{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Grupy Dropbox

Chcesz korzystać z Dropbox ze swoim zespołem? Dowiedz się więcej o taryfach Dropbox Business.

Możesz organizować członków swojego zespołu w grupy. Udostępnij folder lub plik grupie, aby automatycznie przydzielić dostęp wszystkim członkom grupy. Istnieją dwa rodzaje grup:

 • Grupy zarządzane przez firmę
 • Grupy zarządzane przez użytkowników

 

Grupy zarządzane przez firmę

Grupy zarządzane
przez użytkowników

Tworzenie grup

Tworzyć mogą tylko administratorzy

Tworzyć mogą administratorzy i członkowie zespołu (jeśli zezwoli na to administrator)

Prośba o dołączenie

Członkowie zespołu nie mogą prosić o dołączenie

Członkowie zespołu mogą prosić o dołączenie

Opuszczanie grupy

Członkowie zespołu nie mogą sami opuścić grupy

Członkowie zespołu mogą zdecydować o opuszczeniu grupy

Dodawanie/usuwanie członków

Tylko administratorzy mogą dodawać/usuwać członków zespołu do/z grupy

Zarówno administratorzy, jak i menedżerowie grupy mogą dodawać/usuwać członków do/z grupy

Przenoszenie własności grupy

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez firmę na zarządzaną przez użytkowników i wskazać nową osobę zarządzającą

Administratorzy mogą zmienić grupę zarządzaną przez użytkowników na zarządzaną przez firmę, aby przejąć nad nią kontrolę

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie grupy

Tworzenie grupy zarządzanej przez użytkowników

Członkowie zespołu mogą tworzyć grupy zarządzane przez użytkowników, jeśli zezwala na to ich administrator

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij przycisk obok nazwy zespołu: Grupy i członkowie lub Liczba członków.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
 5. Podaj nazwę grupy.
  • Uwaga: Jest to nazwa, którą będą widzieć wszyscy członkowie zespołu i której będą używać w celu zapraszania grupy do nowych folderów udostępnionych. Jako menedżer grupy możesz zmieniać nazwę grupy w dowolnym momencie.
 6. Kliknij Utwórz grupę.

Tworzenie grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy Dropbox Business mogą utworzyć grupę zarządzaną przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Kliknij Utwórz grupę.
 5. Wpisz nazwę grupy.
 6. Wybierz, czy grupa będzie zarządzana przez firmę, czy przez użytkowników.
 7. Kliknij Utwórz.

Powrót do menu

Dodawanie członków do grupy

Dodanie członka do grupy spowoduje zaproszenie go do wszystkich folderów udostępnionych, które były udostępnione tej grupie.

Dodawanie członków do grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może dodać członków do grupy zarządzanej przez użytkowników lub usunąć ich z niej w dowolnej chwili. 

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij Dodaj członków.
 6. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić, i kliknij Dodaj członków.

Uwagi :

 • Członkowie zespołu widzą wszystkie grupy utworzone w ich zespole i mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez użytkowników, chyba że ta możliwość została wyłączona przez administratora.
 • Członkowie zespołu widzą innych członków tylko tych grup, do których już należą.

Dodawanie członków do grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą dodawać członków do grupy zarządzanej przez firmę. Członkowie zespołu nie mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij Dodaj członków.
 6. Wpisz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić, i kliknij Dodaj członków.

Powrót do menu

Usuwanie członków z grupy

Usuwanie członków z grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może usuwać lub dodawać członków w dowolnej chwili.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz nazwę grupy, do której chcesz dodać członków.
 5. Kliknij ikonę wielokropka ... obok imienia i nazwiska członka grupy i wybierz Usuń użytkownika.

Usunięcie członka z grupy powoduje usunięcie tej osoby ze wszystkich folderów udostępnionych i folderów zespołu, do których grupa ma dostęp.

Usuwanie członków z grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą usuwać członków z grup zarządzanych przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, z której chcesz usunąć członków.
 5. Kliknij X obok nazwy członka, którego chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń.

Powrót do menu

Zmiana nazwy grupy

Zmiana nazwy grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może w dowolnej chwili zmienić nazwę grupy zarządzanej przez użytkowników.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Kliknij grupę, którą chcesz edytować.
 5. Kliknij Zmień nazwę grupy.
 6. Podaj nazwę nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Zmiana nazwy grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą zmieniać nazwy grup zarządzanych przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, której nazwę chcesz zmienić.
 5. Kliknij Edytuj grupę.
 6. Podaj nazwę nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Powrót do menu

Dodawanie lub zmiana menedżera grupy

Tylko w grupach zarządzanych przez użytkowników można dodawać lub zmieniać menedżerów grupy. Menedżer grupy może edytować lub usunąć grupę zarządzaną przez użytkowników. Może też dodawać lub usuwać członków z grupy. Grupa może mieć kilku menedżerów.

Dodawanie lub zmiana menedżera grupy zarządzanej przez użytkowników

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, do której chcesz dodać menedżera.
 5. Kliknij ikonę (wielokropek) po prawej stronie użytkownika, którego chcesz dodać jako menedżera.
 6. Kliknij Ustaw jako menedżera.

Jeśli przenosisz zarządzanie grupą, najpierw dodaj menedżera przez wykonanie powyższych kroków, a następnie usuń własne uprawnienia do zarządzania lub całkowicie usuń siebie z grupy.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę.
 5. Kliknij ikonę (wielokropek) po prawej stronie użytkownika, którego chcesz dodać jako menedżera.
  • Wybierz Usuń uprawnienia menedżera, aby anulować własny status menedżera i pozostać w grupie, lub
  • Wybierz Usuń użytkownika, aby usunąć siebie z grupy

Powrót do menu

Usuwanie grupy

Usunięcie grupy jest nieodwracalne. Jeśli przypadkowo usuniesz grupę, będziesz musiał(a) utworzyć ją ponownie, tak jak przy jej pierwotnym tworzeniu. Usunięcie grupy nie usuwa żadnych plików ani folderów, do których miała dostęp.

Usuwanie grupy zarządzanej przez użytkowników

Menedżer grupy może w dowolnej chwili usunąć grupę zarządzaną przez użytkowników.

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę.
 6. Kliknij Usuń.

Usuwanie grupy zarządzanej przez firmę

Tylko administratorzy mogą usunąć grupę zarządzaną przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń grupę.
 6. Kliknij Usuń.

Powrót do menu

Opuszczanie grupy

Członkowie grupy zarządzanej przez użytkowników mogą ją opuścić w dowolnej chwili. Tylko administratorzy mogą usuwać członków z grup zarządzanych przez firmę.

Opuszczanie grupy zarządzanej przez użytkowników

 1. Zaloguj się na konto służbowe w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę swojego zespołu w lewym dolnym rogu strony.
 3. Kliknij Grupy i członkowie.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz opuścić.
 5. Kliknij Opuść grupę.

Powrót do menu

Udostępnianie folderu grupie

Każdy członek zespołu może udostępnić folder dowolnej grupie, nawet takiej, której nie jest członkiem.

Udostępnianie folderu grupie

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij niebieski przycisk Udostępnij, który się wówczas pojawi.
 4. W polu „Zaproś członków do tego folderu” wpisz nazwę grupy, której chcesz udostępnić folder.
 5. Ustaw uprawnienia wyświetlania lub edycji.
 6. Kliknij Udostępnij folder

Wszyscy członkowie grupy zostaną zaproszeni do tego folderu.

Czy osoby w grupie mogą mieć różne uprawnienia do folderu udostępnionego?

Tak. Menedżerowie grup i właściciele folderów mogą ustawiać dla grup lub folderów domyślne uprawnienia tylko do odczytu, a następnie nadawać uprawnienia do edycji poszczególnym osobom. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji mogą modyfikować zawartość folderu, natomiast pozostali użytkownicy – nie.

Czy uprawnienia grupowe są nadrzędne względem indywidualnych?

Użytkownicy zawsze dostają dodatkowe uprawnienia, aniżeli mniejsze. Jeśli uprawnienia grupy lub pojedynczej osoby są różne, to pojedynczy użytkownik zawsze będzie mieć ten zestaw uprawnień, który daje mu najwyższy poziom dostępu do plików i folderów.

Jak działają uprawnienia, gdy użytkownik pojawia się więcej niż jeden raz w obrębie grupy?

Jeśli użytkownicy są na liście folderu udostępnionego więcej niż raz z powodu przynależności do grup, będą on mieć ten zestaw uprawnień, który daje im szerszy dostęp. Na przykład, jeśli grupa ma uprawnienia edycji, ale użytkownik zaproszony do tej grupy ma uprawnienia "do wyświetlania", wtedy otrzyma on uprawnienia również do edycji, tak jak zostały one przydzielone grupie.

Aby ograniczyć dostęp członków do grupy, najpierw usuń ich z grupy, a następnie zaproś jako indywidualnych członków folderu udostępnionego z uprawnieniami jedynie do wyświetlania. Możesz też zaprosić każdą osobę oddzielnie, przyznając jej konkretne uprawnienia do edycji i wyświetlania.

Powrót do menu

Ustawienia administracyjne dla grup

Kontrolowanie, kto może tworzyć grupy

Administratorzy Dropbox Business mogą zdecydować, czy członkowie zespołu powinni mieć możliwość tworzenia grup zarządzanych przez użytkowników. Domyślnie członkowie zespołu mogą tworzyć grupy zarządzane przez użytkowników.

Uwaga: tylko administratorzy mogą tworzyć grupy zarządzane przez firmę. Użytkownicy nie mogą poprosić o dołączenie do grupy zarządzanej przez firmę.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Grupy.
 5. Wybierz Nie obok Grupy zarządzane przez użytkowników.

Edycja grup zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Grupy.
 4. Wybierz nazwę grupy, którą chcesz zmienić.

Wyświetlanie i zarządzanie grupami konkretnego członka zespołu

Jako administrator konta zespołu Dropbox Business możesz także wyświetlać i zarządzać grupami każdego członka Twojego zespołu. Może to być przydatne podczas wdrażania nowych pracowników, ponieważ możesz łatwo dodać ich do wszystkich właściwych grup, a także w sytuacji, gdy pracownik zmienia funkcję i trzeba odpowiednio dostosować jego członkostwo w grupach.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij nazwę konta członka zespołu, które chcesz wyświetlić.

W sekcji Członkostwo grupowe zobaczysz listę wszystkich grup, do których należy ta osoba.

Powrót do menu

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną