E-mail

Korzystanie z e-maili do udostępniania plików

W firmach, w których nie ma sformalizowanego systemu udostępniania plików, wiele zespołów współpracuje ze sobą na zasadzie wzajemnego przesyłania sobie załączników. Jest to prosta metoda udostępniania, jako że jedyną wymaganą technologią jest ta, z której korzysta się na co dzień. Jednak ta prostota nie gwarantuje bezpieczeństwa, wiąże się z brakiem możliwości synchronizowania plików i przesyłania dużych dokumentów.

Zarys

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), jedna z głównych technologii stosowana w dostarczaniu poczty elektronicznej została zaprojektowana tylko do przesyłania informacji tekstowych między użytkownikami. Ograniczenia tej architektury mają daleko idące konsekwencje dla rozwoju usługi e-mail.

MIME

Aby pokonać ograniczenia formatu tekstowego stosowanego w e-mailach, stworzono standard MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). MIME wprowadziło obsługę załączników nie-tekstowych oraz wieloczęściowe wiadomości e-mail. Obie te funkcjonalności są ważne z punktu widzenia udostępniania plików.

MIME koduje załączniki jako bloki tekstu. Powoduje to jedynie przekształcenie Twojego pliku do formatu możliwego do przetworzenia przez SMTP — nie szyfruje jednak Twoich danych. Co więcej, wiadomości MIME zawierają również informacje o typie plików, aby oprogramowanie pocztowe wiedziało, jak obsłużyć te pliki. Wieloczęściowe wiadomości pozwalają Ci załączyć tekst i plik w jednym e-mailu.

Zwróć uwagę, że standardy MIME i SMTP wzajemnie się uzupełniają. Starszy definiuje zawartość e-maila, a nowszy to, w jaki sposób e-mail znajduje swoją drogę do odbiorcy. Zawartość MIME można sobie wyobrazić jako „list”, który jest zamknięty w „kopercie” SMTP.