Foldery zespołu: przegląd

Folder zespołu to zaawansowane narzędzie do udostępniania materiałów w ramach zespołu. Foldery zespołu są dostępne w zespołach Dropbox Business i bezpłatnych zespołach Dropbox. Foldery zespołu dają następujące możliwości:

 • Zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie synchronizowana u wszystkich członków grupy.
 • Można udostępniać pojedyncze pliki lub foldery znajdujące się w folderze zespołu.

Dowiedz się więcej na następujące tematy:

Foldery zespołu w Dropbox Business

Niektóre zespoły mają dostęp do nowej struktury folderów zespołu. Jeśli w witrynie dropbox.com widzisz fioletową ikonę folderu z jedną osobą, masz nowy obszar zespołu. Dowiedz się więcej o obszarze zespołu.

Jeśli nie masz tego fioletowego folderu, Twój zespół ma zwykłe foldery zespołu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Foldery zespołu i grupy

Foldery zespołu są udostępniane grupom i stanowią centralne repozytorium zawartości zespołu. Grupie przydzielana jest rola związana z folderem zespołu (edytorzy lub użytkownicy tylko wyświetlający).

Jeśli potrzebujesz dostępu do folderu zespołu, do którego nie należysz, skontaktuj się z administratorem w sprawie dodania Cię do odpowiedniej grupy.

Uwaga: Administratorzy zespołów Dropbox Business są właścicielami folderów zespołu i nimi zarządzają.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu folderami zespołu.

Udostępnianie zawartości folderów zespołu

Cała zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie udostępniana każdemu użytkownikowi, który ma dostęp do folderu zespołu. Jeśli jesteś edytorem, możesz udostępniać zawartość folderu zespołu współpracownikom spoza swojej grupy.

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Kliknij folder swojego zespołu.
 3. Odszukaj folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij.
 5. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 6. Wybierz Udostępnij.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Osoby mogące uzyskać dostęp wyłącznie do folderów w folderze zespołu, ale nie do samego folderu zespołu:

 • Otrzymują folder jako folder udostępniony.
 • Nie mają dostępu do folderu zespołu ani żadnych innych folderów zawierających.
 • Nie mają wglądu w strukturę folderów.

Uwaga: administratorzy zespołów mogą ograniczyć możliwość zapraszania do folderów znajdujących się w folderach zespołu.

Przykładowa struktura folderu zespołu
Przykładowa struktura folderu zespołu i udostępnionych podfolderów

Przywracanie folderów wewnątrz folderów zespołu

Gdy przywracasz folder znajdujący się w folderze zespołu, przywracane są również uprawnienia udostępniania teg folderu. Jeśli przed usunięciem folder był udostępniony Janinie Skotak, będzie jej również udostępniony po przywróceniu.

Jeśli nie chcesz, aby poprzedni członkowie mieli dostęp do folderu po jego przywróceniu, przywróć folder, a następnie usuń ich z folderu.

Role w folderach zespołu

W chwili udostępnienia folderu zespołu administrator zespołu przypisuje grupie określoną rolę:

 • Edytor: grupa może edytować folder zespołu i jego całą zawartość.
 • Tylko do odczytu: grupa może wyświetlać zawartość folderu zespołu. Administratorzy zespołu mogą przyznać członkom grupy dostęp z prawem edycji do folderów w folderze zespołu.

Często zadawane pytania

Czy muszę zaakceptować zaproszenie, aby uzyskać dostęp do folderu zespołu?

W celu dołączenia do folderu zespołu nie musisz akceptować zaproszenia. Zyskujesz dostęp automatycznie z chwilą dodania Twojej grupy.

Czy mogę ograniczyć dostęp do folderu znajdującego się w folderze zespołu?

Dostęp do folderów znajdujących się w folderze zespołu można przyznawać nowym osobom. Nie można jednak odbierać dostępu osobom, które należą do folderów wyższego poziomu. Jeśli masz dostęp do jakiegoś folderu, masz także dostęp do wszystkich folderów wewnątrz niego. Jeśli nie chcesz, aby określone osoby miały dostęp do pewnego folderu w folderze zespołu, możesz:

 • przenieść folder na wyższy poziom folderu zespołu
 • utworzyć nowy folder udostępniony i przyznać do niego dostęp tylko odpowiednim osobom

Czy mogę przenieść istniejący folder udostępniony do folderu zespołu?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz go przenieść do folderu zespołu przez:

 • przeciągnięcie folderu udostępnionego do folderu zespołu z poziomu komputera
 • przeniesienie folderu w witrynie www.dropbox.com

Czy mogę zmienić nazwę folderu zespołu lub go usunąć?

Tylko administratorzy zespołów mogą zmieniać nazwy folderów zespołu lub archiwizować je z menedżera folderu zespołu. Dowiedz się więcej.

Jeśli jesteś tylko członkiem folderu znajdującego się w folderze zespołu, możesz zmienić nazwę folderu udostępnionego lub go usunąć. Zmiany te dotyczą tylko Twojego konta i nie wpływają na innych członków folderu.

Czy mogę przenieść folder zespołu?

Nie, foldery zespołu u każdego członka znajdują się w tym samym miejscu: w głównym folderze Dropbox.

Czy mogę zmieniać nazwy folderów w folderach zespołu?

Tak, nazwy folderów znajdujących się w folderach zespołu można zmieniać.

Uwaga: Jeśli nazwa folderu znajdującego się w folderze zespołu zostanie zmieniona, wszyscy członkowie folderu nadrzędnego zobaczą nową nazwę. Jednak osoby, które są jedynie członkami folderu znajdującego się w folderze zespołu, będą nadal widzieć pierwotną nazwę.

Czy mogę udostępnić łącze do folderu zespołu?

Nie, nie możesz udostępnić łącza do całego folderu zespołu. Jeśli zezwalają na to ustawienia folderu, możesz udostępniać łącza do zawartości w folderze zespołu.

Dlaczego folder zespołu automatycznie zsynchronizował się na mój komputer?

Gdy do Twojego konta zostanie dodany folder zespołu, automatycznie zsynchronizuje się on z każdym z Twoich połączonych urządzeń. Aby zapobiec synchronizowaniu się folderów z Twoimi urządzeniami, możesz skorzystać z synchronizacji wybiórczej.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej.

Skąd mam wiedzieć, czy korzystam z folderu zespołu?

Foldery zespołu mają inne ikony niż foldery udostępnione:

Ikona folderu zespołu na komputerze Windows
Ikona folderu zespołu na komputerze Mac

Foldery bezpłatnych zespołów Dropbox

W chwili utworzenia bezpłatnego zespołu Dropbox automatycznie tworzony jest folder zespołu. Jest on udostępniany każdemu członkowi zespołu. Gdy do zespołu dołącza nowy członek, folder zespołu jest dodawany do jego konta.

Udostępnianie zawartości folderu zespołu

Cała zawartość znajdująca się w folderze zespołu jest automatycznie udostępniana całemu zespołowi. Możesz udostępniać zawartość folderu zespołu współpracownikom spoza swojego zespołu.

Aby udostępnić zawartość znajdującą się w folderze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com na koncie służbowym.
 2. Kliknij folder swojego zespołu.
 3. Odszukaj folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij.
 5. Wpisz w polu tekstowym adres e-mail lub imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić.
  • Kolor niebieski wskazuje imiona i nazwiska członków Twojego zespołu.
  • Kolor żółty wskazuje imiona i nazwiska osób spoza Twojego zespołu.
 6. Wybierz Udostępnij.

Zaproszone osoby muszą zaakceptować zaproszenie, zanim będą mogły uzyskać dostęp do zawartości folderu.

Osoby mogące uzyskać dostęp wyłącznie do folderów w folderze zespołu, ale nie do samego folderu zespołu:

 • Otrzymują folder jako folder udostępniony
 • Nie mają dostępu do folderu zespołu ani żadnych innych folderów zawierających.
 • Nie mają wglądu w strukturę folderów.

Często zadawane pytania

Czy mogę ograniczyć dostęp do folderu znajdującego się w folderze zespołu?

Dostęp do folderów znajdujących się w folderze zespołu można przyznawać nowym osobom. Nie można jednak odbierać dostępu osobom, które należą do folderów wyższego poziomu. Jeśli masz dostęp do jakiegoś folderu, masz także dostęp do wszystkich folderów wewnątrz niego. Jeśli nie chcesz, aby określone osoby miały dostęp do pewnego folderu w folderze zespołu, możesz:

 • przenieść folder na wyższy poziom folderu zespołu
 • utworzyć nowy folder udostępniony i przyznać do niego dostęp tylko odpowiednim osobom

Czy mogę przenieść istniejący folder udostępniony do folderu zespołu?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz go przenieść do folderu zespołu przez:

 • przeciągnięcie folderu udostępnionego do folderu zespołu z poziomu komputera
 • przeniesienie folderu w witrynie www.dropbox.com

Czy mogę zmienić nazwę folderu zespołu lub go usunąć?

Nie, nie można zmieniać nazw folderów zespołu ani usuwać tych folderów.

Jeśli jesteś tylko członkiem folderu znajdującego się w folderze zespołu, możesz zmienić nazwę folderu udostępnionego lub go usunąć. Zmiany te dotyczą tylko Twojego konta i nie wpływają na innych członków folderu.

Jak usunąć folder zespołu z moich połączonych urządzeń?

Aby zapobiec synchronizowaniu się folderów z Twoimi urządzeniami, możesz skorzystać z synchronizacji wybiórczej.

Dowiedz się więcej o synchronizacji wybiórczej.

Czy mogę przenieść folder zespołu?

Nie, foldery zespołu u każdego członka znajdują się w tym samym miejscu: w głównym folderze Dropbox.

Czy mogę zmieniać nazwy folderów w folderach zespołu?

Tak, nazwy folderów znajdujących się w folderach zespołu można zmieniać.

Uwaga: Jeśli nazwa folderu znajdującego się w folderze zespołu zostanie zmieniona, wszyscy członkowie folderu nadrzędnego zobaczą nową nazwę. Jednak osoby, które są jedynie członkami folderu znajdującego się w folderze zespołu, będą nadal widzieć pierwotną nazwę.

Czy mogę udostępnić łącze do folderu zespołu?

Nie, nie możesz udostępnić łącza do całego folderu zespołu. Jeśli zezwalają na to ustawienia folderu, możesz udostępniać łącza do zawartości w folderze zespołu.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną