Twórz efektywne wzory harmonogramów za pomocą Dropbox Paper

Planuj ramy czasowe projektów za pomocą Dropbox, aby zwiększyć produktywność i osiągnąć lepsze efekty.

Prostsze zarządzanie projektami we współpracy z całym zespołem

Dropbox Paper zapewnia lepszą pracę zespołową nad dokumentami. Wystarczy utworzyć szablon harmonogramu projektu dla dowolnego dokumentu, który wymaga dołączenia ram czasowych projektu – możesz dodać taki szablon np. do kreatywnych briefingów, planów wprowadzenia nowych produktów i kalendarzy social media.

Udostępnij szablon i dodaj tekst zastępczy, aby pomóc całemu zespołowi zrozumieć treści do wypełnienia, a następnie zapewnij im możliwość edycji. Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w czasie rzeczywistym.

Harmonogram projektu przykład

Szablony harmonogramów pozwalają zaangażować wszystkich członków zespołu oraz informować ich o postępach

Wzory planów projektów Dropbox pomagają organizować i śledzić projekty od początku do końca. Twórz listy zadań i przydzielaj zadania określonym członkom zespołu, aby każdy znał swoje obowiązki. W łatwy sposób śledź i, w razie potrzeby, aktualizuj status projektu, zadania członków zespołu, harmonogramy projektu i inne kluczowe informacje. 

Ramy czasowe projektu przykład szablonu

Dziel się pomysłami, dotrzymuj terminów projektu i na bieżąco wprowadzaj zmiany

Zrealizuj wyjątkowe projekty zespołowe

Współpracuj nad projektami grupowymi w jednym dokumencie. Edytuj wspólnie w czasie rzeczywistym, przesyłaj opinie i dotrzymuj terminów dzięki harmonogramom i liście zadań do wykonania.

Wprowadź nowy produkt

Stwórz dla swojego zespołu centralne źródło sprawdzonych informacji. Pozyskuj wymagania, dodawaj fragmenty kodu i projekty oraz uzyskuj informacje od interesariuszy.

Stwórz film

Utrzymuj porządek i przechowuj wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednym miejscu — skrypty, moodboardy, storyboardy, muzykę, wideo, materiały wstępne, harmonogramy i kosztorysy.

Często zadawane pytania

Harmonogram projektu powinien być przejrzysty dla wszystkich uczestników projektu. Harmonogramy projektu są skierowane nie tylko do kierownictwa lub interesariuszy. Dostęp do dokumentu pozwala wszystkim członkom śledzić terminy i tworzyć przestrzeń roboczą do współpracy. Dzięki temu wszyscy mogą dzielić się pomysłami i skupiać się na najpilniejszych projektach. Dobry harmonogram projektu powinien być zarówno przejrzysty, jak i elastyczny.

Głównym celem harmonogramu jest jasne określenie i przestrzeganie zamierzonych celów oraz ram czasowych projektu, w tym wszystkich dat realizacji i zasobów potrzebnych dla konkretnego projektu. Dzięki harmonogramowi Ty i Twój zespół możecie zapewnić dobrą koordynację zadań, ich terminową realizację oraz odpowiedni sposób osiągnięcia celów projektowych.

Szablony harmonogramów Dropbox Paper pomagają zwiększyć efektywność zarządzania projektami, ponieważ usługa Paper została zaprojektowana tak, aby umożliwić członkom zespołu tworzenie wizualizacji projektów oraz wyznaczanie osób odpowiedzialnych za określone zadania. Przedstawienie wszystkich etapów projektu w jednym dokumencie umożliwia pełne zrozumienie w zespole. Szablony harmonogramów Dropbox Paper są wyjątkowo przydatne dla zespołów znajdujących się w różnych miejscach, ponieważ pomagają utrzymywać stały kontakt między członkami zespołu bez względu na to, gdzie się znajdują.

Dropbox umożliwia współpracę nad harmonogramami projektów

Uwaga: nie wszystkie treści są dostępne we wszystkich językach

Rozmawiający współpracownicy stojący w biurze i spoglądający na laptopa

Badania IDG

Dowiedz się, jak zwiększyć efektywność dzięki lepszej współpracy.

Zespół pracujący przy jednym stole i robiący notatki na kartkach

Biała księga IDC

Sprawdź, jak dzięki Dropbox wiodące firmy wdrażają mniej czasochłonne mechanizmy współpracy.

Zobacz więcej funkcji

Współpraca z dokumentami online

Praca zespołowa

Pracuj w zespole, edytuj i udostępniaj zawartość plików współpracownikom           

Narzędzia zwiększające wydajność pracy

Narzędzia zwiększające produktywność

Użyj narzędzi Dropbox, aby zwiększyć produktywność w miejscu pracy

Szablon notatki ze spotkania

Szablon notatki ze spotkania

Stwórz własny szablon notatek ze spotkania za pomocą Dropbox Paper

Narzędzie do zarządzania projektami

Narzędzie do zarządzania projektami

Stwórz własny szablon planu projektu w Dropbox Paper