Folderu udostępnione: przyznawanie dostępu do plików z uprawnieniami do edycji

Gdy przyznajesz komuś dostęp do folderu w swoim Dropbox z uprawnieniami do edycji, wówczas folder ten staje się folderem udostępnionym. Zmiany zawartości folderu udostępnionego są synchronizowane ze wszystkimi osobami, które mają do niego dostęp.

Osoby z uprawnieniami do edycji mogą:

 • Wyświetl pliki
 • Komentować pliki
 • Edytuj pliki

Nie korzystasz jeszcze z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomoże Ci łatwo udostępniać foldery.

Przyznawanie uprawnień do edycji w aplikacji komputerowej lub mobilnej

Kliknij poniższe menu rozwijane i wybierz system operacyjny komputera lub urządzenie mobilne, dla którego chcesz wyświetlić instrukcje.

Android

 1. Otwórz aplikację Dropbox na swoim urządzeniu z systemem Android.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij strzałkę w dół.
 4. Stuknij Udostępnij.
 5. Podaj adresy e-mail osób, którym chcesz przyznać uprawnienia do edycji.
 6. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą edytować.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

iOS

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij ikonę (wielokropek).
 4. Stuknij Udostępnij.
 5. Podaj adresy e-mail osób, którym chcesz przyznać uprawnienia do edycji.
 6. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą edytować.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Linux

 1. Otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, który chcesz udostępnić, aby rozwinąć menu.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Otworzy się okno udostępniania w witrynie dropbox.com, umożliwiające wpisanie adresów e-mail lub imion osób, którym chcesz udostępnić folder.

Mac

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox.
 2. Otwórz folder Dropbox w Finderze.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij…
 5. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 6. Wybierz Może edytować z menu rozwijanego.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Udostępnij.

Windows

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox.
 2. Otwórz folder Dropbox.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij…
 5. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 6. Wybierz Może edytować z menu rozwijanego.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Zaproś.

Windows Phone

 1. Stuknij folder, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Stuknij Zaproś do folderu.
 4. Podaj adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić, lub stuknij ikonę „+” (plus), aby wybrać kontakt z aplikacji Osoby.
 5. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą edytować.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Przyznawanie uprawnień do edycji w witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij niebieski przycisk Udostępnij, który się wówczas pojawi.
 4. Podaj adresy e-mail osób, które potrzebują uprawnień do edycji folderu.
 5. Wybierz Może edytować z menu rozwijanego.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Udostępnij.

Najczęściej zadawane pytanie o foldery udostępnione i wskazówki rozwiązywania problemów:

Czy mogę udostępnić folder znajdujący się w innym udostępnionym folderze?

Nie możesz udostępnić folderu, który znajduje się w innym folderze udostępnionym. Jeśli zrobisz to na swoim komputerze, aplikacja automatycznie przekieruje Cię do opcji udostępniania folderu znajdującego się najwyżej w drzewie.

Jednym z obejść takiej sytuacji jest udostępnienie łącza do folderu nadrzędnego zawierającego udostępniony podfolder. Mimo że w takim przypadku odbiorcy łącza otrzymają dostęp do wszystkich folderów z tej ścieżki, ewentualne zmiany wprowadzone przez nich w plikach w tym folderze nie zostaną zsynchronizowane z Twoim Dropbox. Jeśli zamiast tego chcesz udzielić dostępu do folderu nadrzędnego z prawem do odczytu i zapisu, możesz wyłączyć udostępnianie podfolderu, udostępnić folder nadrzędny, a następnie udostępnić łącze do podfolderu.

Co się stanie, jeśli dwie osoby edytują plik w tym samym czasie?

Jeśli dwie osoby naraz otworzą i będą edytować plik w folderze udostępnionym w tym samym czasie, Dropbox zapisze zmiany u obu użytkowników, ale w osobnych plikach. Nie zostanie podjęta próba automatycznego scalenia zmian. Przeczytaj nasz artykuł dotyczący skonfliktowanych kopii, aby dowiedzieć się więcej o zasadach działania w takich przypadkach.

Czy mogę wykorzystać ponownie wiadomość z zaproszeniem po jej wysłaniu?

Niestety, jeśli zaproszenie do folderu udostępnionego zostało już wysłane, nie ma sposobu, aby wrócić i skopiować pierwotną wiadomość.

Czy jest limit liczby plików, które mogą być w folderze udostępnionym?

Tworzenie folderu udostępnionego z folderu, który zawiera już bardzo dużą liczba plików często może doprowadzić do błędu. Ten błąd dotyczy tylko utworzenia folderu udostępnionego i nie wpłynie na przyszłe zaproszenia do folderu.

Prostym obejściem tej sytuacji jest utworzenie i udostępnienie nowego, pustego folderu w Dropbox, a następnie przeniesienie wszystkich plików z istniejącego folderu do nowego folderu udostępnionego.

 • Uwaga: upewnij się, że wybierasz odpowiednią nazwę dla folderu udostępnionego, ponieważ nazwy takiego folderu nie można zmienić po jego utworzeniu (można ją zmienić lokalnie, ale nowi i dotychczasowi członkowie zobaczą pierwotną nazwę).

Wyświetlił mi się komunikat o wysłaniu zbyt wielu zaproszeń – co mam zrobić?

Aby zapobiec nadużyciom, wprowadziliśmy limit liczby zaproszeń do folderu udostępnionego, które można wysłać jednego dnia. Jeśli osiągniesz ten limit, odczekaj 24 godziny, zanim spróbujesz wysłać kolejne zaproszenie.

Co zrobić, jeśli mój folder udostępniony zawiera zbyt wiele plików?

W przypadku udostępniania bardzo dużego folderu witryna dropbox.com może przekroczyć limit czasu. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie informujący, że Twój folder zawiera zbyt wiele plików, wypróbuj następujące sugestie:

 1. Na komputerze zmień nazwę udostępnianego folderu (na przykład dodaj do jego nazwy cyfrę 1 lub wyraz „tymczasowy”).
 2. Utwórz nowy, pusty folder o nazwie, którą chcesz nadać folderowi udostępnionemu.
 3. Udostępnij ten pusty folder osobom, które chcesz zaprosić.
 4. Na komputerze przenieś pliki z folderu o zmienionej nazwie (tego, który był zbyt duży do udostępnienia) do nowego, pustego folderu udostępnionego.
 5. Zaczekaj, aż Dropbox zsynchronizuje to przeniesienie.

Dostałem(am) wiadomość „Powiadomimy Cię, kiedy plik zostanie przesłany i udostępniony”– co to oznacza?

Jeśli udostępnisz plik, który nie został jeszcze zsynchronizowany z Twoim komputerem, może pojawić się komunikat „Powiadomimy Cię, kiedy plik zostanie przesłany i udostępniony”. Plik musi zakończyć synchronizację, zanim będzie można go udostępnić. Powiadomimy Cię, kiedy ten plik zakończy synchronizację i zostanie pomyślnie udostępniony. Jeśli udostępnianie pliku nie powiedzie się, również Cię powiadomimy.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną