{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

W jaki sposób mogę zawiesić konto członka mojego zespołu Dropbox Business?

Administratorzy zespołów Dropbox Business i Dropbox Enterprise mogą zawiesić konto członka zespołu na etapie zarządzania licencjami użytkowników. Zawieszony członek zespołu natychmiast traci dostęp do konta Dropbox Business, a także zawartych w nim plików i folderów oraz dokumentów Paper. Konto pozostaje zawieszone do momentu, gdy administrator zdecyduje się anulować zawieszenie. 

Jeśli administrator chce przywrócić usunięte pliki lub starsze wersje plików, które należą do zawieszonego członka, musi to zrobić przed terminem wynikającym z limitu rozszerzonej historii wersji (120 dni w przypadku zespołów Dropbox Business).

Zawieszenie konta członka zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie Dropbox.
 2. Otwórz Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok członka zespołu, którego chcesz zawiesić.
 5. Kliknij Zawieś lub usuń użytkownika.
  • Wybierz Zawieś i określ, czy chcesz usunąć pliki użytkownika ze wszystkich jego urządzeń połączonych z Dropbox (ta funkcja to tzw. zdalne czyszczenie).
 6. Jeszcze raz kliknij opcję Zawieś.
Zawieszenie użytkownika

Anulowanie zawieszenia konta członka zespołu

 1. Zaloguj się  w witrynie Dropbox.
 2. Otwórz  Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Członkowie, kliknij menu rozwijane „Typ członka” i wybierz Zawieszeni.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok członka zespołu, którego zawieszenie chcesz anulować.
 5. Kliknij  Anuluj zawieszenie użytkownika.
 6. Kliknij Anuluj zawieszenie użytkownika na następnym ekranie, który się pojawi.
Anulowanie zawieszenia członka zespołu

Usuwanie zawieszonego członka zespołu z konta Dropbox Business

 1. Zaloguj się  w witrynie Dropbox.
 2. Otwórz  Konsolę administratora.
 3. Otwórz stronę Członkowie, kliknij menu rozwijane „Typ członka” i wybierz Zawieszeni.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok członka zespołu, którego chcesz usunąć.
 5. Kliknij  Usuń użytkownika.
  • Wybierz, czy chcesz przenieść konto użytkownika do innego członka zespołu oraz, czy chcesz usunąć pliki użytkownika ze wszystkich jego urządzeń połączonych z Dropbox.
 6. Kliknij  Usuń na następnym ekranie, który się pojawi.

Co się dzieje w komputerowym kliencie Dropbox w przypadku zawieszenia użytkownika?

Z perspektywy członka zespołu zawieszenie konta wywołuje takie same skutki jak jego usunięcie. Komputerowy klient Dropbox zostaje odłączony i Dropbox przestaje działać. Jako administrator masz również możliwość usunięcia wszystkich plików swojej firmy z konta zawieszonego członka (ta funkcja to tzw. zdalne czyszczenie).

Jednak istnieją trzy ważne różnice między zawieszeniem i usunięciem użytkownika:

 • Zawieszenie użytkownika jest czynnością odwracalną (można je później anulować).
 • Po zawieszeniu użytkownika foldery udostępnione i łącza udostępnione pozostają aktywne.
 • W przypadku zawieszonego użytkownika nie można użyć funkcji przeniesienia konta.

Dowiedz się więcej o usuwaniu członka zespołu Dropbox Business

Poznaj sprawdzone procedury usuwania członka zespołu Dropbox Business

Jestem członkiem zespołu Dropbox Business i nie mogę się zalogować, ponieważ moje konto zostało zawieszone

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, nie będącym administratorem i Twoje konto zostało zawieszone, powinieneś(aś) otrzymać e-mail z powiadomieniem. Jeśli spróbujesz się zalogować lub utworzyć nowe konto, również zobaczysz komunikat o błędzie informujący Cię, że Twoje konto zostało zawieszone. Jeśli potrzebujesz dostępu do swojego konta, musisz porozmawiać z administratorem w swojej firmie.

 • Nie możesz się zalogować, aby wyświetlić dane administratorów? Spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną, działem IT lub zespołem zarządzającym, aby uzyskać dalszą pomoc.

Czy zawieszony użytkownik jest liczony jako wdrożona licencja na koncie mojego zespołu?

Tak. Zawieszeni użytkownicy są liczeni jako wdrożone licencje na koncie Twojego zespołu. Oznacza to, że dane zawieszonego użytkownika oraz relacje udostępniania pozostaną nienaruszone tak długo, jako konto pozostaje zawieszone i będą dostępne dla Ciebie, jako administratora konta.

Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę licencji w swoim zespole, możesz usunąć konto zawieszonego użytkownika. Po usunięciu konta możesz wybrać, aby  przenieść to konto do kogoś innego w zespole.

Co jeśli korzystam z usługi Active Directory?

Zmiany stanu użytkownika wprowadzone w Active Directory są przekazywane do Dropbox Business tylko wówczas, gdy korzystasz z Konektora Dropbox AD lub aplikacji innej firmy. W większości przypadków zmiany stanu użytkowników są przekazywane tylko w jednym kierunku (z Active Directory do Dropbox Business), ale zależy to od konkretnego używanego konektora.

Jestem członkiem zespołu Dropbox Business — czy zawieszenie mojego konta służbowego oznacza, że nie mam już dostępu do mojego konta osobistego?

Nie. Zawieszenie konta służbowego nie zawiesza Twojego konta osobistego. Jednakże Twoje konta osobiste i służbowe zostaną rozłączone.

Co, jeśli członek zespołu posiada pliki firmowe na koncie osobistym lub udzielił dostępu do konta osobistego?

Jeśli członkowie Twojego zespołu mają dostęp do plików i folderów poprzez osobiste konto Dropbox, możesz zarządzać prawami dostępu do poszczególnych plików i folderów.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną