{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Jak zmienić preferencje aplikacji komputerowej

Jak uzyskać dostęp do menu preferencji

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu komputera.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu wybierz Preferencje.

W zależności od systemu operacyjnego (Linux, macOS lub Windows) w menu preferencji możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie poniższe opcje. W systemie Linux część tych ustawień możesz zmienić za pomocą poleceń.

Ustawienia na karcie Ogólne

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Włącz integrację z usługą Finder

W przypadku komputerów Mac dzięki integracji z usługą Finder wyświetlane są ikony Dropbox na plikach umieszczonych w folderze Dropbox oraz możliwy jest dostęp do menu wyświetlanego kliknięciem prawego przycisku myszki.

Dodatek Microsoft Office

Określ, czy Dropbox ma być pokazywany jako lokalizacja zapisu w pakiecie Microsoft Office na komputerach z systemem Windows.

Plakietka Dropbox

Określ, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana za każdym razem, gdy otworzysz plik Microsoft Office, tylko wtedy, gdy ktoś inny przegląda plik, czy w ogóle.

Język

Aby wybrać inny język niż ten ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym, wybierz go z tego menu.

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Dropbox.

Ustawienia na karcie Konto

Konto osobiste i służbowe

Jeśli masz konto osobiste i służbowe, możesz wybrać konto, którego ustawienia chcesz zmienić.

Miejsce

Tutaj możesz zobaczyć ilość miejsca dostępnego na Twoim koncie.

Łączenie kont

Tutaj jest wyświetlony adres e-mail powiązany z Twoim kontem Dropbox. Możesz usunąć połączenie tego konta Dropbox ze swoim komputerem. W przypadku usunięcia połączenia Dropbox zatrzyma synchronizację z Twoim kontem online. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem Dropbox przy użyciu tego samego przycisku.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, na tej karcie są wyświetlane ustawienia obu kont. Możesz przełączać się między kontami Dropbox za pomocą przycisków w górnej części karty.

Ustawienia na karcie Importuj

Przesyłanie z aparatu

Funkcja Przesyłanie z aparatu automatycznie przesyła Twoje zdjęcia i filmy z telefonu, aparatu fotograficznego, karty SD lub innego urządzenia multimedialnego natychmiast po jego podłączeniu do komputera. Kliknij Włącz importowanie zdjęć i filmów z aparatu, aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie z aparatu. Możesz także wybrać rodzaj materiałów, które mają być przesyłane z aparatu.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, przesyłanie z aparatu będzie włączone i stosowane tylko do Twojego konta osobistego.

Zrzuty ekranu

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, możesz wybrać konto, na którym będą zapisywane zrzuty ekranu.

Ustawienia na karcie Transfer lub Sieć

Aby zmienić ustawienia transferu na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Transfer.

Szybkość pobierania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz do: Ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając własną szybkość wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierać pliki z maksymalną możliwą szybkością.

Szybkość przesyłania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox przesyłała pliki na serwer Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz automatycznie: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz do: Wybierz własną szybkość przesyłania wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Synchronizacja przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i przepustowość dzięki pobieraniu plików bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Ustawienia na karcie Serwery proxy lub Sieć

Aby zmienić ustawienia serwerów proxy na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Serwery proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć przynajmniej części problemów występujących w sytuacji, gdy Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji Dropbox będzie automatycznie wykrywać ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji Ręczne można edytować następujące ustawienia:

 • Typ serwera proxy: Z tej listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.
 • Serwer: Tutaj wprowadź adres URL i port serwera proxy.
 • Serwer proxy wymaga podania hasła: Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania. Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Ustawienia na karcie Powiadomienia

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Nie przeszkadzać

Na komputerze Mac można wyłączyć powiadomienia na ograniczony czas. Określ, jak długo powiadomienia mają być wyłączone.

Ustawienia na karcie Synchronizacja

Synchronizacja inteligentna

Klienci korzystający z Dropbox Business i Professional mogą wybrać ustawienia synchronizacji inteligentnej

Wybierz Niech mój administrator zarządza tym ustawieniem, aby korzystać z domyślnego ustawienia swojego zespołu.

Synchronizacja wybiórcza

Dzięki synchronizacji wybiórczej możesz wybrać, które foldery będą synchronizowane z Twoim komputerem. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu, nie będzie on synchronizowany, a zawarte w nim pliki nie będą pobierane na dysk twardy. Jednak folder nadal będzie synchronizowany z pozostałymi urządzeniami połączonymi z Twoim kontem Dropbox.

Kliknij Przełącz na widok zaawansowany, aby uzyskać dostęp do położonych głębiej podfolderów. Uzyskasz możliwość zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia dowolnego folderu na Twoim koncie Dropbox.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox jest tworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder takiej samej nazwie jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Uwaga: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie jest możliwa zmiana jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, otrzyma on nazwę Dropbox lub Dropbox (nazwa zespołu) w przypadku kont Business oraz Dropbox (Osobiste) w przypadku połączonych kont osobistych.

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna do systemów operacyjnych Linux, macOS i Windows. Menu preferencji pozwala dostosować aplikację Dropbox do własnych upodobań.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną