Nowe taryfy Dropbox Business

Przedstawiamy jeszcze lepszy Dropbox – z zaawansowanymi nowymi funkcjami i unowocześnioną witryną. Usługa Dropbox Business została zaprojektowana, aby firmy i zespoły mogły zwiększyć produktywność, usprawnić współpracę oraz podnieść poziom bezpieczeństwa.

Ponadto wprowadzamy nowy zestaw i cennik taryf Dropbox Business, dzięki którym będzie można lepiej dostosować Dropbox do własnych potrzeb biznesowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w taryfach Dropbox Business

Jakie są nowe taryfy Dropbox Business?

W miejsce naszych dotychczasowych taryf Dropbox Business i Dropbox Enterprise wprowadzamy trzy nowe:

 • Standard – dla zespołów potrzebujących zaawansowanych narzędzi do przechowywania, udostępniania i współpracy
 • Advanced – dla zespołów i firm poszukujących bardziej zaawansowanych funkcji administracji, kontroli i integracji
 • Enterprise – dla większych firm wymagających skalowalnych niestandardowych rozwiązań z indywidualną pomocą techniczną

Więcej informacji na temat funkcji i cen poszczególnych taryf Dropbox Business.

 • Uwaga: W przypadku zespołów korzystających z taryfy Dropbox Education nic się nie zmienia.

Dlaczego Dropbox wprowadza te zmiany?

Jest to odpowiedź na głosy naszych klientów, którzy prosili o większą elastyczność przy zakupie Dropbox Business. Teraz klienci będą mogli wybrać takie narzędzia administracyjne, ilość miejsca i usługi pomocy technicznej, które odpowiadają potrzebom ich zespołów.

Mój zespół rozlicza się w cyklu rocznym – kiedy nowe taryfy zaczną nas obowiązywać?

Jeśli Twój zespół rozlicza się w cyklu rocznym, nowa taryfa zacznie obowiązywać w dniu corocznego odnowienia w 2018 r.

Jeśli na przykład data odnowienia przypada 31 grudnia, nowa taryfa zacznie obowiązywać 31 grudnia 2018 r. Do tego czasu nie zmieni się ani obecna taryfa, ani cena i ilość miejsca na dane.

Ponadto jako obecny klient będziesz mieć bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji taryfy Advanced aż do daty odnowienia w 2018 r.

Mój zespół rozlicza się w cyklu miesięcznym – kiedy nowe taryfy zaczną nas obowiązywać?

Jeśli Twój zespół rozlicza się w cyklu miesięcznym, nowa taryfa zacznie obowiązywać w pierwszym dniu comiesięcznego odnowienia w styczniu 2018 r.

Jeśli na przykład data odnowienia przypada 29 dnia miesiąca, nowa taryfa zacznie obowiązywać 29 stycznia 2018 r. Do tego czasu nie zmieni się ani obecna taryfa, ani cena i ilość miejsca na dane.

Ponadto jako obecny klient będziesz mieć bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji taryfy Advanced aż do daty odnowienia w 2018 r.

Mój zespół już korzysta z Dropbox Business. Czy nasze opłaty się zwiększą?

Opłaty mogą pozostać takie same lub się zwiększyć – w zależności od ostatecznie wybranej taryfy.

Dlaczego ceny niektórych taryf rosną?

Zmiana cen niektórych taryf wynika ze wzrostu wartości usługi Dropbox Business wynikającego z dodania nowych funkcji i produktów. Zmiany te umożliwią nam dalsze inwestowanie w rozwój Dropbox: tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań oraz kształtowanie bardziej wartościowej oferty dla firm.

Jaka ilość miejsca jest dostępna w każdej z taryf Dropbox Business?

 • Standard – ogółem 2 TB miejsca współużytkowanego przez wszystkich członków zespołu
 • Advanced – tyle miejsca, ile jest potrzebne
 • Enterprise – tyle miejsca, ile jest potrzebne

Dowiedz się więcej o ilości miejsca w każdej z taryf Dropbox Business.

Czy mogę kupić dodatkowe miejsce w taryfie Standard?

Ograniczyliśmy ilość dostępnego miejsca (i funkcje administracyjne) w taryfie Standard. Chcieliśmy w ten sposób wyjść naprzeciw potrzebom klientów bardziej zainteresowanych wydajnością zespołu i zarządzaniem zespołem.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, wypróbuj taryfę Advanced, w której zespoły mają tyle miejsca, ile potrzebują. Oferuje ona także dodatkowe narzędzia administracyjne i pomocy technicznej.

Limity dostępu do interfejsu API

Nowe taryfy w dalszym ciągu będą zapewniać nieograniczony dostęp API do większości partnerów platformowych. Wprowadziliśmy jednak limit dotyczący dostępu API na potrzeby transportu danych:

 • Partnerzy platformowi (oprócz transportu danych): nieograniczona liczba wywołań API do partnerów SIEM, DLP, IDM, DRM i kilkudziesięciu innych kategorii
 • Transport danych: 25 000 wywołań API miesięcznie

Jeśli musisz regularnie przesyłać do Dropbox duże ilości danych, skontaktuj się z opiekunem konta Dropbox, aby omówić możliwości rozszerzenia dostępu za pośrednictwem interfejsu API.

Dlaczego istnieją limity dostępu do interfejsu API?

Ograniczając niektóre działania API związane z transportem danych na dużą skalę, możemy w dalszym ciągu oferować zespołom korzystającym z taryf Advanced i Enterprise tyle miejsca, ile potrzebują. Jeśli chcesz poznać możliwości rozszerzenia dostępu za pośrednictwem interfejsu API, skontaktuj się z opiekunem konta Dropbox.

Czy mogę kupić niektóre funkcje Dropbox Business na zasadzie a la carte?

Nie, kupowanie funkcji na zasadzie a la carte nie jest obecnie możliwe. Jeśli określona funkcja jest ważna dla Twojej firmy, rozważ zakup taryfy, która ją zawiera.

Jak się dowiem, że nadchodzi termin odnowienia konta mojego zespołu?

O zbliżającym się terminie odnowienia powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem. Otrzymasz od nas wiele przypomnień, w tym:

 • powiadomienia bezpośrednio w konsoli administratora Dropbox
 • e-maile wysyłane na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Dropbox Business

Uwaga: W razie potrzeby administrator zespołu może zmienić adres e-mail powiązany z kontem.

Czy cokolwiek się zmienia w Dropbox Education?

Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną korzystającą z taryfy Dropbox Education, ceny i ilość miejsca nie ulegną zmianie. Otrzymasz wszystkie nowe funkcje zawarte w naszej nowej taryfie Advanced. Niezależnie od tego, czy jesteś obecnym, czy nowym klientem, po wprowadzeniu nowych taryf Dropbox Business wciąż będziesz mieć możliwość zakupu taryfy Dropbox Education.

Odzyskiwanie usuniętych plików i nieograniczona historia wersji

Nasze nowe taryfy obejmują 120-dniową historię wersji i funkcję odzyskiwania usuniętych plików. Jeśli jesteś dotychczasowym klientem Dropbox Business, możesz zdecydować o zachowaniu funkcji odzyskiwania usuniętych plików i nieograniczonej historii wersji. Podobnie klienci Dropbox Education mogą wybrać tę opcję, aby zachować obecną roczną historię wersji i funkcję odzyskiwania usuniętych plików.

Wybierz zachowanie funkcji odzyskiwania usuniętych plików i nieograniczonej historii wersji do 30 kwietnia 2017 r.

A co z członkami zespołu innymi niż administratorzy? Czy ich środowisko będzie inne w zależności od wybranej taryfy?

Nie. Środowisko członków zespołu pozostanie takie samo we wszystkich trzech taryfach. Jednak wszystkie trzy taryfy umożliwią dostęp do nowej i ulepszonej witryny dropox.com.

Masz więcej pytań na temat tej zmiany? Jeśli jesteś zwykłym członkiem zespołu, poproś administratora o kontakt z naszą pomocą techniczną za pośrednictwem konsoli administratora.

Obecnie nie korzystam z Dropbox Business. Czy mogę już dzisiaj zarejestrować się w celu korzystania z jednej z nowych taryf?

Tak. Nowi klienci mogą w dowolnym momencie kupić jedną z taryf Dropbox Business.

Jakie funkcje są dostępne w poszczególnych taryfach Dropbox Business?

 

Standard

Zaawansowane

Enterprise

Edukacja

Udostępnianie i kontrola plików        
Udostępnianie – administracyjna kontrola udostępniania
Udostępnianie – mechanizmy kontroli dla członków zespołu
Rozszerzona historia wersji 120 dni 120 dni 120 dni 120 dni
Menedżer zawartości

Podstawowe funkcje

Administrowanie kontem i zespołem        
Administratorzy hierarchiczni
Rozszerzone dzienniki inspekcji
Zaloguj się jako użytkownik
Dostęp do konta        
Wymagana weryfikacja dwustopniowa
Jednokrotne logowanie (SSO)
Konektor Active Directory
Zarządzanie użytkownikami        
Grupy i kontrola administracyjna grup
Odzyskiwanie usuniętych użytkowników
Zawieszanie użytkowników
Zarządzanie urządzeniami        
Zdalne czyszczenie
Widoczność urządzeń

Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje

Zatwierdzanie urządzeń
Interfejs API urządzeń
Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM)
Kontrola sieci
Własność domeny        
Weryfikacja domeny i wymuszanie zaproszeń
Analiza domeny i przechwytywanie kont
Inne funkcje        
Dropbox Paper
Sprawdzanie, kto wyświetlił udostępniony plik
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Dostęp z urządzeń mobilnych        
Mobilne foldery offline
Skaner dokumentów
Serwis i pomoc techniczna        
Pełna pomoc techniczna przez e-mail
Pomoc techniczna na żywo przez czat
Telefoniczna pomoc techniczna
Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Other ways to get help

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem