{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Skanowanie dokumentów

Funkcja skanowania dokumentów umożliwia tworzenie plików na koncie Dropbox. Pozwala ona także przekształcać wnioski z burzy mózgów przedstawione na tablicy lub notatki zapisane na karteczkach w dokumenty, które można udostępniać w Dropbox.

Pokaż instrukcje dot.:

Android

Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz aplikację Dropbox na swoim urządzeniu z systemem Android.
 2. Stuknij „+” (plus).
 3. Wybierz Skanuj dokument, a po wyświetleniu monitu wybierz Zezwól.
  • Zrób zdjęcie zawartości, którą chcesz przekształcić w dokument.
  • Ewentualnie wybierz istniejący obraz na urządzeniu, stukając ikonę zdjęć w lewym dolnym rogu.
 4. Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:
  • dokument nie jest pognieciony;
  • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
  • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
  • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.
 5. W razie potrzeby możesz zeskanować więcej stron. Możesz też przejść do edycji dokumentu.

Edytowanie skanu i rozmieszczanie jego elementów

Po zeskanowaniu dokumentu następnym ekranem jest widok Podgląd skanowania. Ikony u dołu tego widoku przedstawiają czynności edycyjne, które możesz wykonać na skanie.

Możesz także stuknąć Rozmieść (obok opcji Edytuj), aby zmienić kolejność stron skanu. W widoku Rozmieść dłuższe naciśnięcie wybranej strony pozwala przeciągnąć ją w nowe położenie.

Poprawianie skanu

 1. Na ekranie Edytuj stuknij ikonę z trzema suwakami znajdującą się u dołu.
 2. Określ obszar zeskanowanego dokumentu, przesuwając niebieskie kropki w narożnikach skanu.
 3. Wybierz format, który chcesz nadać skanowi (CZ-B, Biała tablica, Oryginał).
 4. W razie potrzeby użyj suwaka w celu dopasowania kontrastu (ta opcja jest dostępna tylko w niektórych filtrach).
 5. Gdy wprowadzone modyfikacje będą zadowalające, stuknij symbol zaznaczenia w prawym górnym rogu ekranu.

Zapisywanie skanu

 1. Na ekranie Podgląd skanowania stuknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby przejść do widoku Zapisz jako.
 2. Określ nazwę pliku i wybierz jego typ.
 3. Zdecyduj, gdzie zapisać dokument.

iOS

Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz aplikację Dropbox na swoim urządzeniu z systemem iOS.
 2. Stuknij „+” (plus).
 3. Wybierz Skanuj dokument.
  • Zrób zdjęcie zawartości, którą chcesz przekształcić w dokument.
  • Możesz też wybrać istniejące zdjęcie zapisane w Rolce z aparatu.
 4. Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:
  • dokument nie jest pognieciony;
  • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
  • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
  • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.
 5. W razie potrzeby możesz zeskanować więcej stron. Możesz też przejść do edycji dokumentu. (Instrukcje dotyczące skanowania dodatkowych stron i edytowania dokumentów znajdziesz poniżej).
Skanowanie dokumentu do Dropbox

Edytowanie skanu i rozmieszczanie jego elementów

Po zeskanowaniu dokumentu następnym ekranem jest widok Edytuj. Ikony u dołu tego widoku przedstawiają działania edycyjne, które możesz wykonać na skanie.

Widok Edytuj

Możesz także stuknąć Rozmieść (obok opcji Edytuj), aby rozmieścić strony skanu. W widoku Rozmieść dłuższe naciśnięcie wybranej strony pozwala przeciągnąć ją w nowe położenie.

Poprawianie skanu

Widok Popraw
 1. Na ekranie Edytuj stuknij ikonę z trzema suwakami znajdującą się u dołu.
 2. Określ obszar zeskanowanego dokumentu, przesuwając niebieskie kropki w narożnikach skanu.
 3. W sekcji Filtr określ żądany format skanu.
 4. W razie potrzeby użyj suwaka w celu dopasowania kontrastu (ta opcja jest dostępna tylko w niektórych filtrach).
 5. Gdy wprowadzone modyfikacje będą zadowalające, stuknij Gotowe.

Zapisywanie skanu

 1. Na ekranie Edytuj stuknij Dalej, aby wejść do widoku Ustawienia.
 2. Określ nazwę pliku i wybierz jego typ.
 3. Za pomocą suwaka wybierz jakość i rozmiar obrazu do skanowania.
 4. Zdecyduj, gdzie zapisać dokument.

Konwertowanie obrazów zapisanych w Dropbox na skany

Możesz także konwertować istniejące pliki obrazów na skany, korzystając z karty Strona główna lub Pliki w aplikacji Dropbox:

 • Na karcie Strona główna stuknij Zapisz jako skan, aby przekonwertować kwalifikujące się pliki.
 • Na karcie Pliki stuknij ikonę ... (wielokropek) obok nazwy pliku i wybierz Zapisz jako skan.

W przypadku skanowania istniejących obrazów obsługiwane są następujące typy plików:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png

Często zadawane pytania

Czy mogę zeskanować więcej niż jedną stronę do tego samego dokumentu?

Tak. Możesz zeskanować nawet dziesięć stron dokumentu i zapisać je w postaci jednego pliku .pdf. Oto, jak to zrobić:

 1. Po zeskanowaniu pierwszej strony stuknij ikonę dodawania kolejnych stron (dwie kartki ze znakiem plus) dostępną w widoku Edytuj.
 2. Możesz zmienić kolejność stron dokumentu, stukając Rozmieść.
 3. Naciśnij stronę dłużej, aby przeciągnąć ją w nowe położenie.

Czy mogę zapisać wielostronicowy skan jako plik .png?

Nie. Skany wielostronicowe można zapisywać wyłącznie w postaci pliku .pdf.

Czy w zeskanowanych dokumentach tekst będzie wykrywany automatycznie?

W przypadku użytkowników Dropbox Business funkcja OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu) jest dostępna jedynie w przypadku plików .pdf. Jeśli użytkownik Dropbox Business używa połączonych kont osobistych i służbowych, funkcja OCR jest także dostępna na koncie osobistym. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższej sekcji dotyczącej użytkowników Dropbox Business.

Czy mogę używać funkcji skanowania dokumentów w trybie offline?

Tak. Możesz zeskanować dokument w trybie offline. Po nawiązaniu połączenia z internetem dokument zostanie przesłany do Twojego Dropbox.

Użytkownicy Dropbox Business i Professional

Klienci korzystający z Dropbox Business i Professional mają dostęp do dodatkowych funkcji skanowania dokumentów:

 • Pasek wyszukiwania w witrynie dropbox.com i w aplikacji mobilnej umożliwia korzystanie z wyszukiwania pełnotekstowego w zeskanowanych dokumentach.
 • Można kopiować tekst z pliku .pdf.

Uwagi dotyczące wyszukiwania pełnotekstowego i skanowania dokumentów

Obsługiwane są następujące typy zawartości:

 • dokumenty w języku angielskim
 • dokumenty pisane maszynowo

Nie są obsługiwane następujące typy zawartości:

 • skany utworzone przez skaner dokumentów innej firmy
 • dokumenty w języku innym niż angielski
 • dokumenty pisane odręcznie
 • typy plików inne niż .pdf
 • dokumenty z nadmiernie stylizowanym tekstem

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną