Przejrzystość

Staramy się być jak najbardziej przejrzyści w zakresie zarządzania informacjami, przy jednoczesnym zapewnieniu, że są one zabezpieczone oraz tratowane jako poufne. Wierzymy, że dane wszystkich naszych użytkowników powinny być chronione tymi samymi zabezpieczeniami prawnymi, niezależnie od tego, czy są one przechowywane za pośrednictwem naszych usług w Twojej firmie, czy w Twoim domu.

Rządowe zapytania o dane

Podobnie jak większość usług internetowych, czasami otrzymujemy zapytania od rządów poszukujących informacji o naszych użytkownikach. Masz prawo wiedzieć, jak często takie zdarzenia mają miejsce. Dlatego też dwa razy do roku publikujemy raport przejrzystości działania , szczegółowo opisujący, ile takich zapytań otrzymujemy. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które publikują tego typu raport, i zależy nam na nieprzerwanym publikowaniu tych ważnych informacji.

Stworzyliśmy również Zasady rządowych zapytań o dane , które opisują, w jaki sposób postępujemy z otrzymywanymi wnioskami i jak pracujemy, aby próbować zmienić prawo i uczynić je bardziej sprzyjającym ochronie prywatności. Zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych zasad podczas otrzymywania i analizowania rządowych wniosków o przekazanie danych naszych użytkowników, oraz reagowania na nie.

  • Przejrzystość Dostawcy usług online powinni mieć możliwość zgłaszania dokładnej liczby otrzymanych rządowych wniosków o dane, liczby kont, których dotyczyły zapytania i przepisów zastosowanych w celu uzasadnienia tych wniosków. Będziemy bronić prawa do udzielania tych informacji.
  • Zwalczanie nieuzasadnionych wniosków. Rządowe zapytania o dane powinny być ograniczone do określonych osób i dochodzeń. Będziemy sprzeciwiać się wnioskom dotyczącym większych grup ludzi lub takim, które mają na celu pozyskanie informacji niezwiązanych z konkretnym dochodzeniem.
  • Ochrona dla wszystkich użytkowników. Przepisy zezwalające rządom na żądanie przekazania danych o użytkownikach usług online nie powinny traktować ludzi w różny sposób na podstawie ich obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Będziemy ciężko pracować, aby zreformować te przepisy.
  • Oferowanie usług godnych zaufania. Rządy nigdy nie powinny instalować technologii „backdoor” w usługach online lub naruszać ich infrastruktury w celu uzyskania danych o użytkownikach. Będziemy nadal działać w kierunku ochrony naszych systemów i zmiany prawa, aby dawać jasny sygnał, że takie metody działania są nielegalne.

Odwiedź naszą stronę Zasady zapytań rządowych i Sprawozdanie z przejrzystości działania, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.