Odłączanie lub ponowne łączenie komputera, telefonu lub tabletu z Dropbox

Usunięcie połączenia komputera z kontem Dropbox ma następujące skutki:

 • Pliki i foldery przestają się synchronizować z folderem Dropbox na tym komputerze – zasadniczo Dropbox zostaje wyłączony.
 • Same pliki i foldery pozostają nietknięte w folderze Dropbox.

Usuwanie połączenia komputera w witrynie dropbox.com

Aby zmienić konto, z którym połączony jest Twój komputer, najpierw usuń połączenie komputera w ustawieniach konta lub preferencjach aplikacji komputerowej:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę użytkownika u góry dowolnej strony, aby otworzyć menu konta.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Otwórz kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Urządzenia kliknij X obok nazwy komputera, który chcesz odłączyć.

Użytkownicy Dropbox Plus, Professional i Business

Jeśli usuniesz połączenie urządzenia w witrynie dropbox.com, będziesz też mieć możliwość zdalnego wyczyszczenia folderu Dropbox na urządzeniu.

Użytkownicy synchronizacji inteligentnej

Jeśli odłączysz urządzenie bez usuwania plików, ewentualne pliki tylko online pozostaną na komputerze jako pliki puste. Jeśli chcesz zachować wszystkie pliki na komputerze, najlepiej, jeśli przed odłączeniem urządzenia ustawisz na nim wszystkie pliki jako lokalne.

Pokaż instrukcje dot.:

Android

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na Androida

 1. Otwórz aplikację Dropbox i stuknij przycisk Menu.
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Wybierz konto, którego połączenie chcesz usunąć.
 4. Stuknij Wyloguj się z tego konta Dropbox.
  • Możesz też stuknąć Wyloguj się ze wszystkich kont w głównym menu Ustawienia.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

iPad

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na iPada

 1. Otwórz aplikację Dropbox i stuknij kartę Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu lub na pasku bocznym.
 2. Wybierz konto, którego połączenie chcesz usunąć.
 3. Przewiń w dół i stuknij Usuń połączenie urządzenia iPad z kontem Dropbox.
 4. Stuknij Usuń połączenie z iPadem, aby potwierdzić swój wybór.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

iPhone

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na iPhone'a

 1. Otwórz aplikację Dropbox i stuknij ikonę osoby w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Wybierz konto, którego połączenie chcesz usunąć.
 4. Przewin w dół i stuknij Wyloguj się z Dropbox.
 5. Stuknij Usuń połączenie z iPhone'em, aby potwierdzić swój wybór.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

Linux

Usuwanie połączenia komputera przy pomocy aplikacji komputerowej

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
 3. Wybierz kartę Konto.
 4. Kliknij Usuń połączenie z tym Dropbox i potwierdź wybór.
Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

Ponowne połączenie komputera przy pomocy aplikacji komputerowej

Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:

 • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz
 • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary)  i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.

Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

 • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

Instrukcja scalania ręcznego:

Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

 1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się w aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
 2. Po zakończeniu synchronizacji konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcje.
 3. Zaloguj się na konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
 4. Znajdź folder Dropbox (stary) konta A na komputerze i otwórz go.
 5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
 6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (konto A) do nowego folderu Dropbox (konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
 7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

 

Mac

Usuwanie połączenia komputera Mac przy pomocy aplikacji komputerowej

 1. Na pasku menu kliknij ikonę aplikacji Dropbox. 
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
 3. Wybierz kartę Konto.
 4. Kliknij Odłącz od tego Dropbox i potwierdź wybór.
Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

Ponowne połączenie komputera Mac przy pomocy aplikacji komputerowej

Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:
 • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz.
 • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary) i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.

Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

 • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

Instrukcja scalania ręcznego:

Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

 1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się w aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
 2. Po zakończeniu synchronizacji konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcje.
 3. Zaloguj się na konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
 4. Znajdź folder Dropbox (stary) konta A na komputerze i otwórz go.
 5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
 6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (konto A) do nowego folderu Dropbox (konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
 7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

Windows

Usuwanie połączenia komputera z systemem Windows przy pomocy aplikacji komputerowej

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań. (Być może będzie trzeba kliknąć strzałkę, aby wyświetlić wszystkie ikony paska zadań.)
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
 3. Wybierz kartę Konto.
 4. Kliknij Odłącz od tego Dropbox i potwierdź wybór.
Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

Ponowne łączenie komputera z systemem Windows przy pomocy aplikacji komputerowej

Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:
 • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz.
 • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary) i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.

Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

 • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

Instrukcja scalania ręcznego:

Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

 1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się do aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
 2. Po zakończeniu synchronizacji Konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcjie.
 3. Zaloguj się na Konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox Konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a Konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
 4. Znajdź folder Dropbox (stary) Konta A na komputerze i otwórz go.
 5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
 6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (Konto A) do nowego folderu Dropbox (Konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
 7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności