Odinstaluj aplikację Dropbox

Odinstalowanie aplikacji komputerowej Dropbox usunie Dropbox z Twojego komputera. Usunięcie Dropbox spowoduje, że menu Dropbox nie będzie już wyświetlane, a Dropbox nie będzie synchronizować plików w folderze Dropbox. Odinstalowanie Dropbox nie spowoduje usunięcia konta Dropbox ani usunięcia z dysku twardego plików umieszczonych w folderze Dropbox.

Pokaż instrukcje dot.:

Linux

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Linux

W zależności od systemu operacyjnego i pakietu użytego podczas instalacji aplikację komputerową można odinstalować przez wpisanie określonych poleceń w oknie terminalu. Kolejno skopiuj i wklej poniższe polecenia w oknie terminalu, naciskając klawisz Enter po każdym z nich. Jeśli niektóre z wymienionych poleceń spowodują błąd, nie przejmuj się. Po ostatnim poleceniu aplikacja komputerowa zostanie pomyślnie odinstalowana z komputera.


dropbox stop
dropbox status # Powinno zgłosić „not running”
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, wpisz poniższe polecenie w terminalu i naciśnij klawisz Enter. Polecenie trzeba zmodyfikować, jeśli folder Dropbox nie znajduje się w domyślnej lokalizacji.

rm -rv ~/Dropbox

Zwracamy uwagę, że ta czynność spowoduje usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

Macintosh

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Mac OS X

 1. Usuń połączenie komputera ze swoim kontem Dropbox.
  • Na biurku kliknij ikonę Dropbox znajdującą się na pasku menu, następnie kliknij ikonę koła zębatego, wybierz Preferencje..., kliknij kartę Konto, a następnie kliknij Odłącz od tego Dropbox...
 2. Zamknij aplikację Dropbox.
  • Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu, kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 3. Przeciągnij i upuść Dropbox z folderu Programy do Kosza.

Folder Dropbox i jego zawartość pozostaną nienaruszone. Jeśli jednak chcesz również je usunąć, możesz przeciągnąć i upuścić folder Dropbox do Kosza.

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, przeciągnij i upuść folder Dropbox do Kosza.

Zwracamy uwagę, że ta czynność spowoduje usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

(Opcjonalnie) Odinstalowywanie menu kontekstowego Dropbox:

 1. Otwórz program Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź (lub naciśnij Shift+Command+G).
 2. Powinno pojawić się okno dialogowe. Skopiuj i wklej następujący wiersz do pola i naciśnij klawisz Enter:
          /Library        
  
 3. Usuń folder DropboxHelperTools, przenosząc go do Kosza.

(Opcjonalnie) Usuwanie ustawień aplikacji Dropbox:

 1. Otwórz program Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź (lub naciśnij Shift+Command+G).
 2. Powinno pojawić się okno dialogowe. Skopiuj i wklej następujący wiersz do pola i naciśnij Enter:
           ~/.dropbox       
  
 3. Aby usunąć ustawienia systemowe aplikacji Dropbox, wybierz wszystkie pliki w folderze oraz przeciągnij i upuść je do Kosza.

Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Windows Vista lub Windows 7

 1. Otwórz Panel sterowania z menu Start.
 2. W sekcji Programy wybierz Odinstaluj program.
 3. Wybierz Dropbox z listy programów i kliknij Odinstaluj.

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Windows 8

 1. Wyszukaj Panel sterowania na ekranie Start i kliknij go.
 2. W sekcji Programy wybierz Odinstaluj program.
 3. Wybierz Dropbox z listy programów i kliknij Odinstaluj.

Odinstalowywanie aplikacji Dropbox zainstalowanej fabrycznie na komputerze

Jeśli producent Twojego komputera fabrycznie zainstalował na nim Dropbox, może być konieczne odinstalowanie oprogramowania promocyjnego dostarczonego razem z komputerem. Aby to zrobić:

 1. Uruchom narzędzie Dodaj/usuń programy.
  • Windows 8:
   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij Aplikacje.
   3. Kliknij Panel sterowania.
   4. Kliknij Odinstaluj program.
  • Windows 10:
   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij Ustawienia.
   3. Kliknij System.
   4. Kliknij Aplikacje i funkcje.
 2. Na liście aplikacji wybierz Pobierz Dropbox lub Dropbox X GB, gdzie „X” oznacza ilość miejsca odpowiadającego promocji.
 3. Kliknij Odinstaluj.

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, przeciągnij i upuść folder Dropbox do Kosza.

Zwracamy uwagę, że ta czynność spowoduje usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

Dowiedz się więcej

Usuwanie plików ustawień

Odinstalowanie aplikacji Dropbox przy użyciu powyższych kroków usunie Dropbox z Twojego komputera. Dodatkowo możesz usunąć pliki ustawień Dropbox z folderu Dane aplikacji.

 1. W dowolnym oknie Eksploratora Windows (programu używanego do przeglądania zapisanych na komputerze plików) skopiuj i wklej do paska lokalizacji (położonego w górnej części okna) podany poniżej kod, a następnie naciśnij klawisz Enter:
  %APPDATA%
  
  Spowoduje to przejście do folderu Dane aplikacji.
 2. Przenieś folder o nazwie Dropbox do Kosza.
 3. Wklej do paska lokalizacji (położonego w górnej części okna) podany poniżej kod i naciśnij Enter:
  %LOCALAPPDATA%
  
  Spowoduje to przejście do dodatkowego folderu Dane aplikacji, który również może zawierać folder Dropbox wymagający przeniesienia do Kosza.

Powiązane tematy:

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną