Jak zmienić preferencje aplikacji komputerowej

Jak uzyskać dostęp do menu preferencji

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu komputera.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu wybierz Preferencje.

W zależności od systemu operacyjnego (Linux, macOS lub Windows) w menu preferencji możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie poniższe opcje. W systemie Linux część tych ustawień możesz zmienić za pomocą poleceń.

Ustawienia na karcie Ogólne

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Włącz integrację z usługą Finder

W przypadku komputerów Mac dzięki integracji z usługą Finder wyświetlane są ikony Dropbox na plikach umieszczonych w folderze Dropbox oraz możliwy jest dostęp do menu wyświetlanego kliknięciem prawego przycisku myszki.

Dodatek Microsoft Office

Określ, czy Dropbox ma być pokazywany jako lokalizacja zapisu w pakiecie Microsoft Office na komputerach z systemem Windows.

Plakietka Dropbox

Określ, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana za każdym razem, gdy otworzysz plik Microsoft Office, tylko wtedy, gdy ktoś inny przegląda plik, czy w ogóle.

Język

Aby wybrać inny język niż ten ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym, wybierz go z tego menu.

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Dropbox.

Ustawienia na karcie Konto

Konto osobiste i służbowe

Jeśli masz konto osobiste i służbowe, możesz wybrać konto, którego ustawienia chcesz zmienić.

Miejsce

Tutaj możesz zobaczyć ilość miejsca dostępnego na Twoim koncie.

Łączenie kont

Tutaj jest wyświetlony adres e-mail powiązany z Twoim kontem Dropbox. Możesz usunąć połączenie tego konta Dropbox ze swoim komputerem. W przypadku usunięcia połączenia Dropbox zatrzyma synchronizację z Twoim kontem online. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem Dropbox przy użyciu tego samego przycisku.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, na tej karcie są wyświetlane ustawienia obu kont. Możesz przełączać się między kontami Dropbox za pomocą przycisków w górnej części karty.

Ustawienia na karcie Importuj

Przesyłanie z aparatu

Funkcja Przesyłanie z aparatu automatycznie przesyła Twoje zdjęcia i filmy z telefonu, aparatu fotograficznego, karty SD lub innego urządzenia multimedialnego natychmiast po jego podłączeniu do komputera. Kliknij Włącz importowanie zdjęć i filmów z aparatu, aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie z aparatu. Możesz także wybrać rodzaj materiałów, które mają być przesyłane z aparatu.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, przesyłanie z aparatu będzie włączone i stosowane tylko do Twojego konta osobistego.

Zrzuty ekranu

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, możesz wybrać konto, na którym będą zapisywane zrzuty ekranu.

Ustawienia na karcie Transfer lub Sieć

Aby zmienić ustawienia transferu na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Transfer.

Szybkość pobierania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz do: Ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając własną szybkość wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierać pliki z maksymalną możliwą szybkością.

Szybkość przesyłania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox przesyłała pliki na serwer Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz automatycznie: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz do: Wybierz własną szybkość przesyłania wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Synchronizacja przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i przepustowość dzięki pobieraniu plików bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Ustawienia na karcie Serwery proxy lub Sieć

Aby zmienić ustawienia serwerów proxy na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Serwery proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć przynajmniej części problemów występujących w sytuacji, gdy Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji Dropbox będzie automatycznie wykrywać ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji Ręczne można edytować następujące ustawienia:

 • Typ serwera proxy: Z tej listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.
 • Serwer: Tutaj wprowadź adres URL i port serwera proxy.
 • Serwer proxy wymaga podania hasła: Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania. Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Ustawienia na karcie Powiadomienia

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Nie przeszkadzać

Na komputerze Mac można wyłączyć powiadomienia na ograniczony czas. Określ, jak długo powiadomienia mają być wyłączone.

Ustawienia na karcie Synchronizacja

Synchronizacja wybiórcza

Selective sync lets you choose which folders from your Dropbox online account sync to the Dropbox folder on your computer. If you deselect a folder, it won't appear in your Dropbox folder, but it's still in your account on dropbox.com.

Synchronizacja inteligentna

Smart Sync is only available to Dropbox Business and Professional users.

If you choose the Local setting, new files and folders that you add to your account on dropbox.com download to your computer's hard drive in the Dropbox folder.

If you choose the Online-only setting, new files and folders added to your account on dropbox.com display in your Dropbox folder on your computer, but are online-only.

Note: Smart Sync settings only apply to the top-level of folders inside your main Dropbox folder. All lower-level files and folders follow the setting of their parent folder, unless you change them individually.

Select Let my admin manage this setting to use your team's default setting.

Sync setting FAQs

Why are my files downloading to my computer when my Smart Sync is set to online-only?

There are two reasons a file may download to your computer’s Dropbox folder even though your Smart Sync is set to online-only:

 • The file or folder was already on your computer when you added it to your Dropbox folder
  • In this case, the file or folder will continue to take up hard drive space, unless you move it to your account on dropbox.com and then make it online-only
  • Note: You can also add it to your account on dropbox.com and then unsync it from your computer using selective sync
 • You’re using an application that needed to download files to function properly, including:
  • Backup services
  • Antivirus software
  • Recently used file lists
  • Third party applications that monitor files

 Why are my folders online-only when my Smart Sync is set to local?

If you’re using Smart Sync (which is only available to Dropbox Business and Professional users), you can still use selective sync to sync folders from dropbox.com to your computer’s Dropbox folder. Those folders sync to your computer as online-only regardless of your Smart Sync setting, but you can change them to local anytime. 

To change a folder from online-only to local:

 1. Right-click the folder.
 2. Najedź myszą na opcję Synchronizacja inteligentna.
 3. Click Local.

Dropbox folder location

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox jest tworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder takiej samej nazwie jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Uwaga: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie jest możliwa zmiana jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, otrzyma on nazwę Dropbox lub Dropbox (nazwa zespołu) w przypadku kont Business oraz Dropbox (Osobiste) w przypadku połączonych kont osobistych.

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna do systemów operacyjnych Linux, macOS i Windows. Menu preferencji pozwala dostosować aplikację Dropbox do własnych upodobań.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności