Prezentacja

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna wszystkim użytkownikom taryfy Dropbox Professional, a w programie wczesnego dostępu także zespołom Dropbox Business. Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business i chcesz przetestować Showcase z zespołem, możesz włączyć tę funkcję i rozpocząć.

Co to znaczy, że określony produkt Dropbox jest dostępny w wersji „alfa” lub „beta”?

Showcase to nowy sposób udostępniania materiałów w Dropbox. Korzystając z Showcase, możesz wybrać pliki ze swojego konta Dropbox, utworzyć z nich jedną stronę i udostępnić innym osobom. Możesz także śledzić, kto wyświetla, pobiera i komentuje pliki zawarte w tej prezentacji. Showcase to znakomity sposób na selekcję materiałów oraz dodawanie własnego brandingu, niestandardowych układów i podpisów.

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie prezentacji i dodawanie plików

Są dwa sposoby tworzenia prezentacji:

 • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase na pasku bocznym po lewej (nastąpi przekierowanie na stronę showcase.dropbox.com).
  • Możesz wybrać istniejącą prezentację lub kliknąć Utwórz prezentację, aby utworzyć nową.
 • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Pliki.
  • Możesz wybrać jeden lub kilka plików, a następnie kliknąć Dodaj do prezentacji.

Po utworzeniu prezentacji możesz dodawać do niej pliki na dwa sposoby:

 • Kliknij Dodaj pliki na dole prezentacji.
 • Przeciągnij i upuść treść w głównej części prezentacji

Zwróć uwagę, że jeśli przeciągasz i upuszczasz pliki do prezentacji, zostaną one przesłane do folderu o nazwie Przesłane do Showcase

Zawartość niestandardowa

Możesz także dodawać do prezentacji zawartość niestandardową:

 • Logo
 • Tytuł
 • Wprowadzenie do prezentacji
 • Podpisy do plików
 • Wyróżniony obraz (duży obraz mający służyć za tło dla tytułu projektu i logo)

Zawartość ta znajdzie się na stronie prezentacji oraz w e-mailu wysyłanym, gdy udostępniasz prezentację.

Uwagi dotyczące zawartości niestandardowej:

 • Po przesłaniu wyróżnionego obrazu masz do wyboru pięć różnych układów.
 • Logo i wyróżniony obraz powinny mieć rozdzielczość minimum 350 x 350 pikseli oraz maksimum 1000 x 350 pikseli.

Gotowy produkt może wyglądać mniej więcej tak jak poniższa przykładowa prezentacja:

Przykładowa prezentacja
Przykładowa prezentacja

Dostosowywanie prezentacji

Zmiana rozmiaru lub pozycji podglądu plików

Rozmiar podglądu plików lub jego pozycję na stronie można zmienić na dwa sposoby:

 • Przeciągnij podgląd plików z jednego miejsca w drugie w obrębie strony.
 • Kliknij raz podgląd plików, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz jedną z opcji na wyświetlonym pasku narzędzi.

Uwaga: Gdy najedziesz myszą na poszczególne ikony na pasku narzędzi, zobaczysz opis ich działania.

Dostosowywanie obrazów w prezentacji
Dostosowywanie obrazów w prezentacji

Jako tytuł wyświetlany obok każdego z plików w prezentacji domyślnie używana jest nazwa pliku. Możesz kliknąć ten tytuł, aby go dostosować. Możesz także dodać podpis do każdego pliku.

Uwaga: Tytuł i podpis podglądu pliku są używane wyłącznie w prezentacji i nie powodują zmiany nazwy pliku źródłowego przechowywanego na koncie Dropbox.

Poprawianie obrazu lub podglądu pliku

Możesz zmienić część podglądu pliku wyświetlaną na stronie na trzy różne sposoby:

 • Użyj opcji Popraw obraz (kliknij raz podgląd pliku i wybierz Popraw obraz na wyświetlonym pasku narzędzi).
 • Przeciągnij obrazy, aby zmienić ich pozycję.
 • Powiększ lub pomniejsz poszczególne obrazy.

Zastępowanie obrazu lub podglądu pliku

Możesz zamienić obraz lub podgląd pliku na stronie na trzy różne sposoby:

 • Usuń obraz lub podgląd pliku za pomocą opcji Kosz znajdującej się na pasku narzędzi, a następnie w jego miejsce dodaj nowy.
 • Użyj opcji Zastąp pozycję znajdującej się na pasku narzędzi.
 • Przeciągnij plik do prezentacji i umieść go nad obecnym obrazem.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, kliknij raz podgląd pliku i wybierz z wyświetlonego paska narzędzi.

Ponowne użycie logo

Po przesłaniu logo do prezentacji możesz użyć go ponownie w innych prezentacjach. Możesz także przesłać wiele logo i wybrać dowolne z nich. Aby ponownie użyć logo:

 1. Kliknij Dodaj logo.
 2. Wybierz logo z listy.
 3. Kliknij Wybierz.

Możesz dodać nowe logo w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij Nowe logo.

Edytowanie plików w prezentacji

Jeśli zmodyfikujesz jeden z plików udostępnionych w prezentacji, wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w samej prezentacji.

Przykładowo właściciel powyższej prezentacji „Battlesnake…” może otworzyć plik z pokazem „Identity Mood Boards” na swoim koncie Dropbox i go zmodyfikować. Następnie wprowadzone zmiany będą widoczne u każdej osoby, której została udostępniona prezentacja (jako podgląd lub pobrana kopia pliku).

Pod tym względem prezentacja przypomina udostępniony folder Dropbox: osoby mające do niej dostęp będą zawsze wiedzieć najnowsze wersje plików.

Udostępnianie prezentacji i wyświetlanie aktywności

Są trzy sposoby udostępniania prezentacji:

 • Podczas oglądania prezentacji kliknij przycisk Udostępnij u góry ekranu.
  • Uwaga: Jeśli udostępniasz za pomocą przycisku Udostępnij, wysyłany e-mail zawiera ten sam branding – wyróżniony obraz, logo i tytuł – który jest ustawiony w prezentacji.
 • Na głównej stronie Showcase (showcase.dropbox.com) najedź myszą na prezentację i kliknij wyświetlony wówczas przycisk Udostępnij.
 • Skopiuj łącze do prezentacji wyświetlone na pasku adresu przeglądarki internetowej i udostępnij je w e-mailu, na czacie lub przy użyciu innej preferowanej metody.

Przykładowe łącze do prezentacji:

https://showcase.dropbox.com/s/battlesnake-coffee-brand-identity-[sample]

Aby zarządzać dostępem do łącza:

 1. Kliknij Udostępnij.
 2. Kliknij Ustawienia.

Uwagi dotyczące udostępniania prezentacji:

 • Domyślnie odbiorcy prezentacji mogą tylko komentować zawarte w niej pliki – nie mogą edytować ani komentować samej prezentacji.
 • Domyślnie odbiorcy prezentacji mogą wyświetlać, pobierać i komentować pliki zawarte w prezentacji.

Wyświetlanie aktywności w prezentacji: wyświetleń, pobrań i komentarzy

Możesz szybko sprawdzić, ile osób wyświetliło lub pobrało prezentację albo zostawiło w niej komentarze:

 1. Odwiedź stronę Showcase na swoim koncie Dropbox:
  • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase, lub
  • Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie wejdź na stronę showcase.dropbox.com
 2. Najedź myszą na nazwę lub podgląd prezentacji.
 3. Kliknij wyświetlony symbol „” (wielokropek).
 4. Kliknij Podgląd aktywności.

Ewentualnie możesz otworzyć prezentację, której statystyki chcesz wyświetlić, kliknąć „” (wielokropek), a następnie kliknąć Podgląd aktywności.

Uwaga: Ponadto otrzymasz powiadomienie e-mail, gdy ktoś wyświetli lub skomentuje Twoją prezentację albo pobierze zawarte w niej pliki.

Kontrola pobierania

Osoby, którym udostępniasz prezentację, mogą pobierać całą jej zawartość za pomocą jednego przycisku. Jeśli jednak jesteś autorem prezentacji, możesz uniemożliwić pobieranie. Aby to zrobić:

 1. Przejdź na https://showcase.dropbox.com/showcases.
 2. Kliknij Udostępnij obok prezentacji, w której chcesz uniemożliwić pobieranie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Usuń zaznaczenie Zezwolić innym na pobieranie pozycji z tej kolekcji?

Zwróć uwagę, że z tej opcji możesz korzystać tylko w utworzonych przez Ciebie prezentacjach.

Kopiowanie prezentacji

Aby zrobić kopię prezentacji:

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij „” (wielokropek).
 3. Wybierz Utwórz kopię.
 4. Ponownie kliknij Utwórz kopię.

Kopia prezentacji będzie miała w tytule (Kopia 1).

 

Często zadawane pytania na temat tworzenia, dostosowywania i udostępniania prezentacji

Czy dostosowanie nazwy pliku w prezentacji powoduje także zmianę nazwy tego pliku w moim Dropbox?

Nie. Jeśli dostosujesz nazwę pliku w prezentacji, nazwa oryginalnego (czyli „źródłowego”) pliku na Twoim koncie Dropbox pozostanie taka sama. Dostosowanie nazwy pliku w prezentacji nie powoduje jakiejkolwiek zmiany metadanych pliku źródłowego.

Czy prezentacja zużywa miejsce w Dropbox?

Nie, prezentacja nie zużywa dodatkowego miejsca w Dropbox. Tylko pliki zawarte w prezentacji zużywają miejsce.

Czy muszę synchronizować pliki w prezentacji?

Jeśli wstrzymasz synchronizację jakiegoś pliku w prezentacji, prezentacja będzie nadal zawierać ostatnio zsynchronizowaną kopię tego pliku.

Jeśli najpierw umieścisz plik w prezentacji, a następnie usuniesz go ze swojego konta Dropbox, w prezentacji pozostanie ikona (czyli kafelek) tego pliku. Jednak na podglądzie pliku będzie wyświetlana informacja, że jest to nieznany plik.

Jakie typy plików wyświetlają się na podglądzie w prezentacji?

Każdy typ pliku, którego podgląd można wyświetlić w Dropbox, wyświetla się także na podglądzie w prezentacji.

Podglądy filmów nie są odtwarzane bezpośrednio na stronie prezentacji, lecz wyświetlane w postaci obrazu. Jeśli jednak klikniesz ten obraz, pojawi się okienko umożliwiające odtworzenie podglądu filmu.

Zobacz listę typów plików, których podgląd można wyświetlić w Dropbox.

Jaka jest różnica między prezentacją a folderem?

Zarówno prezentacja, jak i folder działają podobnie, to znaczy pozwalają „pakować” (grupować) pliki z konta Dropbox. Tak utworzony pakiet można udostępniać innym osobom.

Istnieją trzy główne różnice między prezentacją i folderem:

 • Folder to po prostu lista znajdujących się w nim plików, natomiast prezentacja pozwala umieścić wyselekcjonowane pliki na specjalnie sformatowanej stronie obejmującej podglądy, niestandardowe układy i podpisy do plików.
 • Można śledzić aktywność w prezentacji, co nie jest możliwe w przypadku folderu.
 • Dany plik może występować tylko raz w jednym folderze, podczas gdy ten sam plik może być umieszczony w wielu prezentacjach.

Jest też jedno ważne podobieństwo: jeśli zmodyfikujesz pliki zawarte w prezentacji lub folderze udostępnionym, odbiorcy będą zawsze widzieć najnowsze wersje plików.

Czy mogę zapisać prezentację jako szablon? Czy mogę skopiować istniejącą prezentację?

Nie. Obecnie każda nowa prezentacja jest pusta i nie można skopiować istniejącej prezentacji.

Jak mogę usunąć prezentację?

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com, a następnie kliknij Showcase.
 2. Najedź myszą na prezentację, którą chcesz usunąć, i kliknij symbol „” (wielokropek), który się wtedy pojawi.
 3. Kliknij Usuń.
 4. Ponownie kliknij Usuń.

Jak wygląda prezentacja u osób, którym ją udostępniam?

Jak wygląda prezentacja u osób, którym ją udostępniam?

Jeśli udostępnisz prezentację za pomocą przycisku Udostępnij , odbiorca otrzyma e-mail z nagłówkiem z prezentacji (obejmującym wyróżniony obraz, tytuł, opis i logo). Następnie odbiorca może w e-mailu kliknąć  Wyświetl prezentację, aby otworzyć prezentację.

Jeśli udostępnisz łącze do prezentacji, odbiorca po kliknięciu tego łącza zostanie przeniesiony bezpośrednio do prezentacji.

W obu przypadkach prezentacja wygląda dokładnie tak jak edytowana przez Ciebie wersja, ale z jedną istotną różnicą: odbiorcy nie widzą opcji dodawania, przenoszenia ani usuwania plików.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, muszą mieć konto Dropbox?

Nie. Odbiorcy mogą wyświetlić udostępnioną przez Ciebie prezentację nawet bez konta Dropbox.

Jednak osoby, którym udostępniasz prezentację, będą potrzebować konta Dropbox – i będą się musiały na nie zalogować – aby dodać komentarze do prezentacji.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, muszą się zalogować do Dropbox, aby ją zobaczyć?

Nie. Odbiorcy mogą wyświetlić prezentację nawet, jeśli nie mają konta Dropbox, więc nie muszą się zalogować w celu jej obejrzenia.

Czy osoby, którym udostępniam prezentację, mogą pobierać zawarte w niej pliki?

Tak. Osoby, którym udostępniasz prezentację, mogą pobierać zawarte w niej pliki. Jednak wszystkie pliki w prezentacji są przeznaczone tylko do odczytu. Tak więc nawet jeśli odbiorca pobierze plik, nie będzie mógł edytować jego oryginalnej (czyli „źródłowej”) wersji.

Kto może edytować prezentację?

Prezentację może edytować tylko jej właściciel (lub twórca).

Jeśli jednak w prezentacji znajdują się pliki z folderu udostępnionego, może je edytować dowolna osoba, której został udostępniony folder. Następnie te zmiany pojawiają się w prezentacji.

Czy prezentacja będzie działać na telefonie lub tablecie?

Tak. Jeśli udostępnisz komuś prezentację, odbiorca będzie mógł ją otworzyć i wyświetlić na dowolnym urządzeniu: komputerze, telefonie lub tablecie. Wyświetlane będą wszystkie obrazy i teksty, niezależnie od urządzenia.

Obecnie nie jest możliwe tworzenie ani edytowanie prezentacji na telefonie lub tablecie.

Korzystanie z funkcji Showcase w Dropbox Business

Jeśli próbujesz korzystać z funkcji Showcase na koncie Dropbox Business, musisz pamiętać o kilku ograniczeniach:

 • Obecnie zmiany w prezentacjach nie są wyświetlane w dziennikach zdarzeń.
 • Niewielka liczba zespołów korzystających z najnowszej wersji Dropbox Business może jeszcze nie mieć dostępu do Showcase.
 • Aby można było korzystać z Showcase, w zespole musi być włączony Paper.
 • Funkcja Showcase jest dostępna w zespołach Dropbox Business korzystających z taryf Advanced, Enterprise i Education, ale nie w zespołach korzystających z taryfy Standard.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną