Usuwanie połączenia lub ponowne łączenie komputera albo urządzenia mobilnego z Dropbox

Usunięcie połączenia komputera z kontem Dropbox ma następujące skutki:

 • Pliki i foldery przestają się synchronizować z folderem Dropbox na tym komputerze – zasadniczo Dropbox zostaje wyłączony.
 • Same pliki i foldery pozostają nietknięte w folderze Dropbox.

Usuwanie połączenia komputera w witrynie dropbox.com

Aby zmienić konto, z którym połączony jest Twój komputer, najpierw usuń połączenie komputera w ustawieniach konta lub preferencjach aplikacji komputerowej:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę użytkownika u góry dowolnej strony, aby otworzyć menu konta.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Otwórz kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Urządzenia kliknij X obok nazwy komputera, który chcesz odłączyć.
Kliknij X, aby odłączyć urządzenie.

Użytkownicy Dropbox Plus i Dropbox Business

Jeśli usuniesz połączenie urządzenia w witrynie dropbox.com, będziesz też mieć możliwość zdalnego wyczyszczenia folderu Dropbox na urządzeniu.

Pokaż instrukcje dot.:

Android

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na Androida

 1. Stuknij przycisk Menu w aplikacji Dropbox.
 2. Stuknij Ustawienia.
 3. Stuknij przycisk Usuń połączenie urządzenia z kontem Dropbox.
 4. Stuknij Usuń połączenie z urządzeniem, aby potwierdzić swój wybór.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

iPad

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na iPada

 1. Stuknij kartę Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu lub na pasku bocznym.
 2. Przewiń w dół i stuknij przycisk Usuń połączenie urządzenia iPad z kontem Dropbox.
 3. Stuknij Usuń połączenie z iPadem, aby potwierdzić swój wybór.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

iPhone

Usuwanie połączenia za pomocą aplikacji na iPhone'a

 1. Stuknij kartę Ustawienia w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Przewiń w dół i stuknij przycisk Usuń połączenie urządzenia iPhone z kontem Dropbox.
 3. Stuknij Usuń połączenie urządzenia iPhone, aby potwierdzić swój wybór.

Na tym etapie urządzenie jest odłączone i Dropbox poprosi o połączenie go z innym kontem lub wyświetli monit o utworzenie nowego konta.

Linux

Usuwanie połączenia komputera przy pomocy aplikacji komputerowej

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
zasobnik systemowy

Ikona aplikacji Dropbox w zasobniku systemowym

   

 1. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
 2. Wybierz kartę Konto.
 3. Kliknij Odłącz od tego Dropbox i potwierdź wybór.
Przycisk usuwania połączenia z Dropbox w preferencjach Dropbox
Przycisk Odłącz w aplikacji komputerowej

Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

Ponowne połączenie komputera przy pomocy aplikacji komputerowej

Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:

 

 • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz

 • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary)  i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.
 • Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

  Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

  • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

  Instrukcja scalania ręcznego:

  Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

  Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

  1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się w aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
  2. Po zakończeniu synchronizacji konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcje.
  3. Zaloguj się na konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
  4. Znajdź folder Dropbox (stary) konta A na komputerze i otwórz go.
  5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
  6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (konto A) do nowego folderu Dropbox (konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
  7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

   

  Macintosh

  Usuwanie połączenia komputera Mac przy pomocy aplikacji komputerowej

  1. Na pasku menu kliknij ikonę aplikacji Dropbox.
  Ikona aplikacji Dropbox na pasku menu
  1. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
  2. Wybierz kartę Konto.
  3. Kliknij Odłącz od tego Dropbox i potwierdź wybór.
  Przycisk usuwania połączenia z Dropbox w preferencjach Dropbox
  Przycisk Odłącz w aplikacji komputerowej

   

  Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

  Ponowne połączenie komputera Mac przy pomocy aplikacji komputerowej

  Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

  Ekran logowania do klienta Mac
  Ekran logowania do aplikacji Dropbox

  Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:

  Opcje instalacji na komputerze Mac
  Zobaczysz dwie opcje: Wybierz inną lokalizację i Zainstaluj
  • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz.
  • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary) i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.
  Stary folder Dropbox
  Dropbox (stary)

  Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

  Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

  • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

  Instrukcja scalania ręcznego:

  Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

  1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się w aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
  2. Po zakończeniu synchronizacji konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcje.
  3. Zaloguj się na konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
  4. Znajdź folder Dropbox (stary) konta A na komputerze i otwórz go.
  5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
  6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (konto A) do nowego folderu Dropbox (konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
  7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

  Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

  Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

  Usuwanie połączenia komputera z systemem Windows przy pomocy aplikacji komputerowej

  1. Kliknij ikonę aplikacji Dropbox w zasobniku systemowym. Być może będzie trzeba kliknąć strzałkę, aby wyświetlić wszystkie ikony zasobnika systemowego.
  Ikona aplikacji Dropbox na pasku zadań
  1. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje w menu.
  2. Wybierz kartę Konto.
  3. Kliknij Odłącz od tego Dropbox i potwierdź wybór.
  Przycisk usuwania połączenia z Dropbox w preferencjach Dropbox
  Przycisk Odłącz w aplikacji komputerowej

  Kiedy odłączysz swój komputer, Dropbox poprosi Cię o ponowne zalogowanie się.

  Ponowne łączenie komputera z systemem Windows przy pomocy aplikacji komputerowej

  Jeśli zalogujesz się na to samo konto, aplikacja płynnie wznowi synchronizację istniejącego folderu Dropbox w istniejącej lokalizacji. Jeśli lokalizacja lub nazwa zostały zmienione, musisz wybrać tę lokalizację lub ręcznie scalić zawartość folderów (instrukcje poniżej).

  Ekran logowania do klienta Windows
  Ekran logowania do aplikacji Dropbox

  Jeśli połączysz komputer z innym kontem, aplikacja wykryje, że inny folder Dropbox już istnieje na komputerze. Wtedy będziesz mieć dwie opcje do wyboru:

  Opcje instalacji w systemie Windows
  Zobaczysz dwie opcje: Wybierz inną lokalizację i Zainstaluj

  • Wybierz inną lokalizację: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w innej lokalizacji niż istniejący folder, ta opcja pozwoli Ci wybrać inną lokalizację nowego folderu Dropbox powiązanego z kontem, które właśnie łączysz.
  • Zainstaluj: jeśli chcesz, aby Twój nowy folder Dropbox był w tej samej lokalizacji, co istniejący, wybierz tę opcję. Ta opcja zmieni nazwę istniejącego folderu Dropbox na Dropbox (stary) i utworzy nowy folder Dropbox dla konta, które właśnie łączysz.
  Stary folder Dropbox
  Dropbox (stary)

  Ręczne scalanie zawartości dwóch kont Dropbox

  Ręczne scalanie jest przydatne, jeśli chcesz przenieść wszystkie pliki do nowego Dropbox lub połączyć dwa konta, które zawierają różne pliki. Aby scalić swoje konta Dropbox, wykonaj poniższe kroki.

  • Uwaga: Ten proces nie przenosi członkostwa w folderach udostępnionych, a jedynie same foldery. Jeśli zdecydujesz się na scalenie kont, może wystąpić konieczność ponownego dołączenia do ewentualnych folderów udostępnionych, do których wcześniej należałeś(aś).

  Instrukcja scalania ręcznego:

  Nazwijmy konto, z którego chcesz skopiować zawartość, Kontem A. Konto B to drugie konto, na którym chcesz umieścić wszystkie scalone pliki.

  1. Zsynchronizuj całą zawartość Konta A z komputerem. Możesz to zrobić, logując się do aplikacji komputerowej i synchronizując zawartość Konta A z tym urządzeniem. Upewnij się, że cała zawartość Konta A została zsynchronizowana, sprawdzając, czy Synchronizacja wybiórcza nie jest włączona.
  2. Po zakończeniu synchronizacji Konta A, możesz je odłączyć, wykonując powyższe instrukcjie.
  3. Zaloguj się na Konto B i wybierz Zainstaluj. Jeśli scalasz dwa konta osobiste, nazwa folderu Dropbox Konta A zostanie zmieniona na Dropbox (stary) , a Konto B będzie teraz korzystało z nowego folderu Dropbox .
  4. Znajdź folder Dropbox (stary) Konta A na komputerze i otwórz go.
  5. Znajdź folder Dropbox Konta B i otwórz go.
  6. Skopiuj lub przenieś pliki z folderu Dropbox (stary) (Konto A) do nowego folderu Dropbox (Konto B). Jeśli wyświetli się komunikat mówiący, że już istnieje plik o nazwie „.dropbox” w Twoim nowym folderze Dropbox, wybierz „Nie kopiuj”.
  7. Scalanie zakończy się, kiedy ukończysz kopiowanie lub przenoszenie całej żądanej zawartości do folderu Dropbox Konta B, a zmiany się zsynchronizują.

  Jeśli skopiujesz foldery lub pliki o takich samych nazwach z jednego folderu do drugiego, nowo skopiowane pliki będą miały dodane (1) do nazwy, aby wskazać, że różnią się od istniejącej wersji. Kwestię duplikatów musisz rozwiązać ręcznie.

  Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

  Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

  Dziękujemy za przesłanie opinii.

  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną