Grupy

Niektóre zespoły mają dostęp do nowej struktury folderów zespołu. Jeśli w witrynie dropbox.com widzisz fioletową ikonę folderu z jedną osobą, masz nowy obszar zespołu. Dowiedz się więcej o obszarze zespołu.

Jeśli nie masz tego fioletowego folderu, Twój zespół ma zwykłe foldery zespołu. Typ posiadanych folderów zespołu może wpłynąć na sposób korzystania z grup.

Za pomocą grup możesz tworzyć listy osób, które potrzebują dostępu do tych samych informacji, oraz zarządzać tymi listami. Członkowie grupy są automatycznie dodawani do wszystkich folderów udostępnionych, do których grupa została zaproszona.

Istnieją dwa rodzaje grup:

 • Grupy zarządzane przez firmę
 • Grupy zarządzane przez użytkowników

 

Grupy zarządzane przez firmę

Grupy zarządzane
przez użytkowników

Tworzenie grup

Tworzyć mogą tylko administratorzy

Tworzyć mogą administratorzy i członkowie zespołu (jeśli zezwoli na to administrator)

Prośba o dołączenie

Członkowie zespołu nie mogą prosić o dołączenie

Członkowie zespołu mogą prosić o dołączenie

Opuszczanie grupy

Członkowie zespołu nie mogą sami opuścić grupy

Członkowie zespołu mogą zdecydować o opuszczeniu grupy

Dodawanie/usuwanie członków

Tylko administratorzy mogą dodawać/usuwać członków zespołu do/z grupy

Zarówno administratorzy, jak i menedżerowie grupy mogą dodawać/usuwać członków do/z grupy

Przenoszenie własności grupy

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez firmę na zarządzaną przez użytkowników i wskazać nową osobę zarządzającą

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez użytkowników na zarządzaną przez firmę, aby przejąć nad nią kontrolę

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie grupy

Członkowie zespołów mogą tworzyć grupy zarządzane przez użytkowników w celu szybkiego i łatwego udostępniania materiałów innym członkom zespołu. Każdy członek dodany przez Ciebie do grupy automatycznie otrzyma zaproszenie do wszystkich folderów, które zostały udostępnione grupie.

Uwaga: tylko administrator Dropbox Business może utworzyć grupę zarządzaną przez firmę.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij przycisk obok nazwy zespołu: Grupy i członkowie lub Liczba członków.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
 5. Podaj nazwę grupy.
  • Uwaga: Jest to nazwa, którą wszyscy członkowie zespołu będą widzieć i której będą używać w celu zapraszania grupy do nowych folderów udostępnionych. Jako menedżer tej grupy możesz zmienić jej nazwę w dowolnym momencie.
 6. Kliknij Utwórz grupę.

Jeśli nie widzisz przycisku Nowa grupa, to być może Twój administrator w Dropbox Business mógł ograniczyć możliwość tworzenia grup w Twoim zespole.

Dodawanie członków do grupy

Jeśli jesteś menedżerem grupy, możesz w dowolnej chwili dodawać lub usuwać członków.

 • Dodanie członka zespołu do grupy spowoduje wysłanie zaproszeń do każdego folderu dostępnego w ramach tej grupy.
 • Członkowie zespołu widzą wszystkie grupy utworzone w ich zespole i mogą poprosić o dołączenie do grupy, chyba że ta możliwość została wyłączona przez administratora.
 • Członkowie zespołu widzą innych członków tylko tych grup, do których już należą.
 • Tylko administratorzy mogą dodawać członków do grupy zarządzanej przez firmę, a członkowie zespołu nie mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez firmę.
 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij Dodaj członków.
 6. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić, i kliknij Dodaj członków.

Usuwanie członków grupy

Jeśli jesteś menedżerem grupy, możesz w dowolnej chwili usuwać lub dodawać członków.

Uwaga: tylko administratorzy mogą usuwać członków grupy zarządzanej przez firmę.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij ikonę ... (wielokropek) obok imienia i nazwiska członka grupy i wybierz Usuń użytkownika.

Usunięcie członka z grupy powoduje usunięcie tej osoby ze wszystkich folderów udostępnionych i folderów zespołu, do których grupa ma dostęp.

Zmiana nazwy grupy

W grupach zarządzanych przez użytkowników menedżer może w dowolnej chwili zmienić nazwę grupy.

W grupach zarządzanych przez firmę tylko administrator może zmienić nazwę grupy.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Kliknij grupę, którą chcesz edytować.
 5. Kliknij Zmień nazwę grupy.
 6. Podaj nazwę nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Przenoszenie zarządzania grupą zarządzaną przez użytkowników lub dodawanie menedżera

Uwaga: nie jest możliwe przeniesienie zarządzania ani dodanie menedżera do grupy zarządzanej przez firmę.

Jeśli chcesz, aby inna osoba mogła zarządzać grupą, którą Ty już zarządzasz, możesz ją dodać jako menedżera bez wpływu na własny status.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, do której chcesz dodać menedżera.
 5. Kliknij ikonę (wielokropek) po prawej stronie użytkownika, którego chcesz dodać jako menedżera.
 6. Kliknij Ustaw jako menedżera.

Jeśli przenosisz zarządzanie grupą, najpierw dodaj menedżera przez wykonanie powyższych kroków, a następnie usuń własne uprawnienia do zarządzania lub całkowicie usuń siebie z grupy.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę.
 5. Kliknij ikonę (wielokropek) po prawej stronie użytkownika, którego chcesz dodać jako menedżera.
  • Wybierz Usuń uprawnienia menedżera, aby anulować własny status menedżera i pozostać w grupie, lub
  • Wybierz Usuń użytkownika, aby usunąć siebie z grupy

Usuwanie grupy

Sposób usuwania grupy zależy od jej typu.

 • Grupa zarządzana przez użytkowników: mogą usuwać administratorzy i menedżerowie grupy.
 • Grupa zarządzana przez firmę: mogą usuwać tylko administratorzy.

Po usunięciu grupy nie można cofnąć tej czynności. Jeśli przypadkowo usuniesz grupę, będziesz musiał(a) utworzyć ją ponownie, tak jak przy jej pierwotnym tworzeniu.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę.
 6. Kliknij Usuń.

Spowoduje to trwałe usunięcie grupy, ale nie usunie plików, ani folderów, do których grupa miała dostęp.

Opuszczanie grupy zarządzanej przez użytkowników

Członkowie grupy zarządzanej przez użytkowników mogą ją opuścić w dowolnej chwili.

Uwaga: tylko administratorzy mogą usuwać członków grup zarządzanych przez firmę.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz opuścić.
 5. Kliknij Opuść grupę.

Udostępnianie i grupy

Folder możesz udostępnić dowolnej grupie, nawet takiej, której nie jesteś członkiem. Wystarczy, że udostępnisz folder, a w polu „Zaproś członków do tego folderu” podasz nazwę grupy, której chcesz udostępnić folder.

Możesz ustawić uprawnienia do wyświetlania lub edycji, a po kliknięciu polecenia Udostępnij folder wszyscy członkowie grupy zostaną zaproszeni do folderu.

Członkowie zespołów mogą tworzyć grupy, aby udzielać dostępu do plików i folderów wielu użytkownikom jednocześnie. Ten artykuł zawiera informacje na temat zarządzania uprawnieniami dostępu do plików w przypadku grup.

Czy mogę mieć różne uprawnienia w obrębie jednej grupy?

Tak. Menedżerowie grup i właściciele folderów mogą ustawiać dla grup lub folderów domyślne uprawnienia tylko do odczytu, a następnie nadawać uprawnienia do edycji poszczególnym osobom. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą modyfikować zawartość folderu, natomiast pozostali użytkownicy – nie.

Czy uprawnienia grupowe są nadrzędne względem indywidualnych?

Użytkownicy zawsze dostają dodatkowe uprawnienia, aniżeli mniejsze. Jeśli uprawnienia grupy lub pojedynczej osoby są różne, to pojedynczy użytkownik zawsze będzie mieć ten zestaw uprawnień, który daje mu najwyższy poziom dostępu do plików i folderów.

Jak działają uprawnienia, gdy użytkownik pojawia się więcej niż jeden raz w obrębie grupy?

Jeśli użytkownicy są na liście folderu udostępnionego więcej niż raz z powodu przynależności do grup, będą on mieć ten zestaw uprawnień, który daje im szerszy dostęp. Na przykład, jeśli grupa ma uprawnienia edycji, ale użytkownik zaproszony do tej grupy ma uprawnienia "do wyświetlania", wtedy otrzyma on uprawnienia również do edycji, tak jak zostały one przydzielone grupie.

Aby ograniczyć dostęp członków do grupy, najpierw usuń ich z grupy, a następnie zaproś jako indywidualnych członków folderu udostępnionego z uprawnieniami jedynie do wyświetlania. Możesz też zaprosić każdą osobę oddzielnie, przyznając jej konkretne uprawnienia do edycji i wyświetlania.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną