Jak korzystać z folderów udostępnionych Dropbox

Możesz udostępnić folder w Dropbox, aby umożliwić innym wyświetlanie lub edycję zawartości tego folderu. Gdy zapraszasz kogoś do folderu w Twoim Dropbox, folder staje się udostępniony. Foldery udostępnione są dodawane do kont Dropbox każdego członka i zmiany zawartości folderu udostępnionego są synchronizowane u każdego, kto ma do niego dostęp. 

Inne osoby możesz zapraszać do folderów udostępnionych jako wyświetlających lub edytorów. Osoby mające dostęp z prawem edycji do folderu udostępnionego mogą:

 • Wyświetl pliki
 • Komentować pliki
 • Edytuj pliki

Masz trudności z udostępnieniem folderu? Rozwiąż problemy z folderami udostępnionymi.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym udostępnianiu folderów.

Sekcje tego artykułu:

Jak udostępniać foldery w Dropbox

Aby udostępnić folder w Dropbox:

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij niebieski przycisk Udostępnij, który się wówczas pojawi.
 4. Podaj adresy e-mail osób, które potrzebują uprawnień do edycji folderu.
 5. Wybierz Może edytować z menu rozwijanego. Możesz także wybrać Może wyświetlać, aby ustawić odbiorcę jako wyświetlającego.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Udostępnij.

Na telefonie lub tablecie

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
  • W systemie Android: Stuknij strzałkę w dół.
  • W systemie iOS: Stuknij ikonę ... (wielokropek).
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Podaj adresy e-mail osób, którym chcesz przyznać uprawnienia do edycji.
 5. Pod opcją Te osoby wybierz Może edytować. Możesz także wybrać Może wyświetlać, aby ustawić odbiorców jako wyświetlających.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Na komputerze

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox.
 2. Otwórz folder Dropbox.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, który chcesz udostępnić.
 4. Wybierz Udostępnij…
 5. Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 6. Wybierz Może edytować z menu rozwijanego.Możesz także wybrać Może wyświetlać, aby ustawić odbiorców jako wyświetlających.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Zaproś.

Foldery udostępnione możesz odróżnić od folderów prywatnych na komputerze na podstawie ikon:

Udostępnianie folderów na komputerach z systemem Windows

Folder udostępniony

Udostępnianie folderów na komputerach Mac

Folder udostępniony

Udostępnianie folderów na komputerach z systemem Linux

Folder udostępniony

Jak udostępniać pliki w Dropbox

Możesz udostępniać określone pliki przy użyciu łącz udostępnionych. Jednak osoby z dostępem do łącz udostępnionych mogą tylko wyświetlić plik. Aby dać komuś dostęp do pliku z prawem edycji, możesz dodać plik do folderu, a następnie udostępnić ten folder. Nie możesz dać dostępu do pliku z prawem edycji, jeśli plik nie znajduje się w folderze udostępnionym.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną