.

Lider strategiczny jest w stanie realizować dalekosiężne plany oraz wspierać rozwój firmy, stawiając jednocześnie czoła bieżącym wyzwaniom. Potrafi on również dzielić swoją koncentrację i energię między przyszłe a obecne zadania oraz wprowadzać zmiany w różnych obszarach firmy, nie koncentrując się wyłącznie na jednym aspekcie.

Przywództwo strategiczne zakłada stworzenie docelowej wizji firmy oraz opracowanie takich systemów i struktur, które pomogą wcielić ową wizję w życie. Liderzy strategiczni mają obraz całej branży i krytycznie analizują zarówno własne strategie, jak i strategie konkurencji, co pomaga im upewnić się, że podejmowane działania są najwłaściwsze.

Dobry lider strategiczny jest w stanie przewidzieć trudności oraz przezwyciężyć je dzięki ciągłemu dostosowywaniu się, innowacjom, otwartości na krytykę i chęci podejmowania coraz to nowych wyzwań.

Podczas gdy przywództwo organizacyjne bardziej skupia się na ludziach, przywództwo strategiczne koncentruje się bardziej na ogólnej wizji firmy oraz systemach i strategiach potrzebnych do osiągnięcia jej celów. Przywództwo organizacyjne w większym stopniu wykorzystuje umiejętności interpersonalne, zaś w przywództwie strategicznym bardziej liczą się techniczne i „namacalne” narzędzia oraz taktyka.

Przywództwo strategiczne jest ważne w nowoczesnym miejscu pracy, ponieważ zarówno firmy, jak i technologia bardzo szybko się rozwijają. By odnieść sukces, potrzebujesz liderów strategicznych, którzy pomogą Ci, za pomocą odpowiednich procesów i sposobów, dostosować się do tego nieustannie zmieniającego się krajobrazu. Ustalanie gwarantujących sukces procesów i sposobów organizacji pracy oraz nadawanie priorytetu docelowej wizji firmy, a także posiadanie do tego odpowiednich narzędzi, które zmniejszają potencjalne problemy, ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym, cyfrowym miejscu pracy.

Przywództwo biznesowe online

W dzisiejszych czasach bardzo wiele zadań realizuje się w trybie online, często bez interakcji twarzą w twarz. Podczas pracy zdalnej łatwo stracić przywiązanie do kultury i społeczności firmy i popaść w nieproduktywną rutynę – lub w ogóle jej nie mieć. Jeśli nie otacza nas zespół, który dąży do tego samego celu co my, łatwo jest zamknąć się na innych, na wykonywaną pracę i na szerszą wizję całej organizacji.

Przywództwo organizacyjne online

Jeśli w nowoczesnym miejscu pracy jesteś typem lidera organizacyjnego, wspierasz i inicjujesz postawy, które obejmują otwartą i szczerą komunikację między wszystkimi członkami zespołu – bez względu na to, jak blisko lub jak daleko od siebie pracują.

Dla skutecznego lidera w przestrzeni cyfrowej ważne jest utrzymywanie stałego zaangażowania i skupienia zespołu. Naprawdę świetni liderzy opracowują i wdrażają systemy, które sprawiają, że dzielenie się pomysłami w wirtualnym świecie jest nie mniej efektywne niż wymiana opinii podczas osobistego kontaktu.

Umiejętność sprawnej komunikacji znacznie wykracza poza planowanie regularnych spotkań lub logowanie się na czacie. Należy korzystać z odpowiednich środków komunikacji, ale chodzi również o to, jak ze sobą rozmawiamy podczas rozmów telefonicznych bądź na czacie. Ważne jest także umiejętne prowadzenie dyskusji – tak, by każdy członek zespołu czuł się wysłuchany oraz by każdy pomysł został omówiony i wzięty pod uwagę.

Myśląc o skutecznej komunikacji w nowoczesnym miejscu pracy, dobry lider musi zwracać uwagę na to, jak i gdzie rozmawiają ze sobą członkowie zespołu oraz szukać odpowiednich sposobów na zapewnienie im możliwości ciągłej dyskusji bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu.

Dzięki narzędziom takim jak Dropbox Paper zespoły mogą współpracować i komunikować się w ramach zorganizowanej i elastycznej platformy. Funkcje takie jak adnotacje dają zespołom możliwość wymiany opinii w czasie rzeczywistym – bez niezliczonej liczby chaotycznych wątków w skrzynce, ponieważ zespoły mają do dyspozycji jedną, scentralizowaną przestrzeń roboczą do współpracy – nawet zdalnej.

Dropbox ułatwia udostępnianie danych, informacji i pomysłów każdemu współpracownikowi i usprawnia cały proces, dzięki czemu każdy komunikat jest jasny i łatwo dostępny – bez pominięcia jakiegokolwiek szczegółu po drodze.

Przywództwo strategiczne online

Zapewnienie wydajnych systemów, które ułatwiają sprawną i produktywną pracę niezależnie od otoczenia, jest kluczowe dla każdej firmy. Praca w trybie online potęguje potrzebę posiadania rozbudowanej struktury i strategii, które zlikwidują ograniczenia wynikające z wykonywania zadań z różnych miejsc.

Wykorzystywanie i rozwijanie dobrych narzędzi wspomagających zarządzanie czasem, współpracę, produktywność i jakość jest kluczowe podczas pracy wykonywanej w większości w trybie online.

Wystarczy nieraz stworzyć dokładny system zarządzania plikami i upewnić się, że wszystkie materiały i dane znajdują się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Przechowywanie w chmurze i narzędzia do współpracy w chmurze to jeden ze sposobów na sprawienie, że firma działa jak dobrze naoliwiona maszyna – nawet jeśli nie wszyscy pracują bezpośrednio w biurze.

Dzięki Dropbox Paper zarządzanie zadaniami jest proste. Dzięki funkcji tworzenia intuicyjnych, wspólnych list zadań, harmonogramów, planów projektów, narzędzi do śledzenia czasu oraz innych rozwiązań do zarządzania projektami, które ułatwiają opracowywanie i wdrażanie efektywnych procesów, Dropbox Paper daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, by wykorzystywać i doskonalić umiejętności skutecznego przywództwa; do Ciebie należy wyłącznie znalezienie odpowiednich liderów.

Dobry lider w biznesie wykorzystuje technologię, która zwiększa produktywność i poprawia jakość. Dzięki tym narzędziom online możesz upewnić się, że każdy członek zespołu jest zawsze na bieżąco oraz że wszyscy pracują na osiągnięcie tego samego celu.