Przyznawanie dostępu do plików z uprawnieniami tylko do odczytu

W tym artykule omówiono dwa możliwe sposoby przyznania innym osobom dostępu do plików w Dropbox z uprawnieniami tylko do odczytu: udostępnienie pliku i utworzenie łącza udostępnionego.

Udostępnij plik, jeśli tylko niektóre osoby mają mieć do niego dostęp.

 • Uwaga: Osoby, którym udostępniasz plik, muszą mieć konto Dropbox. Jeśli udostępnisz plik przez podanie adresu e-mail niepowiązanego z kontem Dropbox, odbiorca będzie mógł utworzyć konto lub użyć istniejącego konta powiązanego z innym adresem e-mail.

Utwórz łącze udostępnione, jeśli dowolna osoba ma mieć możliwość kliknięcia łącza w celu uzyskania dostępu do pliku. Odbiorcy nie muszą mieć konta Dropbox, aby wyświetlić Twój plik.

Niezależnie od użytego sposobu inne osoby będą mogły:

 • Wyświetlić pliki
 • Komentować pliki
 • Pobrać kopię plików

Jednak nie będą mogły edytować oryginałów znajdujących się w Twoim Dropbox.

Udostępnianie w aplikacji komputerowej lub mobilnej

Kliknij poniższą strzałkę w dół i wybierz system operacyjny komputera lub urządzenie mobilne, którego używasz.

Android

Udostępnij plik

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i stuknij szarą strzałkę w dół znajdującą się po prawej stronie nazwy pliku lub folderu.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 4. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą wyświetlać.
 5. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Udostępnianie łącza

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i stuknij szarą strzałkę w dół znajdującą się po prawej stronie nazwy pliku lub folderu.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Stuknij Utwórz łącze.
  • Jeśli już zostało udostępnione łącze do tego pliku lub folderu, stuknij Udostępnij obok tekstu Mogą wyświetlać dowolne osoby mające łącze.
 4. Zobaczysz menu aplikacji, takich jak e-mail i SMS, które możesz wybrać w celu wysłania pliku. Wybierz aplikację, której chcesz użyć, a Dropbox wklei do niej łącze.

iPad

Udostępnij plik

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij strzałkę w dół obok nazwy pliku, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 5. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą wyświetlać.
 6. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Udostępnianie łącza

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij strzałkę w dół obok nazwy pliku, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. W obszarze Kto ma dostęp kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli już zostało udostępnione łącze do tego pliku lub folderu, stuknij Udostępnij obok tekstu Mogą wyświetlać dowolne osoby mające łącze.
 5. Zdecyduj, w jaki sposób udostępnisz łącze. Możesz je wysłać w e-mailu lub w wiadomości SMS albo opublikować w serwisie społecznościowym.
 6. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

iPhone

Udostępnij plik

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij strzałkę w dół obok nazwy pliku, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.

 5. Wpisz imiona lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić materiały
 6. Pod opcją Te osoby wybierz Mogą wyświetlać.
 7. Dodaj wiadomość na temat plików i stuknij Wyślij.

Udostępnianie łącza

 1. Na liście plików znajdź plik, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij strzałkę w dół obok nazwy pliku, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. W obszarze Kto ma dostęp kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli już zostało udostępnione łącze do tego pliku lub folderu, stuknij Udostępnij obok tekstu Mogą wyświetlać dowolne osoby mające łącze.
 5. Zdecyduj, w jaki sposób udostępnisz łącze. Możesz je wysłać w e-mailu lub w wiadomości SMS albo opublikować w serwisie społecznościowym.
 6. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

Linux

Udostępnianie łącza

 1. Zainstaluj aplikację komputerową Dropbox na swoim komputerze (jeśli jeszcze jej nie masz).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Udostępnij łącze do Dropbox. Łącze zostanie automatycznie skopiowane i od razu możesz je wkleić w dowolne miejsce.
Wybierz Udostępnij łącze do Dropbox, aby udostępnić łącze

Macintosh

Udostępnij plik

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj na komputerze aplikację Dropbox.
 2. Naciśnij klawisz Control i jednocześnie kliknij plik (lub kliknij plik prawym przyciskiem myszki).
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Wybierz Może wyświetlać.
 5. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 6. Kliknij Zaproś.

Udostępnianie łącza

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj na komputerze aplikację Dropbox.
 2. Naciśnij klawisz Control i jednocześnie kliknij plik (lub kliknij plik prawym przyciskiem myszki).
 3. Wybierz Kopiuj łącze do Dropbox.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Udostępnij plik

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj na komputerze aplikację Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki plik lub folder i wybierz Udostępnij…
 3. Wybierz Może wyświetlać.
 4. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
 5. Kliknij Zaproś.

Udostępnianie łącza

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj na komputerze aplikację Dropbox.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszki i najedź na Więcej…
 3. Wybierz Udostępnij łącze do Dropbox.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Lub:

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj na komputerze aplikację Dropbox.
 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszki.
 3. Wybierz Udostępnij...
 4. Kliknij Utwórz łącze.
 5. Kliknij Kopiuj łącze.

Windows Phone

Udostępnianie łącza

 1. Stuknij i przytrzymaj dowolną nazwę pliku lub folderu, aby wyświetlić listę działań.
 2. Stuknij Udostępnij.
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać łącze czy skopiować je do schowka. Opcja Wyślij łącze pozwala skorzystać z innej aplikacji, np. poczty e-mail, wiadomości SMS lub serwisu społecznościowego.
 4. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

Tablet z systemem Windows

Udostępnianie łącza

 1. Stuknij folder lub plik, który chcesz udostępnić, aby go otworzyć.
 2. Stuknij
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać łącze czy skopiować je do schowka. Wysyłanie łącza zapewnia kilka opcji udostępniania, takich jak e-mail, Facebook, lub za pośrednictwem innych aplikacji.
 4. Uzupełnij informacje niezbędne do wysłania lub opublikowania łącza.

Udostępnianie w witrynie dropbox.com

Udostępnij plik

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij przycisk Udostępnij, który wówczas się pojawi.
 3. Podaj imiona lub adresy e-mail osób, które potrzebują dostępu do Twojego pliku.
  • Jeśli udostępniasz folder, wybierz Może wyświetlać z listy rozwijanej.
 4. Dodaj wiadomość na temat plików i kliknij Udostępnij.
  • Użytkownicy taryf Plus i Business: w okienku zobaczysz opcje umożliwiające ustawienie hasła i daty wygaśnięcia łącza.

Udostępnianie łącza

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij przycisk Udostępnij, który wówczas się pojawi.
 3. Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli łącze już zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Udostępnianie łącza za pomocą plakietki Dropbox

Nie znasz jeszcze plakietki Dropbox? Dowiedz się więcej.

 1. Kliknij na plakietkę Dropbox.
 2. W oknie, które się pojawi, kliknij Kopiuj łącze Dropbox.
 3. Wybierz Udostępnij łącze do Dropbox, aby udostępnić łącze
 4. Łącze zostanie skopiowane i będziesz mieć możliwość wklejenia go do e-maili, wiadomości błyskawicznych, postów na blogach czy gdziekolwiek, gdzie będziesz chcieć, aby inni mieli dostęp do kopii Twojego pliku.
Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem