Certyfikaty ISO pomagają chronić Twoją firmę

Zapewniamy, że światowej klasy technologie i procesy Dropbox zostały w niezależny sposób zweryfikowane i poddane certyfikacji pod kątem bezpieczeństwa, prywatności/ochrony danych oraz ciągłości działania.

Przykładowa tablica danych

Co to jest ISO?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) to niezależna globalna organizacja zrzeszająca ponad 160 krajowych organów normalizacyjnych, która zajmuje się mierzeniem doskonałości produktów, usług, systemów i procedur.

Dropbox dokonał certyfikacji swoich centrów danych, systemów, aplikacji, osób i procesów poprzez serię audytów przeprowadzonych przez niezależną stronę trzecią — EY CertifyPoint z siedzibą w Niderlandach.

Należyta staranność w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i ciągłości działania

Bardzo ważna jest ocena bieżących mechanizmów kontroli infrastruktury pod kątem obiektywnego bezpieczeństwa, prywatności/ochrony danych i standardów ciągłości działania. Konieczne może być przyjęcie nowych rozwiązań zgodnie ze sprawdzonymi procedurami i normami ISO.

Współpracownicy pracujący na laptopach

ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)

ISO 27001 to uznawana na całym świecie główna norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Uwzględnia ona także sprawdzone procedury z zakresu bezpieczeństwa opisane w normie ISO 27002.

Dropbox kompleksowo zarządza stosowanymi przez firmę mechanizmami kontroli fizycznej, technicznej i prawnej oraz stale je usprawnia, jest poddawany audytom prowadzonym przez EY CertifyPoint, a także utrzymuje akredytację ISO 27001 przyznawaną przez Raad voor Accreditatie (Holenderską Radę Akredytacyjną).

Wyświetl certyfikat ISO 27001 dotyczący Dropbox Business i Dropbox Education.

ISO 27017 (bezpieczeństwo w chmurze)

ISO 27017 to międzynarodowa norma w zakresie bezpieczeństwa w chmurze, która zawiera wytyczne co do mechanizmów kontrolnych stosowanych przy świadczeniu usług opartych na chmurze i korzystaniu z nich. Przewodnik dotyczący wspólnej odpowiedzialności Dropbox opisuje kilka wymogów dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i zgodności, które mogą być rozwiązane wspólnie przez Dropbox i naszych klientów.

Wyświetl certyfikat ISO 27017 dotyczący Dropbox Business i Dropbox Education.

ISO 27018 (ochrona prywatności i danych w chmurze)

ISO 27018 to międzynarodowa norma w zakresie ochrony prywatności i danych stosowana przez dostawców usług w chmurze, takich jak Dropbox, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu swoich klientów.

Wyświetl certyfikat ISO 27018 dotyczący Dropbox Business i Dropbox Education.

ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania)

ISO 22301 to międzynarodowa norma w zakresie ciągłości działania, która pomaga organizacjom w ograniczaniu negatywnego wpływu różnego rodzaju zakłóceń na ich działalność poprzez odpowiednie reagowanie na zakłócenia. 
Stosowany w Dropbox Business system zarządzania ciągłością działania jest elementem naszej szerszej strategii zarządzania ryzykiem, która ma na celu ochronę ludzi i działalności w sytuacjach kryzysowych.

Wyświetl certyfikat ISO 22301 dotyczący Dropbox Business i Dropbox Education.

ISO 27701 (Zarządzanie Prywatnością Informacji)

Norma ISO 27701 to międzynarodowo uznany standard zarządzania prywatnością informacji. Standard ten zapewnia pewne ramy mające na celu ulepszanie i poszerzanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO 27001 dla Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS). Konta Dropbox Business i Dropbox Education otrzymały ten certyfikat jako Administrator Danych Osobowych.

Wyświetl certyfikat ISO 27701 dotyczący Dropbox Business i Dropbox Education.

Dlaczego certyfikacja ISO ma tak kluczowe znaczenie dla ciągłości działania

Aby skutecznie zapewnić ciągłość działania ważne stosowanie zaawansowanych środków planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, takiej jak np. klęska żywiołowa, kryzys biznesowy, pandemia, przemoc w miejscu pracy lub inne potencjalne zdarzenie, które mogłoby spowodować nieoczekiwaną, gwałtowną zmianę.

Posiadanie certyfikatu ISO pomaga Twojej firmie odpowiednio przygotować się do zachowania bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych firmowych, niezależnie od sytuacji.