Elastyczne zarządzanie IT

Konsola korporacyjna Dropbox umożliwia scentralizowane zarządzanie i kontrolę bezpieczeństwa w całej organizacji, a także zapewnia wszechstronne narzędzia administracyjne dla poszczególnych zespołów.
Przykładowa konsola administratora przedsiębiorstwa Dropbox z przeglądem zespołów.

Widoczność, kontrola i elastyczność

Przy złożonych strukturach organizacyjnych, Twój zespół IT musi dać poszczególnym zespołom autonomię, zachowując możliwość scentralizowanego zarządzania audytem, zasadami bezpieczeństwa i wdrażaniem. Dropbox pomaga Twojej firmie zrównoważyć widoczność i kontrolę z elastycznością, co pozwala każdemu jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Centralne zarządzanie wdrożeniami

Dropbox zapewnia scentralizowaną konsolę korporacyjną, która pozwala zespołom IT zarządzać wieloma instancjami w całej organizacji. Za pośrednictwem tej konsoli administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do ujednoliconego widoku aktywności Dropbox w swojej organizacji. Dzięki temu zarządzanie IT na dużą skalę staje się dużo prostsze, a firmy mogą dostosowywać wdrożenia Dropbox w taki sposób, aby odzwierciedlały ich złożone hierarchie organizacyjne. 

Przykładowy interfejs konsoli przedsiębiorstwa Dropbox, zawierający listę podzespołów.

Administrowanie ustawieniami i kontrolami bezpieczeństwa

Utrzymanie zasad bezpieczeństwa jest jednym z głównych wyzwań związanych z zarządzaniem złożonymi strukturami organizacyjnymi. Dlatego ustawienia bezpieczeństwa i kontroli Dropbox zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu widoczności w wielu instancjach i zapewnieniu administratorom szerokiej wiedzy na temat tego, co dzieje się w ich organizacjach.

Interfejs zatwierdzania urządzeń w ramach konsoli przedsiębiorstwa Dropbox wyświetla liczbę dozwolonych urządzeń na członka zespołu.

Wprowadzenie delegowania i elastyczności

W miarę rozwoju organizacji, uniwersalne zasady zarządzania IT tracą swoje praktyczne zastosowanie. Dropbox rozwiązuje ten problem, umożliwiając zarządzanie ustawieniami zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i instancji. Administratorzy instancji mogą dostosowywać ustawienia zespołu do swoich konkretnych potrzeb, bez szkody dla kontroli i widoczności wymaganych na poziomie przedsiębiorstwa.

Interfejs zatwierdzania urządzeń w ramach konsoli przedsiębiorstwa Dropbox.