Jak zmienić preferencje aplikacji komputerowej

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna do systemów operacyjnych Linux, macOS i Windows. Menu preferencji pozwala dostosować aplikację Dropbox do własnych upodobań.

Dostęp do menu preferencji

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu komputera.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu wybierz Preferencje.

W zależności od systemu operacyjnego (Linux, macOS lub Windows) w menu preferencji możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie poniższe opcje.

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Język

Użyj tego menu w celu wybrania innego języka niż ten, który został ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym.

Powiązane tematy: Czy Dropbox jest dostępny w moim języku?

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Dropbox.

Powiązane tematy: Jak mogę zaktualizować aplikację Dropbox do najnowszej wersji?

Plakietka Dropbox

Użytkownicy Dropbox Business mogą określić, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana po każdym otwarciu pliku Microsoft Office, tylko wtedy, gdy plik jest przeglądany przez innych użytkowników, czy też nie ma być w ogóle wyświetlana.

Konto

Tutaj są wyświetlone nazwa i adres e-mail powiązane z Twoim kontem Dropbox. Ustawienia konta Dropbox możesz przeglądać i dostosowywać w witrynie dropbox.com.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, na tej karcie są wyświetlane ustawienia obu kont. Możesz przełączać się między kontami Dropbox za pomocą przycisków w górnej części karty.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox zostaje utworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder o nazwie takiej, jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Uwaga: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie jest możliwa zmiana jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, zawsze będzie nazywał się Dropbox.

Powiązane tematy: Jak mogę zmienić lokalizację folderu Dropbox?

Synchronizacja wybiórcza

Ta opcja pozwala zdecydować, które foldery na Twoim komputerze będą synchronizowane. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu, nie będzie on synchronizowany, a pliki z niego nie będą pobierane na dysk twardy. Jednak folder nadal będzie synchronizowany z pozostałymi urządzeniami powiązanymi z Twoim kontem usługi Dropbox.

Kliknij Przełącz na widok zaawansowany, aby uzyskać dostęp do położonych głębiej podfolderów. Uzyskasz możliwość zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia dowolnego folderu na Twoim koncie Dropbox.

Powiązane tematy: Co to jest synchronizacja wybiórcza?

Odłącz od tego Dropbox

Za pomocą tej opcji możesz usunąć połączenie pomiędzy komputerem a kontem usługi Dropbox. Twój Dropbox przestanie synchronizować się z kontem w trybie online. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem usługi Dropbox, używając tego samego przycisku.

Powiązane tematy: Jak usunąć połączenie komputera, telefonu lub tabletu albo ponownie połączyć te urządzenia z moim kontem?

Przesyłanie z aparatu

Funkcja przesyłania z aparatu automatycznie przesyła zdjęcia i filmy z Twojego telefonu, aparatu fotograficznego, karty SD lub innego urządzenia multimedialnego za każdym razem, gdy podłączysz je do komputera. Przełącz opcję Włącz importowanie zdjęć i filmów z aparatu, aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie z aparatu.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, funkcja przesyłania z aparatu będzie włączona i stosowana tylko do Twojego konta osobistego.

Powiązane tematy:

Udostępniaj zrzuty ekranu, korzystając z Dropbox

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone osobiste i służbowe konto Dropbox, możesz wybrać konto, na którym będą zapisywane zrzuty ekranu.

Powiązane tematy: Jak mogę zapisywać i udostępniać zrzuty ekranu za pomocą Dropbox?

Sieć

Karta Sieć zawiera opcje pozwalające na ustawienie szybkości przesyłania i pobierania plików, jak również opcje umożliwiające korzystanie z aplikacji Dropbox w złożonych środowiskach sieciowych.

Transfer

Naciśnięcie karty Przepustowość powoduje wyświetlenie menu zawierającego opcje umożliwiające sterowanie szybkością, z jaką aplikacja Dropbox wykonuje synchronizację. Możesz na przykład zmniejszyć szybkość przesyłania/pobierania w celu zaoszczędzenia przepustowości lub zwiększyć szybkość przesyłania w celu zaoszczędzenia czasu.

Pobieranie

 • Nie ograniczaj szybkości pobierania: Zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z najwyższą możliwą szybkością.
 • Ogranicz szybkość pobierania do: ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając wybraną szybkość pobierania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierał z maksymalną możliwą szybkością.

Przesyłanie

 • Automatycznie ogranicz szybkość przesyłania: zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz szybkość przesyłania do: Ogranicz szybkość przesyłania, wprowadzając wybraną szybkość przesyłania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Powiązane tematy:

Włącz synchronizację przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i transfer dzięki temu, że pliki są pobierane bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w Twojej sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Powiązane tematy: Co to jest synchronizacja przez sieć lokalną?

Serwery proxy

Naciśnięcie przycisku Serwery proxy umożliwi skonfigurowanie połączenia internetowego za pomocą serwera proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć problemów występujących w sytuacji, gdy usługa Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji usługa Dropbox będzie automatycznie wykrywała ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji ręcznego wprowadzania ustawień serwera proxy można edytować następujące ustawienia:

Typ serwera proxy

Z listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.

Serwer

Tutaj wprowadź adres URL i port Twojego serwera proxy.

Serwer proxy wymaga podania hasła

Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania. Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Linux

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu kliknij Preferencje.

Ogólne

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Język

Użyj tego menu w celu wybrania innego języka niż ten, który został ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym.

Powiązane tematy:

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji.

Powiązane tematy:

Konto

Tutaj są wyświetlone nazwa i adres e-mail powiązane z Twoim kontem usługi Dropbox. Ustawienia Twojego konta usługi Dropbox możesz przeglądać i dostosowywać w witrynie Dropbox.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox zostaje utworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder o nazwie takiej, jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Pamiętaj: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie masz możliwości zmiany jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, zawsze będzie nazywał się Dropbox.

Powiązane tematy:

Synchronizacja wybiórcza

Ta opcja pozwala zdecydować, które foldery na Twoim komputerze będą synchronizowane. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu, nie będzie on synchronizowany, a pliki z niego nie będą pobierane na dysk twardy. Jednak folder nadal będzie synchronizowany z pozostałymi urządzeniami powiązanymi z Twoim kontem usługi Dropbox.

Kliknij Przełącz na widok zaawansowany, aby uzyskać dostęp do położonych głębiej podfolderów. Uzyskasz możliwość zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia dowolnego folderu na Twoim koncie Dropbox.

Powiązane tematy:

Odłącz od tego Dropbox

Za pomocą tej opcji możesz usunąć połączenie pomiędzy komputerem a kontem usługi Dropbox. Po wykonaniu tej operacji aplikacja Dropbox przestanie synchronizować się z kontem. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem usługi Dropbox, używając tego samego przycisku.

Powiązane tematy:

Transfer

Karta transferu zawiera opcje umożliwiające sterowanie szybkością, z jaką aplikacja Dropbox wykonuje synchronizację. Możesz na przykład zmniejszyć szybkość przesyłania/pobierania w celu zaoszczędzenia transferu lub zwiększyć szybkość przesyłania w celu zaoszczędzenia czasu. Usługa Dropbox próbuje w inteligentny sposób dopasować wykorzystywany transfer. Domyślnie, szybkość przesyłania i pobierania jest ustawiona odpowiednio na 100% i 70% dostępnego transferu.

Pobieranie

 • Nie ograniczaj szybkości pobierania: Zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z najwyższą możliwą szybkością.
 • Ogranicz szybkość pobierania do: ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając wybraną szybkość pobierania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierał z maksymalną możliwą szybkością.

Przesyłanie

 • Automatycznie ogranicz szybkość przesyłania: zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz szybkość przesyłania do: Ogranicz szybkość przesyłania, wprowadzając wybraną szybkość przesyłania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Powiązane tematy:

Włącz synchronizację przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i transfer dzięki temu, że pliki są pobierane bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w Twojej sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Powiązane tematy:

Serwery proxy

Poniższe ustawienia umożliwiają skonfigurowanie połączenia internetowego za pomocą serwera proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć problemów występujących w sytuacji, gdy usługa Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji usługa Dropbox będzie automatycznie wykrywała ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji ręcznego wprowadzania ustawień serwera proxy można edytować następujące ustawienia:

Typ serwera proxy

Z listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.

Serwer

Tutaj wprowadź adres URL i port Twojego serwera proxy.

Serwer proxy wymaga podania hasła

Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania.Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Mac

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu kliknij Preferencje.

Ogólne

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Język

Użyj tego menu w celu wybrania innego języka niż ten, który został ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym.

Powiązane tematy:

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji.

Plakietka Dropbox

Użytkownicy Dropbox Business mogą określić, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana po każdym otwarciu pliku Microsoft Office, tylko wtedy, gdy plik jest przeglądany przez innych użytkowników, czy też nie ma być w ogóle wyświetlana.

Konto

Tutaj są wyświetlone nazwa i adres e-mail powiązane z Twoim kontem Dropbox. Ustawienia konta Dropbox możesz przeglądać i dostosowywać w witrynie dropbox.com.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, na tej karcie są wyświetlane ustawienia obu kont. Możesz przełączać się między kontami Dropbox za pomocą przycisków w górnej części karty.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox zostaje utworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder o nazwie takiej, jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Pamiętaj: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie masz możliwości zmiany jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, zawsze będzie nazywał się Dropbox.

Synchronizacja wybiórcza

Ta opcja pozwala zdecydować, które foldery na Twoim komputerze będą synchronizowane. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu, nie będzie on synchronizowany, a pliki z niego nie będą pobierane na dysk twardy. Jednak folder nadal będzie synchronizowany z pozostałymi urządzeniami powiązanymi z Twoim kontem usługi Dropbox.

Kliknij Przełącz na widok zaawansowany, aby uzyskać dostęp do położonych głębiej podfolderów. Uzyskasz możliwość zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia dowolnego folderu na Twoim koncie Dropbox.

Odłącz od tego Dropbox

Za pomocą tej opcji możesz usunąć połączenie pomiędzy komputerem a kontem usługi Dropbox. Twój Dropbox przestanie synchronizować się z kontem w trybie online. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem usługi Dropbox, używając tego samego przycisku.

Importowanie

Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu

Funkcja przesyłania z aparatu automatycznie prześle Twoje zdjęcia i filmy z telefonu, aparatu fotograficznego, karty SD lub z innego urządzenia multimedialnego natychmiast po jego podłączeniu do komputera. Przełącz Włącz importowanie zdjęć i filmów z aparatu, aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie z aparatu.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, funkcja Przesyłanie z aparatu będzie włączona i stosowana tylko do Twojego osobistego konta Dropbox.

Zaimportuj zdjęcia z aplikacji iPhoto

Jeśli korzystasz z aplikacji iPhoto do przechowywania zdjęć, możesz je skopiować do Dropbox, aby je bezpiecznie przechowywać.

Użytkownicy Dropbox Business: Podobnie jak w przypadku funkcji Przesyłanie z aparatu, jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, funkcja ta będzie stosowana wyłącznie do osobistego konta Dropbox.

Udostępniaj zrzuty ekranu, korzystając z Dropbox

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, możesz wybrać konto Dropbox, na którym będą zapisywane zrzuty ekranu.

Sieć

Karta Sieć zawiera opcje pozwalające na ustawienie szybkości przesyłania i pobierania plików, jak również opcje umożliwiające korzystanie z aplikacji Dropbox w złożonych środowiskach sieciowych.

Transfer

Naciśnięcie karty Przepustowość powoduje wyświetlenie menu zawierającego opcje umożliwiające sterowanie szybkością, z jaką aplikacja Dropbox wykonuje synchronizację. Możesz na przykład zmniejszyć szybkość przesyłania/pobierania w celu zaoszczędzenia przepustowości lub zwiększyć szybkość przesyłania w celu zaoszczędzenia czasu.

Pobieranie

 • Nie ograniczaj szybkości pobierania: Zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z najwyższą możliwą szybkością.
 • Ogranicz szybkość pobierania do: ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając wybraną szybkość pobierania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierał z maksymalną możliwą szybkością.

Przesyłanie

 • Automatycznie ogranicz szybkość przesyłania: zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz szybkość przesyłania do: Ogranicz szybkość przesyłania, wprowadzając wybraną szybkość przesyłania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Serwery proxy

Naciśnięcie przycisku Serwery proxy umożliwi skonfigurowanie połączenia internetowego za pomocą serwera proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć problemów występujących w sytuacji, gdy usługa Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji usługa Dropbox będzie automatycznie wykrywała ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji ręcznego wprowadzania ustawień serwera proxy można edytować następujące ustawienia:

Typ serwera proxy

Z listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.

Serwer

Tutaj wprowadź adres URL i port Twojego serwera proxy.

Serwer proxy wymaga podania hasła

Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania. Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Włącz synchronizację przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i transfer dzięki temu, że pliki są pobierane bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w Twojej sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Windows

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu kliknij Preferencje.

Ogólne

Uruchom aplikację Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Powiadomienia

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Język

Użyj tego menu w celu wybrania innego języka niż ten, który został ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym.

Powiązane tematy:

Wersja

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji.

Powiązane tematy:

Plakietka Dropbox

Użytkownicy Dropbox Business mogą określić, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana po każdym otwarciu pliku Microsoft Office, tylko wtedy, gdy plik jest przeglądany przez innych użytkowników, czy też nie ma być w ogóle wyświetlana.

Konto

Konto

Tutaj są wyświetlone nazwa i adres e-mail powiązane z Twoim kontem Dropbox. Ustawienia konta Dropbox możesz przeglądać i dostosowywać w witrynie dropbox.com.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, na tej karcie są wyświetlone ustawienia obu kont. Możesz przełączać się między kontami za pomocą przycisków w górnej części karty.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox zostaje utworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder o nazwie takiej, jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Pamiętaj: chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie masz możliwości zmiany jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, zawsze będzie nazywał się Dropbox.

Powiązane tematy:

Synchronizacja wybiórcza

Ta opcja pozwala zdecydować, które foldery na Twoim komputerze będą synchronizowane. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu, nie będzie on synchronizowany, a pliki z niego nie będą pobierane na dysk twardy. Jednak folder nadal będzie synchronizowany z pozostałymi urządzeniami powiązanymi z Twoim kontem usługi Dropbox.

Kliknij Przełącz na widok zaawansowany, aby uzyskać dostęp do położonych głębiej podfolderów. Uzyskasz możliwość zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia dowolnego folderu na Twoim koncie Dropbox.

Powiązane tematy:

Odłącz od tego Dropbox

Za pomocą tej opcji możesz usunąć połączenie pomiędzy komputerem a kontem usługi Dropbox. Po wykonaniu tej operacji aplikacja Dropbox przestanie synchronizować się z kontem. Niepołączony komputer można połączyć lub ponownie połączyć z dowolnym kontem usługi Dropbox, używając tego samego przycisku.

Powiązane tematy:

Importowanie

Przesyłanie z aparatu

Funkcja przesyłania z aparatu automatycznie prześle Twoje zdjęcia i filmy z telefonu, aparatu fotograficznego, karty SD lub z innego urządzenia multimedialnego natychmiast po jego podłączeniu do komputera. Działanie tej funkcji zależy od prawidłowego działania funkcji automatycznego odtwarzania w systemie Windows. Kliknij polecenie Zmień ustawienia automatycznego odtwarzania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję przesyłania z aparatu.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, funkcja Przesyłanie z aparatu będzie włączona i stosowana tylko do Twojego osobistego konta Dropbox.

Udostępniaj zrzuty ekranu, korzystając z Dropbox

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Użytkownicy Dropbox Business: Jeśli masz połączone konta osobiste i służbowe, możesz wybrać konto, na którym będą zapisywane zrzuty ekranu.

Powiązane tematy:

Transfer

Karta transferu zawiera opcje umożliwiające sterowanie szybkością, z jaką aplikacja Dropbox wykonuje synchronizację. Możesz na przykład zmniejszyć szybkość przesyłania/pobierania w celu zaoszczędzenia transferu lub zwiększyć szybkość przesyłania w celu zaoszczędzenia czasu. Usługa Dropbox próbuje w inteligentny sposób dopasować wykorzystywany transfer. Domyślnie, szybkość przesyłania i pobierania jest ustawiona odpowiednio na 100% i 70% dostępnego transferu.

Pobieranie

 • Nie ograniczaj szybkości pobierania: Zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z najwyższą możliwą szybkością.
 • Ogranicz szybkość pobierania do: ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając wybraną szybkość pobierania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierał z maksymalną możliwą szybkością.

Przesyłanie

 • Automatycznie ogranicz szybkość przesyłania: zaznacz ten przycisk wyboru, jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz szybkość przesyłania do: Ogranicz szybkość przesyłania, wprowadzając wybraną szybkość przesyłania, wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Powiązane tematy:

Włącz synchronizację przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i transfer dzięki temu, że pliki są pobierane bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w Twojej sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Powiązane tematy:

Serwery proxy

Poniższe ustawienia umożliwiają skonfigurowanie połączenia internetowego za pomocą serwera proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć problemów występujących w sytuacji, gdy usługa Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji usługa Dropbox będzie automatycznie wykrywała ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji ręcznego wprowadzania ustawień serwera proxy można edytować następujące ustawienia:

Typ serwera proxy

Z listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.

Serwer

Tutaj wprowadź adres URL i port Twojego serwera proxy.

Serwer proxy wymaga podania hasła

Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania.Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną