{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Foldery zespołu: przegląd

Folder zespołu to zaawansowane narzędzie do udostępniania materiałów w ramach zespołu. Foldery zespołu są dostępne w zespołach Dropbox Business i bezpłatnych zespołach Dropbox. Foldery zespołu dają następujące możliwości:

 • Zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie synchronizowana u wszystkich członków grupy.
 • Można udostępniać pojedyncze pliki lub foldery znajdujące się w folderze zespołu.

Dowiedz się więcej na następujące tematy:

Foldery zespołu w Dropbox Business

Niektóre zespoły mają dostęp do nowej struktury folderów zespołu. Jeśli w witrynie dropbox.com widzisz fioletową ikonę folderu z jedną osobą, masz nowy obszar zespołu. Dowiedz się więcej o obszarze zespołu.

Jeśli nie masz tego fioletowego folderu, Twój zespół ma zwykłe foldery zespołu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jak utworzyć folder zespołu

Administratorzy mogą tworzyć foldery zespołu w konsoli administratora. Jeśli jesteś członkiem zespołu i chcesz dodać nowy folder zespołu, skontaktuj się z administratorem zespołu, aby uzyskać pomoc.

Foldery zespołu i grupy

Foldery zespołu są udostępniane grupom i stanowią centralne repozytorium zawartości zespołu. Grupie przydzielana jest rola związana z folderem zespołu (edytorzy lub użytkownicy tylko wyświetlający).

Jeśli potrzebujesz dostępu do folderu zespołu, do którego nie należysz, skontaktuj się z administratorem w sprawie dodania Cię do odpowiedniej grupy.

Uwaga: Administratorzy zespołów Dropbox Business są właścicielami folderów zespołu i nimi zarządzają.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu folderami zespołu.

Udostępnianie zawartości folderów zespołu

Cała zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie udostępniana każdemu użytkownikowi, który ma dostęp do folderu zespołu. Jeśli jesteś edytorem, możesz udostępniać zawartość folderu zespołu współpracownikom spoza swojej grupy.

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Kliknij folder swojego zespołu.
 3. Odszukaj folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij.
 5. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 6. Wybierz Udostępnij.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Osoby mogące uzyskać dostęp wyłącznie do folderów w folderze zespołu, ale nie do samego folderu zespołu:

 • Otrzymują folder jako folder udostępniony.
 • Nie mają dostępu do folderu zespołu ani żadnych innych folderów zawierających.
 • Nie mają wglądu w strukturę folderów.

Uwaga: administratorzy zespołów mogą ograniczyć możliwość zapraszania do folderów znajdujących się w folderach zespołu.

Przywracanie folderów wewnątrz folderów zespołu

Gdy przywracasz folder znajdujący się w folderze zespołu, przywracane są również uprawnienia udostępniania teg folderu. Jeśli przed usunięciem folder był udostępniony Janinie Skotak, będzie jej również udostępniony po przywróceniu.

Jeśli nie chcesz, aby poprzedni członkowie mieli dostęp do folderu po jego przywróceniu, przywróć folder, a następnie usuń ich z folderu.

Role w folderach zespołu

W chwili udostępnienia folderu zespołu administrator zespołu przypisuje grupie określoną rolę:

 • Edytor: grupa może edytować folder zespołu i jego całą zawartość.
 • Tylko do odczytu: grupa może wyświetlać zawartość folderu zespołu. Administratorzy zespołu mogą przyznać członkom grupy dostęp z prawem edycji do folderów w folderze zespołu.

Czy mogę ograniczyć dostęp do folderu znajdującego się w folderze zespołu?

Dostęp do folderów znajdujących się w folderze zespołu można przyznawać nowym osobom. Nie można jednak odbierać dostępu osobom, które należą do folderów wyższego poziomu. Jeśli masz dostęp do jakiegoś folderu, masz także dostęp do wszystkich folderów wewnątrz niego. Jeśli nie chcesz, aby określone osoby miały dostęp do pewnego folderu w folderze zespołu, możesz:

 • przenieść folder na wyższy poziom folderu zespołu
 • utworzyć nowy folder udostępniony i przyznać do niego dostęp tylko odpowiednim osobom

Czy mogę przenieść istniejący folder udostępniony do folderu zespołu?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz go przenieść do folderu zespołu przez:

 • przeciągnięcie folderu udostępnionego do folderu zespołu z poziomu komputera
 • przeniesienie folderu w witrynie www.dropbox.com

Czy mogę przenieść folder zespołu?

Nie, foldery zespołu u każdego członka znajdują się w tym samym miejscu: w głównym folderze Dropbox.

Czy mogę zmieniać nazwy folderów w folderach zespołu?

Tak, nazwy folderów znajdujących się w folderach zespołu można zmieniać.

Uwaga: Jeśli nazwa folderu znajdującego się w folderze zespołu zostanie zmieniona, wszyscy członkowie folderu nadrzędnego zobaczą nową nazwę. Jednak osoby, które są jedynie członkami folderu znajdującego się w folderze zespołu, będą nadal widzieć pierwotną nazwę.

Czy mogę udostępnić łącze do folderu zespołu?

Nie, nie możesz udostępnić łącza do całego folderu zespołu. Jeśli zezwalają na to ustawienia folderu, możesz udostępniać łącza do zawartości w folderze zespołu.

Dlaczego folder zespołu automatycznie zsynchronizował się na mój komputer?

Gdy do Twojego konta zostanie dodany folder zespołu, automatycznie zsynchronizuje się on z każdym z Twoich połączonych urządzeń. Aby zapobiec synchronizowaniu się folderów z Twoimi urządzeniami, możesz skorzystać z synchronizacji wybiórczej.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej.

Skąd mam wiedzieć, czy korzystam z folderu zespołu?

Foldery zespołu mają inne ikony niż foldery udostępnione:

Ikona folderu zespołu na komputerze Windows
Ikona folderu zespołu na komputerze Mac

Jak mogę uzyskać dostęp do folderów zespołu?

Foldery zespołu są dostępne w zespołach Dropbox Business. Jeśli chcesz korzystać z folderów zespołu, możesz zmienić taryfę na Dropbox Business. Konta Dropbox Business są przeznaczone dla zespołów i mają co najmniej trzech użytkowników.

Foldery bezpłatnych zespołów Dropbox

W chwili utworzenia bezpłatnego zespołu Dropbox automatycznie tworzony jest folder zespołu. Jest on udostępniany każdemu członkowi zespołu. Gdy do zespołu dołącza nowy członek, folder zespołu jest dodawany do jego konta.

Udostępnianie zawartości folderu zespołu

Cała zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie udostępniana całemu zespołowi. Możesz udostępniać zawartość folderu zespołu współpracownikom spoza swojego zespołu.

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Kliknij folder swojego zespołu.
 3. Odszukaj folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij.
 5. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 6. Wybierz Udostępnij.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Osoby mogące uzyskać dostęp wyłącznie do folderów w folderze zespołu, ale nie do samego folderu zespołu:

 • Otrzymują folder jako folder udostępniony
 • Nie mają dostępu do folderu zespołu ani żadnych innych folderów zawierających.
 • Nie mają wglądu w strukturę folderów.

Czy mogę ograniczyć dostęp do folderu znajdującego się w folderze zespołu?

Dostęp do folderów znajdujących się w folderze zespołu można przyznawać nowym osobom. Nie można jednak odbierać dostępu osobom, które należą do folderów wyższego poziomu. Jeśli masz dostęp do jakiegoś folderu, masz także dostęp do wszystkich folderów wewnątrz niego. Jeśli nie chcesz, aby określone osoby miały dostęp do pewnego folderu w folderze zespołu, możesz:

 • przenieść folder na wyższy poziom folderu zespołu
 • utworzyć nowy folder udostępniony i przyznać do niego dostęp tylko odpowiednim osobom

Czy mogę przenieść istniejący folder udostępniony do folderu zespołu?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz go przenieść do folderu zespołu przez:

 • przeciągnięcie folderu udostępnionego do folderu zespołu z poziomu komputera
 • przeniesienie folderu w witrynie www.dropbox.com

Czy mogę zmienić nazwę folderu zespołu lub go usunąć?

Nie, nie można zmieniać nazw folderów zespołu ani usuwać tych folderów.

Jeśli jesteś tylko członkiem folderu znajdującego się w folderze zespołu, możesz zmienić nazwę folderu udostępnionego lub go usunąć. Zmiany te dotyczą tylko Twojego konta i nie wpływają na innych członków folderu.

Jak usunąć folder zespołu z moich połączonych urządzeń?

Aby zapobiec synchronizowaniu się folderów z Twoimi urządzeniami, możesz skorzystać z synchronizacji wybiórczej.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej.

Czy mogę przenieść folder zespołu?

Nie, foldery zespołu u każdego członka znajdują się w tym samym miejscu: w głównym folderze Dropbox.

Czy mogę zmieniać nazwy folderów w folderach zespołu?

Tak, nazwy folderów znajdujących się w folderach zespołu można zmieniać.

Uwaga: Jeśli nazwa folderu znajdującego się w folderze zespołu zostanie zmieniona, wszyscy członkowie folderu nadrzędnego zobaczą nową nazwę. Jednak osoby, które są jedynie członkami folderu znajdującego się w folderze zespołu, będą nadal widzieć pierwotną nazwę.

Czy mogę udostępnić łącze do folderu zespołu?

Nie, nie możesz udostępnić łącza do całego folderu zespołu. Jeśli zezwalają na to ustawienia folderu, możesz udostępniać łącza do zawartości w folderze zespołu.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną