{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Prezentacja

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna wszystkim użytkownikom taryfy Dropbox Professional, a także zespołom Dropbox Business korzystającym z taryfy Advanced, Enterprise lub Education.
Showcase to nowy sposób udostępniania materiałów w Dropbox. Korzystając z Showcase, możesz wybrać pliki ze swojego konta Dropbox, utworzyć z nich jedną stronę i udostępnić innym osobom. Możesz także śledzić, kto wyświetla, pobiera i komentuje pliki zawarte w tej prezentacji. Showcase to znakomity sposób na selekcję materiałów oraz dodawanie własnego brandingu, niestandardowych układów i podpisów.

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie prezentacji i dodawanie plików

Są dwa sposoby tworzenia prezentacji:

 • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase na pasku bocznym po lewej (nastąpi przekierowanie na stronę showcase.dropbox.com).
  • Możesz wybrać istniejącą prezentację lub kliknąć Utwórz prezentację, aby utworzyć nową.
 • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Pliki.
  • Możesz wybrać jeden lub kilka plików, a następnie kliknąć Dodaj do prezentacji.

Po utworzeniu prezentacji możesz dodawać do niej pliki na dwa sposoby:

 • Kliknij Dodaj pliki na dole prezentacji.
 • Przeciągnij i upuść treść w głównej części prezentacji

Zwróć uwagę, że jeśli przeciągasz i upuszczasz pliki do prezentacji, zostaną one przesłane do folderu o nazwie Przesłane do Showcase

Zawartość niestandardowa

Możesz także dodawać do prezentacji zawartość niestandardową:

 • Logo
 • Tytuł
 • Wprowadzenie do prezentacji
 • Podpisy do plików
 • Wyróżniony obraz (duży obraz mający służyć za tło dla tytułu projektu i logo)

Zawartość ta znajdzie się na stronie prezentacji oraz w e-mailu wysyłanym, gdy udostępniasz prezentację.

Uwagi dotyczące zawartości niestandardowej:

 • Po przesłaniu wyróżnionego obrazu masz do wyboru pięć różnych układów.
 • Logo i wyróżniony obraz powinny mieć rozdzielczość minimum 350 x 350 pikseli oraz maksimum 1000 x 350 pikseli.

Gotowy produkt może wyglądać mniej więcej tak jak poniższa przykładowa prezentacja:

Przykładowa prezentacja
Przykładowa prezentacja

Dostosowywanie prezentacji

Zmiana rozmiaru lub pozycji podglądu plików

Rozmiar podglądu plików lub jego pozycję na stronie można zmienić na dwa sposoby:

 • Przeciągnij podgląd plików z jednego miejsca w drugie w obrębie strony.
 • Kliknij raz podgląd plików, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz jedną z opcji na wyświetlonym pasku narzędzi.

Uwaga: Gdy najedziesz myszą na poszczególne ikony na pasku narzędzi, zobaczysz opis ich działania.

Dostosowywanie obrazów w prezentacji
Dostosowywanie obrazów w prezentacji

Jako tytuł wyświetlany obok każdego z plików w prezentacji domyślnie używana jest nazwa pliku. Możesz kliknąć ten tytuł, aby go dostosować. Możesz także dodać podpis do każdego pliku.

Uwaga: Tytuł i podpis podglądu pliku są używane wyłącznie w prezentacji i nie powodują zmiany nazwy pliku źródłowego przechowywanego na koncie Dropbox.

Poprawianie obrazu lub podglądu pliku

Możesz zmienić część podglądu pliku wyświetlaną na stronie na trzy różne sposoby:

 • Użyj opcji Popraw obraz (kliknij raz podgląd pliku i wybierz Popraw obraz na wyświetlonym pasku narzędzi).
 • Przeciągnij obrazy, aby zmienić ich pozycję.
 • Powiększ lub pomniejsz poszczególne obrazy.

Uwaga: Dropbox automatycznie przycina obrazy, aby najlepiej pasowały do prezentacji.

Dodawanie bloków tekstu

Możesz dodawać tekst do nagłówków i podpisów do plików. Ponadto możesz dodawać bloki tekstu poza tymi elementami. Bloki te możesz rozmieszczać w obrębie prezentacji, a nawet rozszerzać do szerokości pełnej strony. Aby wstawić blok tekstu:

 1. Otwórz prezentację.
 2. Kliknij „+” (ikonę plus) u góry prezentacji lub pozycję Aa u dołu prezentacji.
 3. Wybierz Tekst.

Zastępowanie obrazu lub podglądu pliku

Możesz zamienić obraz lub podgląd pliku na stronie na trzy różne sposoby:

 • Usuń obraz lub podgląd pliku za pomocą opcji Kosz znajdującej się na pasku narzędzi, a następnie w jego miejsce dodaj nowy.
 • Użyj opcji Zastąp pozycję znajdującej się na pasku narzędzi.
 • Przeciągnij plik do prezentacji i umieść go nad obecnym obrazem.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij raz podgląd pliku i wybierz z wyświetlonego paska narzędzi.

Ponowne użycie logo

Po przesłaniu logo do prezentacji możesz użyć go ponownie w innych prezentacjach. Możesz także przesłać wiele logo i wybrać dowolne z nich. Aby ponownie użyć logo:

 1. Kliknij Dodaj logo.
 2. Wybierz logo z listy.
 3. Kliknij Wybierz.

Możesz dodać nowe logo w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij Nowe logo.

Edytowanie plików w prezentacji

Jeśli zmodyfikujesz jeden z plików udostępnionych w prezentacji, wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w samej prezentacji.

Przykładowo właściciel powyższej prezentacji „Battlesnake…” może otworzyć plik z pokazem „Identity Mood Boards” na swoim koncie Dropbox i go zmodyfikować. Następnie wprowadzone zmiany będą widoczne u każdej osoby, której została udostępniona prezentacja (jako podgląd lub pobrana kopia pliku).

Pod tym względem prezentacja przypomina udostępniony folder Dropbox: osoby mające do niej dostęp będą zawsze wiedzieć najnowsze wersje plików.

Dodawanie filmu z YouTube, dokumentu Paper lub innych adresów URL spoza Dropbox

Do prezentacji można łatwo dodawać łącza internetowe. Takie adresy URL są wyświetlane w postaci graficznej, przy czym ich ikony zależą od witryny internetowej, do której prowadzi łącze. (Przykładowo łącze do filmu na YouTube jest wyświetlane na podglądzie jako ikona witryny YouTube).

 1. Adres URL można dodać na dwa sposoby: przez przesłanie lub przeciągnięcie i upuszczenie.
 2. Jeśli zdecydujesz się na przesłanie, po prostu kliknij Wklej łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Jeśli wyświetlenie łącza się nie powiedzie, zamiast niego pojawi się błąd 403. Błąd 403 oznacza tylko, że nie można było załadować podglądu – samo łącze jest aktywne.

Udostępnianie prezentacji i wyświetlanie aktywności

Są trzy sposoby udostępniania prezentacji:

 • Podczas oglądania prezentacji kliknij przycisk Udostępnij u góry ekranu.
  • Uwaga: Jeśli udostępniasz za pomocą przycisku Udostępnij, wysyłany e-mail zawiera ten sam branding – wyróżniony obraz, logo i tytuł – który jest ustawiony w prezentacji.
 • Na głównej stronie Showcase (showcase.dropbox.com) najedź myszą na prezentację i kliknij wyświetlony wówczas przycisk Udostępnij.
 • Skopiuj łącze do prezentacji wyświetlone na pasku adresu przeglądarki internetowej i udostępnij je w e-mailu, na czacie lub przy użyciu innej preferowanej metody.

Przykładowe łącze do prezentacji:

https://showcase.dropbox.com/s/battlesnake-coffee-brand-identity-[sample]

Aby zarządzać dostępem do łącza:

 1. Kliknij Udostępnij.
 2. Kliknij Ustawienia.

Uwagi dotyczące udostępniania prezentacji:

 • Domyślnie odbiorcy prezentacji mogą tylko komentować zawarte w niej pliki – nie mogą edytować ani komentować samej prezentacji.
 • Domyślnie odbiorcy prezentacji mogą wyświetlać, pobierać i komentować pliki zawarte w prezentacji.

Wyświetlanie aktywności w prezentacji: wyświetleń, pobrań i komentarzy

Możesz szybko sprawdzić, ile osób wyświetliło lub pobrało prezentację albo zostawiło w niej komentarze:

 1. Odwiedź stronę Showcase na swoim koncie Dropbox:
  • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase, lub
  • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie wejdź na stronę showcase.dropbox.com
 2. Najedź myszą na nazwę lub podgląd prezentacji.
 3. Kliknij wyświetlony symbol „” (wielokropek).
 4. Kliknij Podgląd aktywności.

Ewentualnie możesz otworzyć prezentację, której statystyki chcesz wyświetlić, kliknąć „” (wielokropek), a następnie kliknąć Podgląd aktywności.

Uwaga: Ponadto otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy ktoś wyświetli lub skomentuje Twoją prezentację albo pobierze zawarte w niej pliki.

Kontrola pobierania

Osoby, którym udostępniasz prezentację, mogą pobierać całą jej zawartość za pomocą jednego przycisku. Jeśli jednak jesteś autorem prezentacji, możesz uniemożliwić pobieranie. Aby to zrobić:

 1. Przejdź na https://showcase.dropbox.com/showcases.
 2. Kliknij Udostępnij obok prezentacji, w której chcesz uniemożliwić pobieranie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Odznacz Zezwól na pobieranie.

Uwagi o kontroli pobierania:

 • Opcję pobierania możesz konfigurować tylko w utworzonych przez Ciebie prezentacjach.
 • Wyłączenie pobierania dla prezentacji zapobiega pobieraniu zawartości łącza za pośrednictwem Dropbox. Nie zapobiega jednak zapisywaniu jego zawartości przy użyciu innych metod.

Kopiowanie prezentacji

Aby zrobić kopię prezentacji:

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij „” (wielokropek).
 3. Wybierz Utwórz kopię.
 4. Ponownie kliknij Utwórz kopię.

Kopia prezentacji będzie miała w tytule (Kopia 1).

 

Często zadawane pytania na temat tworzenia, dostosowywania i udostępniania prezentacji

Czy dostosowanie nazwy pliku w prezentacji powoduje także zmianę nazwy tego pliku w moim Dropbox?

Nie. Jeśli dostosujesz nazwę pliku w prezentacji, nazwa oryginalnego (czyli „źródłowego”) pliku na Twoim koncie Dropbox pozostanie taka sama. Dostosowanie nazwy pliku w prezentacji nie powoduje jakiejkolwiek zmiany metadanych pliku źródłowego.

Czy prezentacja zużywa miejsce w Dropbox?

Nie, prezentacja nie zużywa dodatkowego miejsca w Dropbox. Tylko pliki zawarte w prezentacji zużywają miejsce.

Czy muszę synchronizować pliki w prezentacji?

Jeśli wstrzymasz synchronizację jakiegoś pliku w prezentacji, prezentacja będzie nadal zawierać ostatnio zsynchronizowaną kopię tego pliku.

Jeśli najpierw umieścisz plik w prezentacji, a następnie usuniesz go ze swojego konta Dropbox, w prezentacji pozostanie ikona (czyli kafelek) tego pliku. Jednak na podglądzie pliku będzie wyświetlana informacja, że jest to nieznany plik.

Jakie typy plików wyświetlają się na podglądzie w prezentacji?

Każdy typ pliku, którego podgląd można wyświetlić w Dropbox, wyświetla się także na podglądzie w prezentacji.

Podglądy filmów nie są odtwarzane bezpośrednio na stronie prezentacji, lecz wyświetlane w postaci obrazu. Jeśli jednak klikniesz ten obraz, pojawi się okienko umożliwiające odtworzenie podglądu filmu.

Zobacz listę typów plików, których podgląd można wyświetlić w Dropbox.

Jaka jest różnica między prezentacją a folderem?

Zarówno prezentacja, jak i folder działają podobnie, to znaczy pozwalają „pakować” (grupować) pliki z konta Dropbox. Tak utworzony pakiet można udostępniać innym osobom.

Istnieją trzy główne różnice między prezentacją i folderem:

 • Folder to po prostu lista znajdujących się w nim plików, natomiast prezentacja pozwala umieścić wyselekcjonowane pliki na specjalnie sformatowanej stronie obejmującej podglądy, niestandardowe układy i podpisy do plików.
 • Można śledzić aktywność w prezentacji, co nie jest możliwe w przypadku folderu.
 • Dany plik może występować tylko raz w jednym folderze, podczas gdy ten sam plik może być umieszczony w wielu prezentacjach.

Jest też jedno ważne podobieństwo: jeśli zmodyfikujesz pliki zawarte w prezentacji lub folderze udostępnionym, odbiorcy będą zawsze widzieć najnowsze wersje plików.

Czy mogę zapisać prezentację jako szablon?

Nie. Obecnie każda nowa prezentacja jest pusta. Możesz jednak skopiować istniejącą prezentację. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi wcześniej w tym artykule.

Jak mogę usunąć prezentację?

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase.
 2. Najedź myszą na prezentację, którą chcesz usunąć, i kliknij symbol „” (wielokropek), który się wtedy pojawi.
 3. Kliknij Usuń.
 4. Ponownie kliknij Usuń.

Jak wygląda prezentacja u osób, którym ją udostępniam?

Jak wygląda prezentacja u osób, którym ją udostępniam?

Jeśli udostępnisz prezentację za pomocą przycisku Udostępnij , odbiorca otrzyma e-mail z nagłówkiem z prezentacji (obejmującym wyróżniony obraz, tytuł, opis i logo). Następnie odbiorca może w e-mailu kliknąć  Wyświetl prezentację, aby otworzyć prezentację.

Jeśli udostępnisz łącze do prezentacji, odbiorca po kliknięciu tego łącza zostanie przeniesiony bezpośrednio do prezentacji.

W obu przypadkach prezentacja wygląda dokładnie tak jak edytowana przez Ciebie wersja, ale z jedną istotną różnicą: odbiorcy nie widzą opcji dodawania, przenoszenia ani usuwania plików.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, muszą mieć konto Dropbox?

Nie. Odbiorcy mogą wyświetlić udostępnioną przez Ciebie prezentację nawet bez konta Dropbox.

Jednak osoby, którym udostępniasz prezentację, będą potrzebować konta Dropbox – i będą się musiały na nie zalogować – aby dodać komentarze do prezentacji.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, muszą się zalogować do Dropbox, aby ją zobaczyć?

Nie. Odbiorcy mogą wyświetlić prezentację nawet, jeśli nie mają konta Dropbox, więc nie muszą się zalogować w celu jej obejrzenia.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, mogą pobierać zawarte w niej pliki?

Tak. Osoby, którym udostępniasz prezentację, mogą pobierać zawarte w niej pliki. Jednak wszystkie pliki w prezentacji są przeznaczone tylko do odczytu. Tak więc nawet jeśli odbiorca pobierze plik, nie będzie mógł edytować jego oryginalnej (czyli „źródłowej”) wersji.

Czy mogę wyświetlić podgląd prezentacji tak, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała u odbiorców?

Tak. Aby wyświetlić prezentację jako odbiorca, kliknij  oko (ikonę oka) obok przycisku Udostępnij.

Kto może edytować prezentację?

Prezentację może edytować tylko jej właściciel (lub twórca).

Jeśli jednak w prezentacji znajdują się pliki z folderu udostępnionego, może je edytować dowolna osoba, której został udostępniony folder. Następnie te zmiany pojawiają się w prezentacji.

Czy prezentacja będzie działać na telefonie lub tablecie?

Tak. Jeśli udostępnisz komuś prezentację, odbiorca będzie mógł ją otworzyć i wyświetlić na dowolnym urządzeniu: komputerze, telefonie lub tablecie. Wyświetlane będą wszystkie obrazy i teksty, niezależnie od urządzenia.

Obecnie nie jest możliwe tworzenie ani edytowanie prezentacji na telefonie lub tablecie.

Korzystanie z funkcji Showcase w Dropbox Business

Jeśli próbujesz korzystać z Showcase na koncie Dropbox Business, musisz pamiętać o jednym ograniczeniu:

 • Funkcja Showcase jest dostępna w zespołach Dropbox Business korzystających z taryf Advanced, Enterprise i Education, ale nie w zespołach korzystających z taryfy Standard.

Administratorzy Dropbox Business: włączanie lub wyłączanie Showcase w zespole

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Showcase.
 4. Kliknij menu rozwijane.
 5. Wybierz Wł. lub Wył.

Administratorzy Dropbox Business: dostosowywanie ustawień udostępniania dotyczących zespołu

Jeśli jesteś administratorem, możesz zezwolić członkom zespołu na udostępnianie prezentacji poza zespołem lub ograniczyć dostępność prezentacji wyłącznie do członków zespołu.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Showcase.
 4. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Udostępnianie na zewnątrz.
 5. Wybierz Wł. lub Wył.

Administratorzy Dropbox Business: dostosowywanie ustawień pobierania

Jeśli jesteś administratorem, możesz dostosować domyślne ustawienia pobierania związane z funkcją Showcase. W ten sposób możesz kontrolować, czy osoby spoza zespołu, które otrzymają prezentację, będą mogły pobrać jej zawartość.

 • Uwaga: jeśli jakiś członek zespołu utworzy prezentację, będzie mógł jednorazowo zmienić ustawienie dotyczące jej pobierania.
 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Showcase.
 4. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Pobieranie.
 5. Wybierz Domyślnie włączone lub Domyślnie wyłączone.

Administratorzy Dropbox Business: tworzenie dziennika inspekcji pokazującego działania zespołu związane z Showcase

Administratorzy Dropbox Business mogą wyświetlić zapis każdego działania wykonanego w prezentacji, korzystając z dziennika inspekcji. Rejestrowane działania obejmują tworzenie, archiwizację, trwałe usuwanie, przywracanie, zmianę nazwy, edytowanie, dodawanie lub usuwanie plików, udostępnianie, wyświetlanie i komentowanie.

Standardy i regulacje niedostępne w przypadku Dropbox Showcase

Dropbox Showcase nie wchodzi w zakres następujących standardów i regulacji:

Dowiedz się więcej o zgodności Dropbox z tymi standardami.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną