Przejrzystość


Staramy się być jak najbardziej przejrzyści w zakresie zarządzania informacjami, przy jednoczesnym zapewnieniu, że są one zabezpieczone oraz prywatne. Wierzymy, że dane naszych użytkowników powinny otrzymywać te same zabezpieczenia prawne, niezależnie od tego, czy są one przechowywane za pośrednictwem naszych usług w Twojej firmie, czy w Twoim domu.

Rządowe zapytania o dane

Podobnie jak większość usług internetowych, czasami otrzymujemy zapytania od rządów poszukujących informacji o naszych użytkownikach. Masz prawo wiedzieć, jak często takie zdarzenia mają miejsce. Dlatego też dwa razy do roku publikujemy Raport przejrzystości działania szczegółowo opisujący, ile takich zapytań otrzymujemy. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które publikują tego typu raport i zależy nam na nieprzerwanym publikowaniu tych ważnych informacji.

Stworzyliśmy również Zasady rządowych zapytań o dane , które opisują, w jaki sposób postępujemy z otrzymywanymi zapytaniami, i jak pracujemy, aby próbować zmienić prawo i uczynić je bardziej sprzyjającym ochronie prywatności. Będziemy przestrzegać poniższych zasad podczas otrzymywania, analizowania rządowych zapytań o dane naszych użytkowników i reagowania na nie.

  • Bycie przejrzystym. Usługi online powinny mieć możliwość zgłaszania dokładnej liczby otrzymanych rządowych zapytań o dane, liczby kont, których dotyczyły wnioski i przepisów zastosowanych w celu uzasadnienia tych wniosków. Będziemy bronić prawa do udzielania tych informacji.

  • Zwalczanie zapytań nieposiadających uzasadnienia. Rządowe zapytania o dane powinny być ograniczone do określonych osób i dochodzeń. Będziemy sprzeciwiać się zapytaniom dotyczącym większych grup ludzi lub takim, które mają na celu pozyskanie informacji niezwiązanych z konkretnym dochodzeniem.

  • Ochrona wszystkich użytkowników. Przepisy zezwalające rządom na zapytania o dane użytkowników w usługach online nie powinny traktować ludzi w różny sposób na podstawie ich obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Będziemy ciężko pracować, aby zreformować te przepisy.

  • Oferowanie usług godnych zaufania. Rządy nigdy nie powinny instalować technologii „backdoor” w usługach online lub naruszać ich infrastruktury w celu uzyskania danych o użytkownikach. Będziemy nadal działać w kierunku ochrony naszych systemów i zmiany prawa, aby było jasne, że ten rodzaj działalności jest nielegalny.

Odwiedź naszą stronę Zasady zapytań rządowych i Sprawozdanie z przejrzystości działania, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.