Podatek od subskrypcji Dropbox

Dropbox jest prawnie zobowiązany do zapłaty podatku od sprzedaży w przypadku niektórych transakcji klientów.

To, czy podatek jest należny, zależy od zakupionych pozycji i lokalizacji kupującego, a rzeczywista stopa podatkowa jest uzależniona od obowiązujących krajowych i/lub lokalnych stawek opodatkowania. W celu określenia obowiązującego podatku Dropbox używa kodu pocztowego dodanego do Twojego konta. Jeśli jesteś na obszarze, na którym podatek jest należny, zobaczysz go w postaci osobnej pozycji na fakturach i potwierdzeniach rozliczeniowych.

Jak sprawdzić wysokość podatku, który zostanie mi naliczony w przypadku zakupu subskrypcji Dropbox?

Odwiedź naszą stronę zakupu konta Business lub stronę zakupu subskrypcji Plus i wprowadź dane swojego konta, aby zobaczyć, czy zostanie Ci naliczony podatek od sprzedaży, a jeśli tak – sprawdzić jego stawkę.

Uwaga: do wyświetlenia obowiązującej stawki podatku nie jest konieczne dokonanie zakupu.

Jak sprawdzić kwotę podatku naliczaną od mojej obecnej subskrypcji?

Dla administratorów Dropbox Business:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Wybierz kartę Płatności.
 4. Wybierz Historia płatności.

Użytkownicy Dropbox Plus:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przejdź do sekcji Historia płatności.

Dowiedz się więcej o fakturach i potwierdzeniach subskrypcji Dropbox.

Czy Dropbox oferuje zwolnienie z podatku?

Niektóre organizacje non-profit i instytucje edukacyjne mogą otrzymać zwolnienie podatkowe od subskrypcji Dropbox Business. Administrator zespołu może skontaktować się z działem pomocy technicznej za pomocą Konsoli administratora, aby poznać dostępne możliwości.

Sekcje tego artykułu:

Podatek za subskrypcje Dropbox w Stanach Zjednoczonych

Obecnie Dropbox nalicza podatek od sprzedaży, którym są objęte subskrypcje Dropbox Business i Dropbox Plus, klientom umiejscowionym w konkretnych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business lub użytkownikiem Dropbox Plus i masz pytania dotyczące tej zasady, dodatkowe odpowiedzi możesz znaleźć poniżej. Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Inne informacje na temat amerykańskiego podatku od sprzedaży:

 • Opodatkowanie i jego stawki zasadniczo są ustalane na podstawie lokalizacji kupującego i sprzedającego oraz na podstawie stanowych i lokalnych przepisów podatkowych.
 • Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży z tytułu transakcji z klientami na niektórych obszarach, a zgodnie z przyjętym zwyczajem firmy przenoszą ten podatek na klientów. Począwszy od maja 2015 r. Dropbox będzie naliczać podatek od sprzedaży za subskrypcje Dropbox Business i Dropbox Plus kupione przez klientów, którzy są umiejscowieni na tych obszarach Stanów Zjednoczonych.

VAT za subskrypcje Dropbox w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku VAT od transakcji z klientami. W celu określenia odpowiedniego podatku używamy danych kraju dodanych do Twojego konta. Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym podatek jest należny, zobaczysz kwotę subskrypcji powiększoną o podatek w postaci pozycji na fakturach i potwierdzeniach rozliczeniowych.

Dropbox nalicza ten podatek za subskrypcje Dropbox Plus, Business i Enterprise w przypadku klientów zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jeśli znajdujesz się w EOG i masz obecnie subskrypcję jednego z tych produktów Dropbox, VAT zostanie Ci naliczony podczas najbliższego odnowienia. VAT będzie naliczany zarówno od subskrypcji rocznych, jak i miesięcznych.

Inne informacje na temat podatku VAT w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Jeśli Twojej firmie nie powinien być naliczany VAT, możesz dodać do konta swój identyfikator VAT (NIP). Dzięki numerowi NIP będziemy mogli zidentyfikować transakcję jako zawieraną między firmami i nie naliczymy VAT. Możesz uzyskać zwrot VAT ze strony odpowiednich organów skarbowych.
 • Numer identyfikacyjny VAT firmy Dropbox International Unlimited Company to IE 9852817J.
 • Aby dodać identyfikator VAT (NIP) na koncie Dropbox Business:
 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Płatności.
 4. Kliknij Metoda płatności.
 5. Kliknij Aktualizuj. Pojawi się ekran umożliwiający podanie identyfikatora VAT (NIP).
 • Twój NIP powinien mieć format numeru identyfikacyjnego VAT.
 • Do zapłaty VAT od swojej subskrypcji Dropbox Business możesz także użyć metody odwrotnego obciążenia. Jeśli na swoim koncie Dropbox Business dodasz identyfikator VAT (NIP), możemy wyłączyć VAT z Twojej faktury. Następnie odpowiednią kwotę VAT możesz zapłacić bezpośrednio organowi skarbowemu w swoim kraju.

VAT za subskrypcje Dropbox w RPA

Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku VAT od transakcji z klientami. W celu określenia odpowiedniego podatku używamy danych kraju dodanych do Twojego konta. Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym podatek jest należny, zobaczysz kwotę subskrypcji powiększoną o podatek w postaci pozycji na fakturach i potwierdzeniach rozliczeniowych.

Począwszy od maja 2016 r. Dropbox nalicza ten podatek za subskrypcje Dropbox Plus, Business i Enterprise w przypadku klientów w RPA. Jeśli znajdujesz się w RPA i masz obecnie subskrypcję jednego z tych produktów Dropbox, VAT zostanie Ci naliczony podczas najbliższego odnowienia. Obciążenie to pojawi się niezależnie od tego, czy masz subskrypcję roczną, czy miesięczną.

Inne informacje na temat podatku VAT w RPA:

 • Stawka VAT za subskrypcje Dropbox w RPA wynosi 14%.
 • Dropbox jest zarejestrowany do celów podatku VAT w RPA i ma prawny obowiązek zapłaty VAT-u z tytułu transakcji z klientami w RPA.

Podatek konsumpcyjny za subskrypcje Dropbox w Japonii

Dropbox jest prawnie zobowiązany do zapłaty podatku konsumpcyjnego od niektórych transakcji klientów. Aby określić odpowiedni podatek konsumpcyjny, wykorzystujemy dane kraju dodane do konta. Jeśli znajdujesz się w kraju, w którym obowiązuje podatek, zobaczysz kwotę subskrypcji powiększoną o podatek konsumpcyjny w postaci pozycji na fakturach rozliczeniowych i potwierdzeniach.

Począwszy od października 2015 roku Dropbox pobiera ten podatek za subskrypcje Dropbox Plus i Business w przypadku klientów w Japonii.

Inne informacje na temat podatku konsumpcyjnego w Japonii:

 • Stawka podatku konsumpcyjnego w przypadku taryf Dropbox Plus i Business zazwyczaj zależy od lokalizacji kupującego.
 • Jako zarejestrowana firma zagraniczna Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku konsumpcyjnego z tytułu transakcji z klientami na niektórych obszarach.
 • W przypadku Dropbox numer zarejestrowanej firmy zagranicznej to 00018.

Podatek od towarów i usług za subskrypcje Dropbox w Nowej Zelandii

Od 1 października 2016 r. przepisy obowiązujące w Nowej Zelandii wymagają od tzw. zagranicznych dostawców usług cyfrowych naliczania 15-procentowego podatku od towarów i usług za usługi elektroniczne świadczone nowozelandzkim konsumentom. Jako zagraniczny dostawca usług cyfrowych Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku od transakcji z klientami w tym kraju.

Dropbox musi naliczyć podatek od towarów i usług niezależnie od tego, czy masz subskrypcję roczną, czy miesięczną. Kwoty subskrypcji oraz podatku od towarów i usług znajdą się jako dodatkowe pozycje na Twojej fakturze lub pokwitowaniu rozliczeniowym.

Dropbox Plus: jeżeli korzystasz z Dropbox Plus i znajdujesz się w Nowej Zelandii, podatek ten zostanie naliczony podczas najbliższego odnowienia.

Dropbox Business: jeśli korzystasz z Dropbox Business, podatek od towarów i usług Cię nie dotyczy.

Inne informacje na temat podatku od towarów i usług w Nowej Zelandii:

 • Podatek od towarów i usług nie jest naliczany klientom korzystającym z Dropbox Business – dotyczy on tylko konsumentów w Nowej Zelandii (a nie firm). W przypadku Dropbox oznacza to, że podatkiem od towarów i usług są obciążani tylko klienci z subskrypcją Dropbox Plus. Nie dotyczy on subskrypcji Dropbox Business.
 • Od 1 października 2016 r. stawka tego podatku za Dropbox Plus w Nowej Zelandii wynosi 15%.
 • Jako zagraniczny podmiot świadczący usługi elektroniczne w Nowej Zelandii Dropbox ma prawny obowiązek zapłaty podatku od transakcji z klientami.
 • Podatek od towarów i usług nie jest wliczony w cenę subskrypcji, ale doliczany do oficjalnej ceny subskrypcji.
 • Zarejestrowany numer Dropbox do celów nowozelandzkiego podatku od towarów i usług (numer GST) to 120-704-311.
 • Jeśli masz oczekującą fakturę, obciążenie z tytułu podatku od towarów i usług od subskrypcji Dropbox możesz zobaczyć, wyświetlając historię płatności w witrynie dropbox.com.
  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  2. Kliknij swojego awatara.
  3. Kliknij Ustawienia.
  4. Kliknij Konto.
  5. Kliknij Historia płatności.
 • Uwaga: Te instrukcje dotyczą tylko sytuacji, gdy masz oczekującą fakturę. Podatek od towarów i usług nie zostanie doliczony do przeszłych faktur.

Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania faktur za subskrypcje Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności